​​​​​​​​​​​

​Liikennejaosto

Liikennejaosto käsittelee talousarvioesityksen, lisätalousarvioesitykset sekä muut budjettitaloutta koskevat asiat liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalta.

 Uusin esityslista

Loading...
Esityslista
LiJE
4
2020 vp
Liikennejaosto
Tiistai 1.12.2020 klo 11.00
Epävirallinen etäkokous
1
Nimenhuuto
2
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2021 talousarvioesityksen (HE 146/2020 vp) täydentämisestä
Hallituksen esitys
Hallituksen esitys
Talousarvioaloite
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Esitellään jaoston mietintöluonnos. 
Korjattu PL 31 
Jatketaan yleiskeskustelua. 
3
Muut asiat
4
Seuraava kokous
Jaoston seuraavan kokouksen ajankohta on torstaina 3.12.2020 klo 11.00 (epävirallinen etäkokous). 
Viimeksi julkaistu 2020-11-27 12.44.15