Tieto- ja teknologiapolitiikan poikkihallinnollinen johtaminen

Tieto- ja teknologiapolitiikan poikkihallinnollinen johtaminen. Helsinki, Tulevaisuusvaliokunta, 2023. 112 s. Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 5/2022.

​​​Tulevaisuusvaliokunnan tehtävänä on tunnistaa Suomen tulevaisuuteen merkittävästi vaikuttavia ilmiöitä niin varhaisessa vaiheessa, että niihin voidaan vielä tarvittaessa vaikuttaa politiikan keinoin. Uudet teknologiat ja niiden vaikutukset yhteiskuntaan ovat yksi niistä asioista, joita tulevaisuusvaliokunta on seurannut systemaattisesti ja pitkäjänteisesti jo useiden vaalikausien ajan esimerkiksi useissa julkaisuissaan.

Suomi ei ole viime vuosina kyennyt täysimääräisesti hyödyntämään uuden teknologian suomia mahdollisuuksia. Olemme jäämässä jälkeen verrokkimaista, ja kykymme tehdä kestävän hyvinvoinnin investointeja heikkenee. Olemme menettämässä edelläkävijyytemme niin teknologiassa ja osaamisessa kuin hyvinvoinnissa ja kestävyydessä. 

Tällaisten haasteiden ratkaiseminen edellyttää poikkihallinnollista yhteistyötä. Niinpä ei ole ihme, että tulevaisuusvaliokunta tarttui asiaan, kun teknologianeuvottelukunta ehdotti tulevaisuusvaliokunnalle syksyllä 2022, että vielä ennen kevään 2023 vaaleja selvitettäisiin niitä mahdollisuuksia ja keinoja, joilla tieto- ja teknologiapolitiikan poikkihallinnollista johtamista voitaisiin kehittää seuraavalla vaalikaudella. Tämän yhteistyön tuloksena syntyi nyt käsillä oleva raportti. Sen alussa oleva Taneli Heikkan koostama yhteenveto kerää yhteen asiantuntijatyöpajassa tiivistetyt johtopäätökset ja suositukset. Yhteenvedon jälkeen on koottu asiantuntija-aineisto, jonka pohjalta synteesi työpajassa työstettiin. ​     

​​Teos verkkojulkaisuna (pdf)


Tulevaisuusvaliokunnan tehtävänä on tunnistaa ja arvioida tulevaisuuteemme merkittävästi vaikuttavia ilmiöitä ja muutostekijöitä. Tulevaisuusvaliokunta teettää tärkeimmistä ilmiöistä selvityksiä, jotka julkaistaan valiokunnan omassa julkaisusarjassa. Tutustu muihin tulevaisuusvaliokunnan julkaisuihin

Julkaistu 15.2.2023 9.35
Muokattu 15.2.2023 9.35