​​​

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta käsittelee muun muassa työympäristöä, työturvallisuutta, työterveyshuoltoa, työvoimaa, työllisyyttä, tasa-arvoa ja siviilipalvelua koskevia asioita sekä asioita, jotka koskevat työntekijöiden osallistumista työpaikalla tehtävien päätösten valmisteluun.

 Uusimmat mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
TyVM 16/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta

Valtiopäiväasiakirja
TyVM 15/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain 11 luvun 4 b §:n sekä eräiden työttömyysturvalain ja julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annettujen lakien voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
TyVM 14/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 5 luvun väliaikaisesta muuttamisesta

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
TyVL 2/2021 vp

Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2019

Valtiopäiväasiakirja
TyVL 3/2021 vp

Säädösehdotusten vaikutusarviointien toteutuminen - nykytila ja kehittämistarpeet

Valtiopäiväasiakirja
TyVL 1/2021 vp

Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle — Suomen kestävän kasvun ohjelma

 Seuraava kokous

Valtiopäiväasiakirja
EDK-2021-AK-353248

Perjantai 5.3.2021 klo 11.00

Valtiopäiväasiakirja
TyVE 3/2021 vp

Torstai 4.3.2021 klo 12.15

 Viikkosuunnitelma

 Kokoussuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta: kokoussuunnitelma

Kokoussuunnitelma viikoille 9—12/2021

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
TyVP 2/2021 vp

Torstai 18.2.2021 klo 12.15—13.00

Valtiopäiväasiakirja
TyVP 1/2021 vp

Torstai 4.2.2021 klo 12.15—12.58

Valtiopäiväasiakirja
TyVP 32/2020 vp

Torstai 3.12.2020 klo 12.15—12.40

Valtiopäiväasiakirja
TyVP 31/2020 vp

Keskiviikko 2.12.2020 klo 11.30—12.30

Valtiopäiväasiakirja
TyVP 30/2020 vp

Torstai 26.11.2020 klo 12.15—12.45