Tulevaisuustiedon lähteillä : analyysi ennakointiraporteista ja tulevaisuuden ilmiöistä

Tulevaisuustiedon lähteillä : analyysi ennakointiraporteista ja tulevaisuuden ilmiöistä

Ahvenharju, Sanna;  Pouru, Laura; Minkkinen Matti; Ahlqvist Toni: Tulevaisuustiedon lähteillä : analyysi ennakointiraporteista ja tulevaisuuden ilmiöistä. Helsinki, Tulevaisuusvaliokunta, 2021. 126 s. Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 6/2020.

​Loppuraportti jakautuu neljään lukuun: ensimmäinen luku käy läpi tulevaisuustiedon luonnetta, tuottajia ja lähteitä sekä kuvaa tarkemmin niitä valittuja kahtakymmentä raporttia, joista tulevaisuuden ilmiöitä kartoitettiin. Sitä seuraava luku käy läpi sekä raporteissa että kyselyssä mainittuja tulevaisuuden ilmiöitä. Kolmas luku pohtii ennakoinnin onnistumista ja tarkastelee, kuinka hyvin raporteissa on noussut esiin pandemiat sekä henkilötietoihin kohdistuvat tietomurrot rikollisessa tarkoituksessa. Neljännessä ja viimeisessä luvussa esitetään analyysiin pohjautuvaa pohdintaa, johtopäätöksiä ja suositukset.

Teos verkkojulkaisuna (pdf)

Tulevaisuusvaliokunnan tehtävänä on tunnistaa ja arvioida tulevaisuuteemme merkittävästi vaikuttavia ilmiöitä ja muutostekijöitä. Tulevaisuusvaliokunta teettää tärkeimmistä ilmiöistä selvityksiä, jotka julkaistaan valiokunnan omassa julkaisusarjassa. Tutustu muihin tulevaisuusvaliokunnan julkaisuihin.

Julkaistu 10.3.2021 11.10
Muokattu 11.4.2022 15.03