​​​​​​​​

Sivistys- ja tiedejaosto

Sivistys- ja tiedejaosto käsittelee talousarvioesityksen, lisätalousarvioesitykset sekä muut budjettitaloutta koskevat asiat opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalta.

 Uusin esityslista

Loading...
Esityslista
SitJE
4
2020 vp
Sivistys- ja tiedejaosto
Keskiviikko 4.11.2020 klo 9.30
Epävirallinen etäkokous
1
Nimenhuuto
2
Etäkokouksen järjestelyt
3
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021
Hallituksen esitys
Etäkuuleminen 
Jaostossa ovat kuultavina: 
Liikunnan rahoituksen riittävyys, erityiset kipupisteet? Miten edistetään koko väestön liikunnan edistämistä ja vähennetään liikkumattomuuden kustannuksia? Nuorten urheilijoiden toimeentulo?  
Valtion liikuntaneuvosto
Suomen Olympiakomitea
UKK-instituutti
4
Muut asiat
5
Seuraava kokous
Jaoston seuraavan kokouksen ajankohta on perjantaina 6.11.2020 klo 9.00 
Viimeksi julkaistu 2020-10-29 14.55.51