​​​

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta käsittelee muun muassa työympäristöä, työturvallisuutta, työterveyshuoltoa, työvoimaa, työllisyyttä, tasa-arvoa ja siviilipalvelua koskevia asioita sekä asioita, jotka koskevat työntekijöiden osallistumista työpaikalla tehtävien päätösten valmisteluun.

 Uusimmat mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
TyVM 13/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yhdenvertaisuusvaltuutetusta annetun lain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
TyVM 14/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työsopimuslain 3 luvun 5 §:n ja merityösopimuslain 4 luvun 5 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
TyVM 12/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain, eräiden teknisten laitteiden vaatimustenmukaisuudesta annetun lain sekä tulotietojärjestelmästä annetun lain 13 §:n muuttamisesta

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
TyVL 11/2021 vp

Valtioneuvoston selonteko sisäisestä turvallisuudesta

Valtiopäiväasiakirja
TyVL 10/2021 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (COM (2021) 93 final) miesten ja naisten samapalkkaisuuden periaatteen soveltamisen lujittamisesta palkkauksen läpinäkyvyyden ja täytäntöönpanomekanismien avulla

Valtiopäiväasiakirja
TyVL 9/2021 vp

Hallituksen vuosikertomus 2020

 Seuraava kokous

Valtiopäiväasiakirja
TyVE 41/2021 vp

Tiistai 26.10.2021 klo 12.15

Valtiopäiväasiakirja
TyVE 40/2021 vp

Perjantai 22.10.2021 klo 11.00

 Viikkosuunnitelma

 Kokoussuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta: kokoussuunnitelma

Kokoussuunnitelma viikoille 42—49/2021

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
TyVP 40/2021 vp

Perjantai 22.10.2021 klo 11.00—11.52

Valtiopäiväasiakirja
TyVP 39/2021 vp

Torstai 21.10.2021 klo 12.15—13.00

Valtiopäiväasiakirja
TyVP 38/2021 vp

Keskiviikko 20.10.2021 klo 11.30—13.00

Valtiopäiväasiakirja
TyVP 37/2021 vp

Tiistai 19.10.2021 klo 12.15—13.25

Valtiopäiväasiakirja
TyVP 36/2021 vp

Perjantai 15.10.2021 klo 11.00—12.00