Ympäristövaliokunta

Ympäristövaliokunta käsittelee muun muassa asumista, kaavoitusta, rakentamista, ympäristön- ja luonnonsuojelua, jätehuoltoa ja vesilainsäädäntöä koskevia asioita.

 Uusimmat mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
YmVM 2/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle ilmastolaiksi

Valtiopäiväasiakirja
YmVM 1/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ympäristönsuojelulain ja vesilain 11 ja 18 luvun muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
YmVM 11/2021 vp

Ilmastovuosikertomus 2021

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
YmVL 20/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi osakeyhtiölain, asunto-osakeyhtiölain, osuuskuntalain ja yhdistyslain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
YmVL 21/2022 vp

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2023—2026

Valtiopäiväasiakirja
YmVL 23/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: EU:n kestävän rahoituksen taksonomia: Ilmastoa koskevaa delegoitua asetusta täydentävä delegoitu asetus koskien ydinenergia- ja maakaasutoimintoja

 Seuraava kokous

Valtiopäiväasiakirja
YmVE 52/2022 vp

Torstai 19.5.2022 klo 10.00

 Viikkosuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Ympäristövaliokunta: viikkosuunnitelma

Viikkosuunnitelma viikolle 20/2022

 Kokoussuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Ympäristövaliokunta: kokoussuunnitelma

Kokoussuunnitelma viikoille 20—25/2022

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
YmVP 49/2022 vp

Keskiviikko 18.5.2022 klo 9.30—10.30

Valtiopäiväasiakirja
YmVP 48/2022 vp

Tiistai 17.5.2022 klo 9.00—10.19

Valtiopäiväasiakirja
YmVP 47/2022 vp

Perjantai 13.5.2022 klo 9.30—10.43

Valtiopäiväasiakirja
YmVP 46/2022 vp

Torstai 12.5.2022 klo 10.00—10.40

Valtiopäiväasiakirja
YmVP 45/2022 vp

Keskiviikko 11.5.2022 klo 9.30—9.56