Tulevaisuuden sosioteknisiä vastakkainasetteluja : radikaalit teknologiat ja dialektinen tulevaisuudentutkimus

Ahlqvist, Toni: Tulevaisuuden sosioteknisiä vastakkainasetteluja : radikaalit teknologiat ja dialektinen tulevaisuudentutkimus. Helsinki, Tulevaisuusvaliokunta, 2018. 115 s. Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 4/2018.

Raportissa tarkastellaan nousevien teknologioiden pohjalta muodostuneita sosioteknisiä muutoksia. Näissä muutoksissa teknologisen kehityksen kärjet ja yhteiskunnalliset rakenteet asettuvat yllättäviäkin ilmentymiä saaviin jännitetiloihin. Tämä näkyy eri tavoin esimerkiksi ympäristö-, bio- tai energiateknologioista käytävissä tieteellisissä ja julkisissa keskusteluissa.

Lisäksi raportissa tarkastellaan teknologian kehityksen virittämää yhteiskunnallista mielikuvitusta ja kysytään, millainen on teknologian varaan ”heittäytynyt” yhteiskunta. Nyky-yhteiskunnassa, ja todennäköisesti myös tulevaisuudessa, teknologioiden käyttöön liittyvät toimintatavat ehdollistavat yhä perustavanlaatuisemmin kykyämme ajatella ja ennakoida.

Teos verkkojulkaisuna
Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Tulevaisuusvaliokunnan tehtävänä on tunnistaa ja arvioida tulevaisuuteemme merkittävästi vaikuttavia ilmiöitä ja muutostekijöitä. Tulevaisuusvaliokunta teettää tärkeimmistä ilmiöistä selvityksiä, jotka julkaistaan valiokunnan omassa julkaisusarjassa. Tutustu muihin tulevaisuusvaliokunnan julkaisuihin.

Julkaistu 31.1.2019 10.45
Muokattu 4.2.2019 10.36