​​​​​​​​​

​Työ- ja elinkeinojaosto

Työ- ja elinkeinojaosto käsittelee talousarvioesityksen, lisätalousarvioesitykset sekä muut budjettitaloutta koskevat asiat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalta.

 Uusin esityslista

Loading...
Esityslista
TeJE
5
2020 vp
Työ- ja elinkeinojaosto
Perjantai 4.12.2020 klo 8.30
Kokouspaikka: Valtiovarainvaliokunnan kokoushuone E 440
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2021 talousarvioesityksen (HE 146/2020 vp) täydentämisestä
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-335569
HE 227/2020 vp TeJ 25.11.2020 talousjohtaja Mika Niemelä, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
Merkitään tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 25.11.2020: 
PL 32 Etäkuuleminen 
Jaostossa on kuultavana: 
talousjohtaja
Mika
Niemelä
työ- ja elinkeinoministeriö
liite
4
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2021 talousarvioesityksen (HE 146/2020 vp) täydentämisestä
Hallituksen esitys
Hallituksen esitys
Talousarvioaloite
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-333242
HE 146/2020 vp TeJ 18.11.2020 työministeri Tuula Haatainen, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
Lisäselvitys EDK-2020-AK-333130
HE 146/2020 vp TeJ 18.11.2020 työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
Lisäselvitys EDK-2020-AK-333129
HE 146/2020 vp TeJ 18.11.2020 työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
Lisäselvitys EDK-2020-AK-333128
HE 146/2020 vp TeJ 18.11.2020 työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
Lisäselvitys EDK-2020-AK-333124
HE 146/2020 vp TeJ 18.11.2020 työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-333300
HE 146/2020 vp TeJ 18.11.2020 Teknologiateollisuus ry Asiantuntijalausunto
Merkitään tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 18.11.2020: 
Etäkuuleminen 
Jaostossa ovat kuultavina: 
työministeri
Tuula
Haatainen
työ- ja elinkeinoministeriö
liite
talousjohtaja
Mika
Niemelä
työ- ja elinkeinoministeriö
Jaostoon ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
työ- ja elinkeinoministeriö
liite
Teknologiateollisuus ry
liite
Merkitään tiedoksi, että valmistava keskustelu käytiin epävirallisessa etäkokouksessa 20.11.2020. 
Merkitään tiedoksi, että mietintöluonnos on esitelty epävirallisessa etäkokouksessa 25.11.2020 ja yleiskeskustelu aloitettu 25. ja 27.11.2020 epävirallisissa etäkokouksissa. 
Esitellään jaoston mietintöluonnos. 
Käydään yleiskeskustelu. 
Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 
5
Muut asiat
6
Seuraava kokous
Jaoston seuraavan kokouksen ajankohta on 
Viimeksi julkaistu 2020-11-27 11.13.23