​​​​​​​​​

​Työ- ja elinkeinojaosto

Työ- ja elinkeinojaosto käsittelee talousarvioesityksen, lisätalousarvioesitykset sekä muut budjettitaloutta koskevat asiat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalta.

 Seuraava kokous

Valtiopäiväasiakirja
TeJE 3/2021 vp

Perjantai 11.6.2021 klo 8.30