​​​​​​​​​​​

​Verojaosto

Verojaosto käsittelee verolainsäädännön lisäksi valtion lainanottoa koskevat asiat sekä talousarvioesityksen, lisätalousarvioesitykset ja muut budjettitaloutta koskevat asiat valtiovarainministeriön hallinnonalalta.  Kuntataloutta koskevat asiat käsittelee kuitenkin kunta- ja terveysjaosto.

 Uusin esityslista

Loading...
Esityslista
VeJE
22
2020 vp
Verojaosto
Perjantai 27.11.2020 klo 10.15
Kokouspaikka: Eduskuntatalon auditorio
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Hallituksen esitys eduskunnalle listaamattomien osakeyhtiöiden henkilöstöantien verotusta koskevaksi sääntelyksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-335345
Hallituksen esitys eduskunnalle listaamattomien osakeyhtiöiden henkilöstöantien verotusta koskevaksi sääntelyksi
Esitellään mietintöluonnos. 
Käydään yleiskeskustelu. 
Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain sekä konserniavustuksesta verotuksessa annetun lain 2 ja 7 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-335367
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain sekä konserniavustuksesta verotuksessa annetun lain 2 ja 7 §:n muuttamisesta
Esitellään mietintöluonnos. 
Käydään yleiskeskustelu. 
Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteistöverolain 3 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lisäselvitys EDK-2020-AK-335336
HE 169/2020 vp VeJ 24.11.2020 valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-335467
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteistöverolain 3 §:n muuttamisesta
Jaostoon on saapunut kirjallinen lausunto: 
valtiovarainministeriö
liite
Esitellään mietintöluonnos. 
Käydään yleiskeskustelu. 
Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vuoden 2021 tuloveroasteikosta sekä tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä tulotietojärjestelmästä annetun lain 13 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Jatketaan valmistavaa keskustelua. 
7
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamisesta
Hallituksen esitys
Jatketaan valmistavaa keskustelua. 
8
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtiontakuusta covid-19-rokotteen vakuuttamiseksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausunto
Merkitään tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 24. ja 26.11.2020: 
Jaostossa ovat kuultavina: 
finanssineuvos
Sakari
Lehtiö
valtiovarainministeriö
liite
hallitussihteeri
Saara
Rahko
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
ylilääkäri
Hanna
Nohynek
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Jaostoon ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
työ- ja elinkeinoministeriö
liite
Valtiokonttori
liite
Finanssiala ry
liite
Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö
liite
Todetaan perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla, että jaoston jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL):n asiantuntijalausunnosta. 
Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 
Merkitään tiedoksi, että valmistava keskustelu on käyty epävirallisessa etäkokouksessa 26.11.2020 
9
Muut asiat
10
Seuraava kokous
Jaoston seuraavan kokouksen ajankohta on maanantaina 30.11.2020 klo 12.00 (epävirallinen etäkokous). 
Viimeksi julkaistu 2020-11-27 09.58.14