Maatalousjaosto

​Maatalousjaosto

Maatalousjaosto käsittelee talousarvioesityksen, lisätalousarvioesitykset sekä muut budjettitaloutta koskevat asiat maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalta.

 Uusin esityslista

Loading...
Esityslista
MaJE
3
2020 vp
Maatalousjaosto
Perjantai 13.3.2020 klo 11.15
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle yhteisen maatalouspolitiikan uudistamista koskevista ehdotuksista
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valtioneuvoston U-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-287786
Yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) uudistamista koskevat ehdotukset
Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 
Jaoston päätösehdotus: 
4
Muut asiat
Esityslistan liite EDK-2020-AK-284258
MaJ_MmV_Farmari maatalousnäyttely_Mikkeli_02-040720_kutsu.pdf
Kutsu Farmari-maatalousnäyttelyyn Mikkelissä 2. - 3.7.2020. Päätetään osallistumisesta. 
5
Seuraava kokous
Jaoston seuraavan kokouksen ajankohta on 
Viimeksi julkaistu 2020-03-12 13:53:28

 Puheenjohtaja

 

 

 Jäsenet

 

 

 Lisäjäsenet

 

 

 Virkamiehet

Mari Nuutila, valiokuntaneuvos
p. 09 432 2056, 050 594 2428 

Kaisa Iso-Sipilä, valiokuntakanslian sihteeri
p. 09 432 2053

Pekka Kääriäinen, valiokunta-avustaja
kokoustekniset tehtävät: VaV ja jaostot
p. 09 432 2050