​​​​​​​​​​​

​Liikennejaosto

Liikennejaosto käsittelee talousarvioesityksen, lisätalousarvioesitykset sekä muut budjettitaloutta koskevat asiat liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalta.

 Uusin esityslista

Loading...
Esityslista
LiJE
2
2020 vp
Liikennejaosto
Tiistai 13.10.2020 klo 11.00
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Hallituksen vuosikertomus 2019
Kertomus
Esityslistan liite EDK-2020-AK-316616
Lausumat_PL 31.pdf
Päätetään lausumista. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021
Hallituksen esitys
EDK-2020-001609
 
Keskustellaan asiantuntijasuunnitelmasta. 
5
Muut asiat
6
Seuraava kokous
Jaoston seuraavan kokouksen ajankohta on torstaina 15.10.2020 klo 11.00 (epävirallinen etäkokous). 
Viimeksi julkaistu 2020-09-24 10.22.30