​Valtiovarainvaliokunta

Valtiovarainvaliokunnan tehtävänä on muun muassa käsitellä julkisen talouden suunnitelma, valtion talousarvioesitys ja lisätalousarvioesitykset sekä verolait ja valtion lainanottoa koskevat asiat.

Käytännön työskentelyssään valtiovarainvaliokunta on jakaantunut kahdeksaan jaostoon, jotka asetetaan koko vaalikaudeksi. Jaoston tehtävänä on toimialansa mukaisesti valmistella valiokunnan käsiteltävänä oleva asia ja laatia siitä mietintö- tai lausuntoluonnos valiokuntaa varten.

Talousarvio- ja lisätalousarvioesitys käsitellään kaikissa niissä jaostoissa, joita esitys koskee. Samoin voidaan muukin asia lähettää käsiteltäväksi useampaan jaostoon, jos sitä pidetään tarpeellisena. Näin on menetelty erityisesti EU-asioissa. Verojaosto käsittelee valmistelevasti kaikki verolait. Muiden jaostojen työstä talousarvion ja lisätalousarvioiden käsittely muodostaa pääosan.

 Uusimmat mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
VaVM 14/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan vakausmekanismista tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Valtiopäiväasiakirja
VaVM 13/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain 8 ja 130 §:n muuttamisesta sekä arvonlisäverolain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
VaVM 10/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2021 kolmanneksi lisätalousarvioksi

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
VaVL 10/2021 vp

Valtioneuvoston puolustusselonteko

Valtiopäiväasiakirja
VaVL 9/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle vakausmaksujen siirrosta yhteiseen kriisinratkaisurahastoon ja rahasto-osuuksien yhdistämisestä tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Valtiopäiväasiakirja
VaVL 8/2021 vp

Valtioneuvoston selonteko sisäisestä turvallisuudesta

 Seuraava kokous

Valtiopäiväasiakirja
VaVE 39/2021 vp

Tiistai 26.10.2021 klo 12.00

 Viikkosuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Valtiovarainvaliokunta: viikkosuunnitelma

Viikkosuunnitelma viikolle 43/2021

 Kokoussuunnitelmat

Valtiopäiväasiakirja
Valtiovarainvaliokunta: kokoussuunnitelma

Kokoussuunnitelma viikoille 43—50/2021

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
VaVP 36/2021 vp

Perjantai 15.10.2021 klo 11.30—12.00

Valtiopäiväasiakirja
VaVP 35/2021 vp

Tiistai 12.10.2021 klo 12.00—13.08

Valtiopäiväasiakirja
VaVP 34/2021 vp

Perjantai 8.10.2021 klo 11.30—12.10

Valtiopäiväasiakirja
VaVP 33/2021 vp

Perjantai 1.10.2021 klo 11.30—12.04

Valtiopäiväasiakirja
VaVP 32/2021 vp

Tiistai 28.9.2021 klo 10.30—11.55