Ympäristövaliokunta

Ympäristövaliokunta käsittelee muun muassa asumista, kaavoitusta, rakentamista, ympäristön- ja luonnonsuojelua, jätehuoltoa ja vesilainsäädäntöä koskevia asioita.

 Uusimmat mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
YmVM 10/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen ennalta ehkäisemisestä ja korvaamisesta

Valtiopäiväasiakirja
YmVM 9/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Sallan kansallispuistosta

Valtiopäiväasiakirja
YmVM 8/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Punkaharjun luonnonsuojelualueen rajauksen muuttamisesta

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
YmVL 35/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: EU:n kestävän rahoituksen taksonomia: Ilmastoa koskeva delegoitu säädös

Valtiopäiväasiakirja
YmVL 32/2021 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (päästökauppadirektiivin markkinavakausvarantopäätöksen ja meriliikenteen MRV-asetuksen muuttaminen) sekä komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi (markkinavakausvarantopäätöksen muuttaminen)

Valtiopäiväasiakirja
YmVL 33/2021 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2018/842/EU sitovista kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksistä jäsenvaltioissa vuosina 2021—2030 ja Pariisin sopimuksen sitoumusten täyttämiseksi (taakanjakoasetus) muuttamisesta

 Seuraava kokous

Valtiopäiväasiakirja
YmVE 53/2021 vp

Torstai 2.12.2021 klo 10.00

 Viikkosuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Ympäristövaliokunta: viikkosuunnitelma

Viikkosuunnitelma viikolle 48/2021

 Kokoussuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Ympäristövaliokunta: kokoussuunnitelma

Kokoussuunnitelma viikoille 47—50/2021

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
YmVP 50/2021 vp

Perjantai 26.11.2021 klo 9.30—10.14

Valtiopäiväasiakirja
YmVP 49/2021 vp

Torstai 25.11.2021 klo 10.00—10.12

Valtiopäiväasiakirja
YmVP 48/2021 vp

Keskiviikko 24.11.2021 klo 9.30—11.04

Valtiopäiväasiakirja
YmVP 46/2021 vp

Tiistai 23.11.2021 klo 8.30—9.56

Valtiopäiväasiakirja
YmVP 47/2021 vp

Tiistai 23.11.2021 klo 10.00—11.05