Ympäristövaliokunta

Ympäristövaliokunta käsittelee muun muassa asumista, kaavoitusta, rakentamista, ympäristön- ja luonnonsuojelua, jätehuoltoa ja vesilainsäädäntöä koskevia asioita.

 Uusimmat mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
YmVM 1/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi asumisoikeusasunnoista sekä vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
YmVM 9/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain ja rikoslain 48 luvun 6 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
YmVM 10/2020 vp

Ilmastovuosikertomus 2020

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
YmVL 6/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto: Yhteisen maatalouspolitiikan strategisia suunnitelmia koskevat suositukset jäsenvaltioille

Valtiopäiväasiakirja
YmVL 4/2021 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (akkuasetus)

Valtiopäiväasiakirja
YmVL 5/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto EU:n merienergiastrategiasta

 Seuraava kokous

Valtiopäiväasiakirja
EDK-2021-AK-361620

Keskiviikko 14.4.2021 klo 9.30

 Viikkosuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Ympäristövaliokunta: viikkosuunnitelma

Viikkosuunnitelma viikolle 15/2021

 Kokoussuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Ympäristövaliokunta: kokoussuunnitelma

Kokoussuunnitelma viikoille 15—24/2021

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
YmVP 8/2021 vp

Torstai 8.4.2021 klo 10.00—11.06

Valtiopäiväasiakirja
YmVP 7/2021 vp

Torstai 11.3.2021 klo 10.00—11.00

Valtiopäiväasiakirja
YmVP 6/2021 vp

Torstai 4.3.2021 klo 10.00—10.50

Valtiopäiväasiakirja
YmVP 5/2021 vp

Keskiviikko 24.2.2021 klo 9.30—10.05

Valtiopäiväasiakirja
YmVP 4/2021 vp

Keskiviikko 17.2.2021 klo 9.30—10.30