​​​​​​​​

​Kunta- ja terveysjaosto

Kunta- ja terveysjaosto käsittelee talousarvioesityksen, lisätalousarvioesitykset sekä muut budjettitaloutta koskevat asiat oikeusministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalta sekä kuntataloutta koskevat asiat valtiovarainministeriön hallinnonalalta.

 Uusin esityslista

Loading...
Esityslista
KutJE
4
2020 vp
Kunta- ja terveysjaosto
Torstai 22.10.2020 klo 9.30
Epävirallinen etäkokous
1
Nimenhuuto
2
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-325207
HE 146/2020 vp KutJ 22.10.2020 hankepäällikkö Turkka Sinisalo, Mielenterveyspooli Asiantuntijalausunto
Etäkuuleminen  
Jaostossa ovat kuultavina: 
Mielenterveyspalvelut 
erityisasiantuntija
Riina-Maria
Leskelä
sosiaali- ja terveysministeriö
hankepäällikkö
Turkka
Sinisalo
Mielenterveyspooli
liite
psykiatria- ja päihdepalvelujen johtaja
Mikko
Tamminen
Helsingin kaupunki
toiminnanjohtaja
Pia
Hytönen
Mielenterveysomaisten keskusliitto FinFami
3
Muut asiat
4
Seuraava kokous
Jaoston seuraavan kokouksen ajankohta on tiistaina 3.11.2020 klo 9.30 (epävirallinen etäkokous). 
Viimeksi julkaistu 2020-10-21 10.13.17