​​​​​​​​

​Maatalousjaosto

Maatalousjaosto käsittelee talousarvioesityksen, lisätalousarvioesitykset sekä muut budjettitaloutta koskevat asiat maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalta.

 Uusin esityslista

Loading...
Esityslista
MaJE
8
2020 vp
Maatalousjaosto
Keskiviikko 21.10.2020 klo 10.30
Epävirallinen etäkokous
1
Nimenhuuto
2
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-324732
HE 146/2020 vp MaJ 21.10.2020 neuvotteleva virkamies Heikki Piiparinen, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-324919
HE 146/2020 vp MaJ 21.10.2020 talousjohtaja Jutta Petäjä, Luonnonvarakeskus Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-324733
HE 146/2020 vp MaJ 21.10.2020 tutkimusprofessori Kristiina Regina, Luonnonvarakeskus Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-324734
HE 146/2020 vp MaJ 21.10.2020 tutkimusprofessori Kristiina Regina, Luonnonvarakeskus Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-324780
HE 146/2020 vp MaJ 21.10.2020 Metsähallitus Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-323351
HE 146/2020 vp MaJ 21.10.2020 Paliskuntain yhdistys Asiantuntijalausunto
Etäkuuleminen 
Jaostossa ovat kuultavina: 
Luonnonvara- ja biotalouden edistäminen 
neuvotteleva virkamies
Heikki
Piiparinen
maa- ja metsätalousministeriö
liite
Vesivarojen käytön ja hoidon menot sekä vesi- ja kalataloushankkeiden tukeminen 
neuvotteleva virkamies
Leena
Westerholm
maa- ja metsätalousministeriö
erityisasiantuntija
Jouni
Tammi
maa- ja metsätalousministeriö
Luonnonvarakeskuksen toiminta 
talousjohtaja
Jutta
Petäjä
Luonnonvarakeskus
liite
Turvepeltojen hiilidioksidipäästöt sekä tutkimuksen edistyminen ja sen rahoitus 
tutkimusprofessori
Kristiina
Regina
Luonnonvarakeskus
liite
erityisasiantuntija
Erkki
Joki-Tokola
Luonnonvarakeskus
Jaostoon ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Metsähallitus
liite
Paliskuntain yhdistys
liite
3
Muut asiat
Jokavuotinen suurpetotapahtuma keskiviikkona 18.11.2020 klo 15.00 Teams-kuulemisena yhdessä MmV:n kanssa. Aiheet: Luken SusiLife-hanke ja kannanhoidollinen metsästys (MMM). 
4
Seuraava kokous
Jaoston seuraavan kokouksen ajankohta on perjantaina 23.10.2020 klo 8.00 (epävirallinen etäkokous). 
Viimeksi julkaistu 2020-10-20 15.25.35