​​​

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta käsittelee muun muassa työympäristöä, työturvallisuutta, työterveyshuoltoa, työvoimaa, työllisyyttä, tasa-arvoa ja siviilipalvelua koskevia asioita sekä asioita, jotka koskevat työntekijöiden osallistumista työpaikalla tehtävien päätösten valmisteluun.

 Uusimmat mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
TyVM 3/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
TyVM 2/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä kausityöntekijöinä työskentelyä varten annetun lain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
TyVM 1/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 11 luvun väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
TyVL 5/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi

Valtiopäiväasiakirja
TyVL 4/2021 vp

Valtioneuvoston selonteko kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta Agenda2030:sta Kohti hiilineutraalia hyvinvointiyhteiskuntaa

Valtiopäiväasiakirja
TyVL 2/2021 vp

Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2019

 Seuraava kokous

Valtiopäiväasiakirja
TyVE 16/2021 vp

Tiistai 11.5.2021 klo 12.15

Valtiopäiväasiakirja
TyVE 15/2021 vp

Perjantai 7.5.2021 klo 11.00

 Viikkosuunnitelma

 Kokoussuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta: kokoussuunnitelma

Kokoussuunnitelma viikoille 18—22/2021

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
TyVP 15/2021 vp

Perjantai 7.5.2021 klo 11.00—11.30

Valtiopäiväasiakirja
TyVP 14/2021 vp

Torstai 6.5.2021 klo 12.15—13.55

Valtiopäiväasiakirja
TyVP 13/2021 vp

Tiistai 4.5.2021 klo 12.15—12.50

Valtiopäiväasiakirja
TyVP 12/2021 vp

Torstai 29.4.2021 klo 12.15—13.06

Valtiopäiväasiakirja
TyVP 11/2021 vp

Keskiviikko 28.4.2021 klo 11.30—12.00