​Ulkoasiainvaliokunta

Ulkoasiainvaliokunta käsittelee merkittävät valtiosopimukset sekä yleistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, ulkomaankauppapolitiikkaa, kehitysyhteistyötä, kansainvälisiä järjestöjä ja suomalaisten rauhanturvajoukkojen asettamista koskevia asioita samoin kuin Euroopan unionin yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskevat asiat.

 Uusimmat mietinnöt

UaVM 2/2020 vp
Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Sotilasosaston asettaminen korkeaan valmiuteen osana Alankomaiden, Irlannin, Itävallan, Kroatian, Latvian, Ruotsin, Saksan, Suomen ja Tšekin muodostaman EU:n taisteluosaston valmiusvuoroa 1.7.-31.12.2020
UaVM 1/2020 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle Yhdistyneiden kansakuntien teknologiainnovaatioiden laboratorion asemasta Yhdistyneiden kansakuntien kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
UaVM 6/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Itävallan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan Euroopan unioniin liittymisestä johtuvia muutoksia ja tarvittavia korvaavia mukautuksia koskevien, Amerikan Yhdysvaltojen, Argentiinan, Australian, Brasilian, Ecuadorin, Filippiinien, Hongkongin (Kiina), Intian, Japanin, Kanadan, Kiinan, Kolumbian, Korean tasavallan, Kuuban, Sveitsin, Taiwanin, Penghun, Kinmenin ja Matsun erillisen tullialueen (Kiinan Taipei) ja Uuden-Seelannin kanssa GATS-sopimuksen XXI artiklan perusteella tehtyjen sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta

 Uusimmat lausunnot

UaVL 5/2020 vp
Hallituksen vuosikertomus 2019
UaVL 6/2020 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
UaVL 4/2020 vp
Selvitys eduskunnan perustuslaissa turvatun tiedonsaantioikeuden toteutumisesta

