​Valtiovarainvaliokunta

Valtiovarainvaliokunnan tehtävänä on muun muassa käsitellä julkisen talouden suunnitelma, valtion talousarvioesitys ja lisätalousarvioesitykset sekä verolait ja valtion lainanottoa koskevat asiat.

Käytännön työskentelyssään valtiovarainvaliokunta on jakaantunut kahdeksaan jaostoon, jotka asetetaan koko vaalikaudeksi. Jaoston tehtävänä on toimialansa mukaisesti valmistella valiokunnan käsiteltävänä oleva asia ja laatia siitä mietintö- tai lausuntoluonnos valiokuntaa varten.

Talousarvio- ja lisätalousarvioesitys käsitellään kaikissa niissä jaostoissa, joita esitys koskee. Samoin voidaan muukin asia lähettää käsiteltäväksi useampaan jaostoon, jos sitä pidetään tarpeellisena. Näin on menetelty erityisesti EU-asioissa. Verojaosto käsittelee valmistelevasti kaikki verolait. Muiden jaostojen työstä talousarvion ja lisätalousarvioiden käsittely muodostaa pääosan.

 Uusimmat mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
VaVM 4/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä annetun neuvoston päätöksen (EU, Euratom) 2020/2053 hyväksymisestä

Valtiopäiväasiakirja
VaVM 3/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain, Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain sekä oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
VaVM 2/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2021 lisätalousarvioksi

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
VaVL 1/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi

Valtiopäiväasiakirja
VaVL 6/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Pankkisektorin riskien vähenemisarvio ja yhteisen kriisinratkaisurahaston yhteisen varautumisjärjestelyn aikaistettu käyttöönotto

Valtiopäiväasiakirja
VaVL 5/2020 vp

Hallituksen vuosikertomus 2019

 Seuraava kokous

Valtiopäiväasiakirja
VaVE 17/2021 vp

Tiistai 11.5.2021 klo 12.00

 Viikkosuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Valtiovarainvaliokunta: viikkosuunnitelma

Viikkosuunnitelma viikolle 19/2021

 Kokoussuunnitelmat

Valtiopäiväasiakirja
Valtiovarainvaliokunta: kokoussuunnitelma

Kokoussuunnitelma viikoille 19—24/2021

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
VaVP 16/2021 vp

Perjantai 7.5.2021 klo 11.30—12.43

Valtiopäiväasiakirja
VaVP 15/2021 vp

Keskiviikko 5.5.2021 klo 12.00—12.55

Valtiopäiväasiakirja
VaVP 14/2021 vp

Tiistai 4.5.2021 klo 11.30—13.45

Valtiopäiväasiakirja
VaVP 13/2021 vp

Torstai 29.4.2021 klo 8.30—9.35, 10.08—11.09 ja 13.05—13.50

Valtiopäiväasiakirja
VaVP 12/2021 vp

Keskiviikko 28.4.2021 klo 11.30—13.42