​​​

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta käsittelee muun muassa työympäristöä, työturvallisuutta, työterveyshuoltoa, työvoimaa, työllisyyttä, tasa-arvoa ja siviilipalvelua koskevia asioita sekä asioita, jotka koskevat työntekijöiden osallistumista työpaikalla tehtävien päätösten valmisteluun.

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
TyVL 10/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi välttämättömän terveydenhuollon ja kotihoidon turvaamisesta työtaistelun aikana

Valtiopäiväasiakirja
TyVL 8/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimuksia koskevan direktiivin täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi

Valtiopäiväasiakirja
TyVL 9/2022 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yritysten kestävää toimintaa koskevasta huolellisuusvelvoitteesta ja direktiivin (EU) 2019/1937 muuttamisesta (KOM(2022) 71 lopullinen)

 Uusimmat mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
TyVM 8/2022 vp

Tasa-arvovaltuutetun kertomus eduskunnalle 2022

Valtiopäiväasiakirja
TyVM 7/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle työehtodirektiivin täytäntöönpanemiseksi ja vaihtelevaa työaikaa noudattavan työntekijän asemaa parantavaksi lainsäädännöksi

Valtiopäiväasiakirja
TyVM 6/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle työllisyyden edistämisen kuntakokeilussa mukana olevien kuntien työttömyysturvaan liittyviä tehtäviä koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

 Seuraava kokous

Valtiopäiväasiakirja
TyVE 71/2022 vp

Torstai 29.9.2022 klo 12.15

 Viikkosuunnitelma

 Kokoussuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta: kokoussuunnitelma

Kokoussuunnitelma viikoille 37—43/2022

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
TyVP 70/2022 vp

Perjantai 23.9.2022 klo 11.00—12.01

Valtiopäiväasiakirja
TyVP 69/2022 vp

Perjantai 16.9.2022 klo 11.00—12.24

Valtiopäiväasiakirja
TyVP 68/2022 vp

Torstai 15.9.2022 klo 12.15—13.20

Valtiopäiväasiakirja
TyVP 66/2022 vp

Keskiviikko 14.9.2022 klo 9.15—11.40

Valtiopäiväasiakirja
TyVP 67/2022 vp

Keskiviikko 14.9.2022 klo 13.00—13.50