 Seuraava kokous

Loading...
Esityslista
UaVE
47
2020 vp
Ulkoasiainvaliokunta
Keskiviikko 4.11.2020 klo 11.00
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Eurooppa-neuvosto 15.-16.10.2020
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2020-AK-325116
Eurooppa-neuvosto 15.-16.10. EUN 120.pdf
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-325117
Eurooppa-neuvosto 15.-16.10 EUN 120 161020-euco-final-conclusions-fi.pdf
Raportointi 
Merkitään tiedoksi, että valiokunnan jäsenet ovat kuulleet asiantuntijoita suuren valiokunnan ja ulkoasiainvaliokunnan yhteisessä etäkuulemisessa 21.10.2020. 
Valiokunta kuuli: 
pääministeri
Sanna
Marin
EU-asioiden alivaltiosihteeri
Jari
Luoto
valtioneuvoston kanslia
erityisavustaja
Tuulia
Pitkänen
valtioneuvoston kanslia
kansainvälisten asioiden erityisavustaja
Lauri
Voionmaa
valtioneuvoston kanslia
4
Pohjoismaiden neuvosto Suomen valtuuskunta toimintakertomus 2019
Kertomus
Merkitään tiedoksi, että valiokunnan jäsenet ovat kuulleet asiantuntijoita etäkuulemisessa 21.10.2020. 
Valiokunta kuuli: 
puheenjohtaja
Erkki
Tuomioja
Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta
kansainvälisten asiain neuvos
Mari
Herranen
Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta
Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 
Käydään valmistava keskustelu. 
5
Valtioneuvoston selvitys: Hallituksen vuosikertomus pohjoismaisesta yhteistyöstä 2019
Valtioneuvoston UTP-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-319147
Hallituksen vuosikertomus pohjoismaisesta yhteistyöstä 2019
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-325171
UTP 14/2020 vp UaV 21.10.2020 Pohjoismaisen yhteistyön sihteeristön päällikkö Johan Schalin, ulkoministeriö Asiantuntijalausunto
Merkitään tiedoksi, että valiokunnan jäsenet ovat kuulleet asiantuntijoita etäkuulemisessa 21.10.2020. 
Valiokunta kuuli: 
Pohjoismaisen yhteistyön sihteeristön päällikkö
Johan
Schalin
ulkoministeriö
liite
6
Valtioneuvoston selvitys Suomen kansallisen toimintaohjelman toimeenpanosta; Naiset, rauha ja turvallisuus
Valtioneuvoston UTP-selvitys
UTP-jatkokirjelmä
Merkitään tiedoksi, että valiokunnan jäsenet ovat kuulleet asiantuntijoita etäkuulemisessa 21.10.2020 
Valiokunta kuuli: 
Head, Women in Peacemaking
Johanna
Poutanen
Crisis Management Initiative
liite
hankehallinnon asiantuntija
Katja
Vauhkonen
Suomen Lähetysseura
vanhempi asiantuntija
Eva-Marita
Rinne-Koistinen
Kirkon Ulkomaanapu
Merkitään tiedoksi, että valiokunnan jäsenet ovat kuulleet asiantuntijoita etäkuulemisessa 22.10.2020 
Valiokunta kuuli: 
demokratiatuki- ja dialogiasiantuntija
Jussi
Kanner
DEMO Finland
liite
toiminnanjohtaja
Jaana
Hirsikangas
Suomen UN Women - Finlands UN Women ry
liite
ulkomaan ohjelmajohtaja
Leena
Kumpulainen
Suomen Pakolaisapu ry
liite
7
Yhdysvallat - ajankohtaiskatsaus
Valiokunnan oma asia
Merkitään tiedoksi, että valiokunnan jäsenet ovat kuulleet asiantuntijoita etäkuulemisessa 22.10.2020. 
Valiokunta kuuli: 
vanhempi tutkija
Charly
Salonius-Pasternak
Ulkopoliittinen instituutti
vieraileva tutkija
Maria
Annala
Ulkopoliittinen instituutti
liite
8
Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomen valtuuskunnan kertomus ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2019
Kertomus
Asia on saapunut ulkoasiainvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Päätetään asian käsittelystä. 
9
Valtioneuvoston selvitys: EU:n maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan uudistus
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-322740
OSA; EU:n maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan uudistus
Asia on saapunut ulkoasiainvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Päätetään asian käsittelystä. 
10
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle neuvotteluista EU:n uudesta kumppanuudesta Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asia on saapunut ulkoasiainvaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava suurelle valiokunnalle. 
Päätetään asian käsittelystä. 
11
Puolustushallinnon tutkimusyhteistyö
Valiokunnan oma asia
O 62/2020 vp
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
klo 11.00
puolustusministeriö
Pääesikunta
12
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021
Hallituksen esitys
Merkitään tiedoksi, että valiokunnan jäsenet ovat kuulleet asiantuntijoita etäkuulemisessa 21.10.2020. 
Valiokunta kuuli: 
alivaltiosihteeri
Pekka
Puustinen
ulkoministeriö
liite
osastopäällikkö
Satu
Santala
ulkoministeriö
talousjohtaja
Risto
Hakoila
ulkoministeriö
taloussuunnittelupäällikkö
Katja
Bordi
ulkoministeriö
yksikönpäällikkö
Ramses
Malaty
ulkoministeriö
johtaja
Risto
Vuohelainen
Innovaatiorahoituskeskus Business Finland
liite
Valiokunnan jäsenet kuulevat asiantuntijoita tänään kokouksessaan seuraavasti 
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
klo 11.30
Suomalaiset kehitysjärjestöt - Finnish Development NGOs Fingo ry
toimitusjohtaja
Jari
Kokkonen
Finnfor oy
13
EU:n ja Mercosurin välinen assosiaatiosopimus: tilannekatsaus eduskunnan ulkoasiainvaliokunnalle
Valiokunnan oma asia
O 60/2020 vp
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
klo 12.00
ulkoministeriö Latinalaisen Amerikan ja Karibian yksikkö ja kauppapolitiikan yksikkö
asiantuntija
Saila
Turtiainen
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
WWF Suomi
apulaisprofessori
Markus
Kröger
Helsingin yliopisto
14
Muut asiat
15
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on torstaina 5.11.2020 klo 12.00 
Viimeksi julkaistu 2020-10-23 12.16.30

 Viikkosuunnitelma

Ulkoasiainvaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 45/2020 (Viikko 44 on istuntovapaa, ei kokouksia)

 Kokoussuunnitelmat

Ulkoasiainvaliokunta
Kokoussuunnitelma viikoille 43—51/2020

 Uusimmat pöytäkirjat

UaVP 46/2020 vp
Torstai 15.10.2020 klo 12.00—13.55
UaVP 45/2020 vp
Keskiviikko 14.10.2020 klo 13.00—13.45
UaVP 44/2020 vp
Perjantai 9.10.2020 klo 14.15—15.00
UaVP 43/2020 vp
Tiistai 6.10.2020 klo 12.00—13.35
UaVP 42/2020 vp
Torstai 1.10.2020 klo 12.00—13.00