Valtiovarainvaliokunta

​Valtiovarainvaliokunta

Valtiovarainvaliokunnan tehtävänä on muun muassa käsitellä julkisen talouden suunnitelma, valtion talousarvioesitys ja lisätalousarvioesitykset sekä verolait ja valtion lainanottoa koskevat asiat.

Käytännön työskentelyssään valtiovarainvaliokunta on jakaantunut kahdeksaan jaostoon, jotka asetetaan koko vaalikaudeksi. Jaoston tehtävänä on toimialansa mukaisesti valmistella valiokunnan käsiteltävänä oleva asia ja laatia siitä mietintö- tai lausuntoluonnos valiokuntaa varten.

Talousarvio- ja lisätalousarvioesitys käsitellään kaikissa niissä jaostoissa, joita esitys koskee. Samoin voidaan muukin asia lähettää käsiteltäväksi useampaan jaostoon, jos sitä pidetään tarpeellisena. Näin on menetelty erityisesti EU-asioissa. Verojaosto käsittelee valmistelevasti kaikki verolait. Muiden jaostojen työstä talousarvion ja lisätalousarvioiden käsittely muodostaa pääosan.

 Uusimmat mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
VaVM 3/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 lisätalousarvioksi

Valtiopäiväasiakirja
VaVM 1/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi Saksan kanssa tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Valtiopäiväasiakirja
VaVM 2/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden säästötulojen verottamisesta tehtyjen sopimusten irtisanomisesta ja laeiksi sopimusten eräiden määräysten hyväksymisestä annettujen lakien kumoamisesta ja kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain 4 §:n 4 momentin ja 5 §:n 2 momentin kumoamisesta

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
VaVL 1/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Yhteisen kriisinratkaisurahaston yhteisen varautumisjärjestelyn aikaistettu käyttöönotto ja muutokset valtiosopimukseen vakausmaksujen siirrosta yhteiseen kriisinratkaisurahastoon ja rahasto-osuuksien yhdistämisestä

Valtiopäiväasiakirja
VaVL 3/2019 vp

Valtioneuvoston selvitys: Yhteisen kriisinratkaisurahaston yhteisen varautumisjärjestelyn aikaistettu käyttöönotto ja muutokset valtiosopimukseen vakausmaksujen siirrosta yhteiseen kriisinratkaisurahastoon ja rahasto-osuuksien yhdistämisestä

Valtiopäiväasiakirja
VaVL 2/2019 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi uudistusten tukiohjelman perustamisesta

 Seuraava kokous

Loading...
Esityslista
VaVE
12
2020 vp
Valtiovarainvaliokunta
Perjantai 3.4.2020 klo 11.30
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Julkisen talouden suunnitelman valmistelun lähtökohdat
Valiokunnan oma asia
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
osastopäällikkö, budjettipäällikkö
Sami
Yläoutinen
valtiovarainministeriö
finanssineuvos
Marja
Paavonen
valtiovarainministeriö
4
Muut asiat
5
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on 
Viimeksi julkaistu 2020-03-27 14:56:08

 Viikkosuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Valtiovarainvaliokunta

Viikkosuunnitelma viikolle 14/2020

 Kokoussuunnitelmat

Valtiopäiväasiakirja
Valtiovarainvaliokunta

Kokoussuunnitelma viikoille 14—26/2020

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
VaVP 10/2020 vp

Tiistai 24.3.2020 klo 11.00—13.06

Valtiopäiväasiakirja
VaVP 9/2020 vp

Tiistai 17.3.2020 klo 12.00—13.58

Valtiopäiväasiakirja
VaVP 8/2020 vp

Perjantai 13.3.2020 klo 11.30—12.58

Valtiopäiväasiakirja
VaVP 7/2020 vp

Keskiviikko 11.3.2020 klo 12.00—13.52

Valtiopäiväasiakirja
VaVP 6/2020 vp

Tiistai 10.3.2020 klo 14.11—14.13

 Puheenjohtaja

 

 

 Varapuheenjohtaja

 

 

 Jäsenet

 

 

 Varajäsenet

 

 

 Virkamiehet

​Hellevi Ikävalko, valiokuntaneuvos
valiokunnan sihteeri
VaV, SitJ, LiJ ja KutJ
p. 09 432 2100, 050 550 7490

Ilkka Lahti, valiokuntaneuvos
valiokunnan apulaissihteeri
VeJ
p. 09 432 2070, 050 326 2790

Mari Nuutila, valiokuntaneuvos
valiokunnan apulaissihteeri
HtJ, MaJ, AyJ
p. 09 432 2056, 050 594 2428 

Tanja Nurmi, tutkija
valiokunnan apulaissihteeri
TeJ
p. 09 432 2183, 050 345 1616

Kaisa Iso-Sipilä, valiokuntakanslian sihteeri
SitJ, MaJ, LiJ, KutJ, AyJ
p. 09 432 2053

Sara Kuitunen, valiokuntakanslian sihteeri
VaV, VeJ, TeJ
p. 09 432 2045

Sanna Turpeinen, valiokuntakanslian sihteeri
HtJ
p. 09 432 2103

Pekka Kääriäinen, valiokunta-avustaja
kokoustekniset tehtävät: VaV ja jaostot
p. 09 432 2050

 Yhteystiedot

​Valtiovarainvaliokunta
00102 EDUSKUNTA
puh. 09 432 2045
vav(at)eduskunta.fi