​​​

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta käsittelee muun muassa työympäristöä, työturvallisuutta, työterveyshuoltoa, työvoimaa, työllisyyttä, tasa-arvoa ja siviilipalvelua koskevia asioita sekä asioita, jotka koskevat työntekijöiden osallistumista työpaikalla tehtävien päätösten valmisteluun.

 Uusimmat mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
TyVM 19/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle yrittäjien työttömyysturvaoikeuden väliaikaiseksi järjestämiseksi

Valtiopäiväasiakirja
TyVM 18/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle yhteistoimintalaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi

Valtiopäiväasiakirja
TyVM 17/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle työnhakijan palveluprosessin ja eräiden työttömyysetuuden saamisen edellytysten uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
TyVL 16/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta

Valtiopäiväasiakirja
TyVL 15/2021 vp

Valtioneuvoston selonteko kotoutumisen edistämisen uudistamistarpeista

Valtiopäiväasiakirja
TyVL 13/2021 vp

Kehityspolitiikan ylivaalikautinen selonteko

 Seuraava kokous

Loading...

Esityslista TyVE 1/2022 vp Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta Torstai 3.2.2022 klo 12.15

Etäkokous

1.  Nimenhuuto

2.  Päätösvaltaisuus

3.  Valtioneuvoston selvitys: E-kirje komission ja korkean edustajan tiedonannosta, joka koskee EU:n arktista politiikkaa

Valtioneuvoston E-selvitysE 127/2021 vp
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-416315
Komission ja korkean edustajan tiedonanto EU:n arktisesta politiikasta
/ perusmuistio

Asia on saapunut työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle työ- ja elinkeinohallinnon asiakastietojen käsittelyä ja palvelualustaa koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 225/2021 vp

Etäkuuleminen 

Asiantuntijat: 

  • hallitussihteeri Emmi Äijälä työ- ja elinkeinoministeriö
  • neuvotteleva virkamies Mikko Kuoppala työ- ja elinkeinoministeriö

Keskustellaan asiantuntijasuunnitelmasta. 

5.  Vaatimus sairaanhoitajien palkkatason nostamiseksi

KansalaisaloiteKAA 1/2021 vp

Keskustellaan asian jatkokäsittelystä. 

6.  Muut asiat

Esityslistan liite EDK-2022-AK-1209
Ohjelmaluonnos_CSW66 proposed organization of work.pdf
Esityslistan liite EDK-2022-AK-1257
ESP-17_lähete_211221.pdf
Esityslistan liite EDK-2022-AK-1258
ESP_17_määräaikaisraportti_2021.pdf
Esityslistan liite EDK-2022-AK-1259
ESP_17 määräaikaisraportti_liite.pdf
Esityslistan liite EDK-2022-AK-1408
ILO-asiakirja_Raportti ILC 109 final.pdf

— YK; Naisten asemaa käsittelevän toimikunnan (Commission on the Status of Women, CSW) 66. hybridimuotoinen istunto New Yorkissa ma 14.—pe 25.3.2022; Suomen valtuuskunnan edustajien nimeäminen. 

— Euroopan sosiaalisen peruskirjan täytäntöönpanosta annettu Suomen 17. määräaikaisraportti. 

— Suomen valtuuskunnan raportti, ILOn 109. Kansainvälinen työkonferenssi 3.–19.6. ja 25.11.–11.12.2021; ILO-asiakirja 1/2022. 

7.  Seuraava kokous

Valiokunnan seuraava kokous on etäkokous perjantaina 4.2.2022 klo 11.00. 

Viimeksi julkaistu 2022-01-26 14.41.08

 ‭(Piilotettu)‬ Seuraava kokous (1)

Valtiopäiväasiakirja
TyVE 1/2022 vp

Torstai 3.2.2022 klo 12.15

Valtiopäiväasiakirja
TyVE 60/2021 vp

Tiistai 25.1.2022 klo 11.00

 Viikkosuunnitelma

 Kokoussuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta: kokoussuunnitelma

Kokoussuunnitelma viikoille 5—8/2022

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
TyVP 60/2021 vp

Tiistai 25.1.2022 klo 11.00—11.25

Valtiopäiväasiakirja
TyVP 59/2021 vp

Perjantai 21.1.2022 klo 11.00—11.45

Valtiopäiväasiakirja
TyVP 58/2021 vp

Tiistai 7.12.2021 klo 12.15—12.45

Valtiopäiväasiakirja
TyVP 57/2021 vp

Torstai 2.12.2021 klo 12.15—12.40

Valtiopäiväasiakirja
TyVP 56/2021 vp

Keskiviikko 1.12.2021 klo 11.30—13.30