​​​​​​​​​

​Työ- ja elinkeinojaosto

Työ- ja elinkeinojaosto käsittelee talousarvioesityksen, lisätalousarvioesitykset sekä muut budjettitaloutta koskevat asiat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalta.

 Seuraava kokous

Valtiopäiväasiakirja
TeJE 7/2020 vp

Perjantai 4.12.2020 klo 8.30