​​​

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta käsittelee muun muassa työympäristöä, työturvallisuutta, työterveyshuoltoa, työvoimaa, työllisyyttä, tasa-arvoa ja siviilipalvelua koskevia asioita sekä asioita, jotka koskevat työntekijöiden osallistumista työpaikalla tehtävien päätösten valmisteluun.

 Uusimmat mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
TyVM 15/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain 11 luvun 4 b §:n sekä eräiden työttömyysturvalain ja julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annettujen lakien voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
TyVM 14/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 5 luvun väliaikaisesta muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
TyVM 13/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 12 luvun muuttamisesta

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
TyVL 8/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021

Valtiopäiväasiakirja
TyVL 7/2020 vp

Hallituksen vuosikertomus 2019

Valtiopäiväasiakirja
TyVL 5/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain muuttamisesta

 Valiokunnan seuraavan kokouksen esityslista

Loading...
Esityslista
TyVE
32
2020 vp
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
Torstai 3.12.2020 klo 12.15
Kokouspaikka: Lähetystöjen vastaanottotila
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Hallituksen esitys eduskunnalle työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta
Hallituksen esitys eduskunnalle työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun hallituksen esityksen (HE 87/2020 vp) täydentämisestä
Hallituksen esitys
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Muu asiakirja EDK-2020-AK-339143
03122020_TEM_kirje.pdf
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-338595
Hallituksen esitys eduskunnalle työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta
/ tarkistettu luonnos 3.12.2020
Merkitään saapuneeksi työ- ja elinkeinoministeriön kirje 2.12.2020. 
Esitellään mietintöluonnos. 
Jatketaan asian yksityiskohtaista käsittelyä. 
4
Muut asiat
5
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on 
Viimeksi julkaistu 2020-12-03 10.07.21

 Viikkosuunnitelma

 Kokoussuunnitelma

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
TyVP 31/2020 vp

Keskiviikko 2.12.2020 klo 11.30—12.30

Valtiopäiväasiakirja
TyVP 30/2020 vp

Torstai 26.11.2020 klo 12.15—12.45

Valtiopäiväasiakirja
TyVP 29/2020 vp

Torstai 5.11.2020 klo 12.15—12.50

Valtiopäiväasiakirja
TyVP 28/2020 vp

Torstai 22.10.2020 klo 12.15—13.10

Valtiopäiväasiakirja
TyVP 27/2020 vp

Torstai 24.9.2020 klo 12.15—12.35