​​​

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta käsittelee muun muassa työympäristöä, työturvallisuutta, työterveyshuoltoa, työvoimaa, työllisyyttä, tasa-arvoa ja siviilipalvelua koskevia asioita sekä asioita, jotka koskevat työntekijöiden osallistumista työpaikalla tehtävien päätösten valmisteluun.

 Uusimmat mietinnöt

TyVM 10/2020 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työsopimuslain, merityösopimuslain ja yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 51 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annettujen lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta
TyVM 11/2020 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain 11 luvun 4 b ja 4 c §:n muuttamisesta sekä julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä eräiden työttömyysturvalain ja julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annettujen lakien muuttamisesta
TyVM 7/2020 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi aikuiskoulutusetuuksista annetun lain muuttamisesta ja opintotukilain 15 §:n muuttamisesta

 Uusimmat lausunnot

TyVL 7/2020 vp
Hallituksen vuosikertomus 2019
TyVL 5/2020 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain muuttamisesta
TyVL 6/2020 vp
Muu asia: Valtioneuvoston asetus väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä

 Valiokunnan seuraavan kokouksen esityslista

Loading...
Esityslista
TyVE
27
2020 vp
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
Tiistai 22.9.2020 klo 12.15
Epävirallinen etäkokous
1
Nimenhuuto
2
Valtioneuvoston selvitys: EU; Komission ehdotus neuvoston suositukseksi ”Silta työelämään – entistä vahvempi nuorisotakuu”
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-311780
EU; Komission ehdotus neuvoston suositukseksi ”Silta työelämään – entistä vahvempi nuorisotakuu”
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-315611
E 96/2020 vp TyV 22.09.2020 johtava asiantuntija Janne Savolainen, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
Etäkuuleminen 
Valiokunnassa on kuultavana: 
johtava asiantuntija
Janne
Savolainen
työ- ja elinkeinoministeriö
liite
3
Hallituksen esitys eduskunnalle työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta
Hallituksen esitys eduskunnalle työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun hallituksen esityksen (HE 87/2020 vp) täydentämisestä
Hallituksen esitys
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-315625
HE 87/2020 vp TyV 22.09.2020 elinkeinopoliittinen asiantuntija Jussi-Pekka Rode, Sivistystyönantajat ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-315626
HE 87/2020 vp TyV 22.09.2020 elinkeinopoliittinen asiantuntija Jussi-Pekka Rode, Sivistystyönantajat ry Asiantuntijalausunto
/ esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-315612
HE 87/2020 vp TyV 22.09.2020 toiminnanjohtaja Petri Lempinen, Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-315705
HE 87/2020 vp TyV 24.09.2020 johtaja Saija Niemelä-Pentti, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-315203
HE 87/2020 vp TyV 24.09.2020 Kuntayhtymäjohtaja-rehtori Jarmo Paloniemi, Koulutuskuntayhtymä OSAO Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-315614
HE 87/2020 vp TyV 22.09.2020 Kuntayhtymäjohtaja-rehtori Jarmo Paloniemi, Koulutuskuntayhtymä OSAO Asiantuntijalausunto
/ esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-315680
HE 87/2020 vp TyV 24.09.2020 asiantuntija Saku Lehtinen, Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-315717
HE 87/2020 vp TyV 24.09.2020 varapuheenjohtaja Jaana Nuottanen, Vapaa Sivistystyö ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-315718
HE 87/2020 vp TyV 24.09.2020 varapuheenjohtaja Jaana Nuottanen, Vapaa Sivistystyö ry Asiantuntijalausunto
/ esitys
Etäkuuleminen 
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
elinkeinopoliittinen asiantuntija
Jussi-Pekka
Rode
Sivistystyönantajat ry
liite
toiminnanjohtaja
Petri
Lempinen
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry
liite
johtaja
Saija
Niemelä-Pentti
Rovaniemen koulutuskuntayhtymä
Kuntayhtymäjohtaja-rehtori
Jarmo
Paloniemi
Koulutuskuntayhtymä OSAO
liite
asiantuntija
Saku
Lehtinen
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry
varapuheenjohtaja
Jaana
Nuottanen
Vapaa Sivistystyö ry
4
Muut asiat
5
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on epävirallinen etäkokous keskiviikkona 23.9.2020 klo 11.30. 
Viimeksi julkaistu 2020-09-21 14.04.30

 Viikkosuunnitelma

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 39/2020

 Kokoussuunnitelma

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
Kokoussuunnitelma viikoille 38—39/2020

 Uusimmat pöytäkirjat

TyVP 26/2020 vp
Keskiviikko 16.9.2020 klo 11.30—11.50
TyVP 25/2020 vp
Tiistai 16.6.2020 klo 12.15—12.40
TyVP 24/2020 vp
Keskiviikko 20.5.2020 klo 11.30—12.10
TyVP 23/2020 vp
Torstai 14.5.2020 klo 12.15—13.45
TyVP 22/2020 vp
Perjantai 24.4.2020 klo 11.00—11.30