Suomen sata uutta mahdollisuutta 2018–2037 : yhteiskunnan toimintamallit uudistava radikaali teknologia

Linturi, Risto & Kuusi, Osmo: Suomen sata uutta mahdollisuutta 2018–2037 : yhteiskunnan toimintamallit uudistava radikaali teknologia. Helsinki, Tulevaisuusvaliokunta, 2018. 455 s. Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 1/2018.

Tulevaisuusvaliokunta julkaisi huhtikuussa 2018 raportin Suomen sata uutta mahdollisuutta 2018–2037: yhteiskunnan toimintamallit uudistava radikaali teknologia. Valiokunnan tuottama raportti päivittää alkuperäisen, vuonna 2013 julkaistun Radikaalit teknologiat -raportin (TUVJ 6/2013), syventäen sitä varten kehitettyä ennakointimenetelmää edelleen. Kyseessä on eräs laajimmista ja yksityiskohtaisimmista katsauksista teknologian tulevaisuuteen.

Raportin tekemiseen on osallistunut Radikaalit teknologiat -Facebook-ryhmässä sekä erilaisissa työpajoissa yli 2500 henkilöä, joista yli 300 hyvin aktiivisesti. Joukkoistamiseen pohjautuvan menetelmän avulla raportissa arvioidaan sata "teknologiakoria", jotka perustuvat yli 3000 yksittäisen teknologian läpikäymiseen. Tulososiossa nämä sata teknologiakoria on listattu niiden potentiaalisen vaikuttavuuden mukaisessa järjestyksessä. Julkaisussa on myös nostettu esiin teknologioita, jotka eivät vielä esiinny vaikuttavuusarvioiden huipulla, mutta jotka ovat viime vuosina kehittyneet erityisen nopeasti.

Teknologioiden lisäksi raportti esittelee sata uutta säädöstavoitetta teknologisen murroksen hallitsemiseksi sekä 250 uutta ammattia, joita teknologiset murrokset voivat tuoda mukanaan.

Teknologian vaikutusten ennakoiva arviointi on yksi eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan perustehtävistä.


Teos verkkojulkaisuna
Saatavuus Eduskunnan kirjastossa
Tutustu myös: Societal transformation 2018–2037 : 100 anticipated radical technologies, 20 regimes, case Finland

Tulevaisuusvaliokunnan tehtävänä on tunnistaa ja arvioida tulevaisuuteemme merkittävästi vaikuttavia ilmiöitä ja muutostekijöitä. Tulevaisuusvaliokunta teettää tärkeimmistä ilmiöistä selvityksiä, jotka julkaistaan valiokunnan omassa julkaisusarjassa. Tutustu muihin tulevaisuusvaliokunnan julkaisuihin.

Julkaistu 22.10.2018 10.15
Muokattu 21.5.2019 11.20