Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta käsittelee muun muassa työympäristöä, työturvallisuutta, työterveyshuoltoa, työvoimaa, työllisyyttä, tasa-arvoa ja siviilipalvelua koskevia asioita sekä asioita, jotka koskevat työntekijöiden osallistumista työpaikalla tehtävien päätösten valmisteluun.

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
TyVL 18/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi saamelaiskäräjistä annetun lain ja rikoslain 40 luvun 11 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
TyVL 17/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä ja siihen liittyviksi laeiksi

Valtiopäiväasiakirja
TyVL 16/2022 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi työolojen parantamisesta alustatyössä (alustatyödirektiivi)

 Uusimmat mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
TyVM 26/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi

Valtiopäiväasiakirja
TyVM 25/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi sekä laiksi sosiaalisista yrityksistä annetun lain kumoamisesta

Valtiopäiväasiakirja
TyVM 24/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työsopimuslain 1 luvun 1 §:n ja merityösopimuslain 13 luvun 15 §:n muuttamisesta

 Seuraava kokous

Valtiopäiväasiakirja
TyVE 125/2022 vp

Perjantai 17.2.2023 klo 11.00

 Viikkosuunnitelma

 Kokoussuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta: kokoussuunnitelma

Kokoussuunnitelma viikoille 8—15/2023

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
TyVP 125/2022 vp

Perjantai 17.2.2023 klo 11.00—11.30

Valtiopäiväasiakirja
TyVP 124/2022 vp

Torstai 16.2.2023 klo 12.15—13.20

Valtiopäiväasiakirja
TyVP 123/2022 vp

Torstai 9.2.2023 klo 12.15—13.20

Valtiopäiväasiakirja
TyVP 122/2022 vp

Keskiviikko 8.2.2023 klo 11.30—12.10

Valtiopäiväasiakirja
TyVP 121/2022 vp

Torstai 2.2.2023 klo 12.15—13.00