Ympäristövaliokunta

Ympäristövaliokunta käsittelee muun muassa asumista, kaavoitusta, rakentamista, ympäristön- ja luonnonsuojelua, jätehuoltoa ja vesilainsäädäntöä koskevia asioita.

 Uusimmat mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
YmVM 16/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ympäristövahinkorahastosta ja siihen liittyviksi laeiksi

Valtiopäiväasiakirja
YmVM 15/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ilmastolain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
YmVM 14/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi jätelain muuttamisesta

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
YmVL 43/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
YmVL 41/2022 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luonnon ennallistamisesta (ennallistamisasetus)

Valtiopäiväasiakirja
YmVL 42/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaivoslain muuttamisesta

 Seuraava kokous

Valtiopäiväasiakirja
YmVE 102/2022 vp

Torstai 1.12.2022 klo 10.00

 Viikkosuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Ympäristövaliokunta: viikkosuunnitelma

Viikkosuunnitelma viikolle 48/2022

 Kokoussuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Ympäristövaliokunta: kokoussuunnitelma

Kokoussuunnitelma viikoille 48—50/2022

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
YmVP 100/2022 vp

Perjantai 25.11.2022 klo 9.30—10.34

Valtiopäiväasiakirja
YmVP 99/2022 vp

Torstai 24.11.2022 klo 9.00—11.38

Valtiopäiväasiakirja
YmVP 98/2022 vp

Keskiviikko 23.11.2022 klo 9.30—10.40

Valtiopäiväasiakirja
YmVP 97/2022 vp

Tiistai 22.11.2022 klo 10.00—11.50

Valtiopäiväasiakirja
YmVP 96/2022 vp

Perjantai 18.11.2022 klo 9.30—11.10