Ympäristövaliokunta

Ympäristövaliokunta käsittelee muun muassa asumista, kaavoitusta, rakentamista, ympäristön- ja luonnonsuojelua, jätehuoltoa ja vesilainsäädäntöä koskevia asioita.

 Uusimmat mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
YmVM 9/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain ja rikoslain 48 luvun 6 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
YmVM 10/2020 vp

Ilmastovuosikertomus 2020

Valtiopäiväasiakirja
YmVM 8/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ympäristönsuojelulain ja vesilain 18 luvun 19 §:n muuttamisesta sekä ympäristönsuojelulain muuttamisesta annetun lain eräiden säännösten kumoamisesta

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
YmVL 18/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi uusiutuvan energian tuotantolaitosten lupamenettelyistä ja eräistä muista hallinnollisista menettelyistä

Valtiopäiväasiakirja
YmVL 17/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021

Valtiopäiväasiakirja
YmVL 16/2020 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle yhteisen maatalouspolitiikan uudistamista koskevista ehdotuksista

 Valiokunnan seuraavan kokouksen esityslista

Loading...
Esityslista
YmVE
1
2021 vp
Ympäristövaliokunta
Keskiviikko 3.2.2021 klo 9.30
Paikka: Lähetystöjen vastaanottotila
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto EU:n merienergiastrategiasta
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-344482
Perusmuistio
Asia on saapunut ympäristövaliokuntaan tiedoksi. 
Merkitään tiedoksi. 
4
Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle - Suomen kestävän kasvun ohjelma
Valtioneuvoston selonteko
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345327
VNS 6/2020 vp YmV 03.02.2021 työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345279
VNS 6/2020 vp YmV 03.02.2021 Etelä-Suomen maakuntien liitot Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345169
VNS 6/2020 vp YmV 03.02.2021 Länsi-Suomen maakuntien liitot Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345282
VNS 6/2020 vp YmV 03.02.2021 Suomen ympäristökeskus Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345322
VNS 6/2020 vp YmV 03.02.2021 Luontopaneeli Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345328
VNS 6/2020 vp YmV 03.02.2021 Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345325
VNS 6/2020 vp YmV 03.02.2021 Energiateollisuus ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345170
VNS 6/2020 vp YmV 03.02.2021 Metsäteollisuus ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345171
VNS 6/2020 vp YmV 03.02.2021 Teknologiateollisuus ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345326
VNS 6/2020 vp YmV 03.02.2021 Climate Leadership Coalition ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345365
VNS 6/2020 vp YmV 03.02.2021 Suomen Metsästäjäliitto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345278
VNS 6/2020 vp YmV 03.02.2021 Suomen Biokierto ja Biokaasu ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345329
VNS 6/2020 vp YmV 03.02.2021 Suomen luonnonsuojeluliitto ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-345366
VNS 6/2020 vp YmV 03.02.2021 WWF Suomi Asiantuntijalausunto
Etäkuuleminen 
Asiantuntijat: 
budjettineuvos
Johanna
von Knorring-Rosenlew
valtiovarainministeriö
kansliapäällikkö
Juhani
Damski
ympäristöministeriö
johtava asiantuntija
Outi
Haanperä
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra
Suomen ilmastopaneeli
Kestävän kehityksen asiantuntijapaneeli
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
työ- ja elinkeinoministeriö
liite
Etelä-Suomen maakuntien liitot
liite
Länsi-Suomen maakuntien liitot
liite
Suomen ympäristökeskus
liite
Luontopaneeli
liite
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
liite
Energiateollisuus ry
liite
Metsäteollisuus ry
liite
Teknologiateollisuus ry
liite
Climate Leadership Coalition ry
liite
Suomen Metsästäjäliitto
liite
Suomen Biokierto ja Biokaasu ry
liite
Suomen luonnonsuojeluliitto ry
liite
WWF Suomi
liite
Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 
Käydään valmistava keskustelu. 
5
Säädösehdotusten vaikutusarviointien toteutuminen - nykytila ja kehittämistarpeet
Valiokunnan oma asia
O 48/2019 vp
Asia on saapunut ympäristövaliokuntaan lausunnon antamista varten asiasta: Säädösehdotusten vaikutusarviointien toteutuminen – nykytila ja kehittämistarpeet (O 48/2019 vp, mahdollinen lausunto). Lausunto on annettava tarkastusvaliokunnalle. Määräaika: 12.03.2021. 
Päätetään asian käsittelystä. 
6
Toissijaisuusasioiden lista
Merkitään saapuneeksi toissijaisuusasioiden lista. TS 88/2020 vp. 
7
Muut asiat
8
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on torstaina 4.2.2021 klo 10.00. 
Viimeksi julkaistu 2021-01-21 11.58.26

 Viikkosuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Ympäristövaliokunta: viikkosuunnitelma

Viikkosuunnitelma viikolle 5/2021

 Kokoussuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Ympäristövaliokunta: kokoussuunnitelma

Kokoussuunnitelma viikoille 5—8/2021

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
YmVP 48/2020 vp

Torstai 10.12.2020 klo 10.00—10.49

Valtiopäiväasiakirja
YmVP 47/2020 vp

Keskiviikko 9.12.2020 klo 9.30—10.20

Valtiopäiväasiakirja
YmVP 46/2020 vp

Tiistai 1.12.2020 klo 10.00—11.10

Valtiopäiväasiakirja
YmVP 45/2020 vp

Perjantai 27.11.2020 klo 9.30—10.22

Valtiopäiväasiakirja
YmVP 44/2020 vp

Tiistai 24.11.2020 klo 10.00—10.50