Ympäristövaliokunta

Ympäristövaliokunta käsittelee muun muassa asumista, kaavoitusta, rakentamista, ympäristön- ja luonnonsuojelua, jätehuoltoa ja vesilainsäädäntöä koskevia asioita.

 Uusimmat mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
YmVM 3/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi jätelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
YmVM 2/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain sekä siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
YmVM 1/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi asumisoikeusasunnoista sekä vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
YmVL 16/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: ICES:n tieteelliset neuvot Itämeren kalakantojen TAC:sta vuodelle 2022

Valtiopäiväasiakirja
YmVL 17/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto ilmastonmuutokseen sopeutumisstrategiasta

Valtiopäiväasiakirja
YmVL 15/2021 vp

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2022—2025

 Seuraava kokous

Valtiopäiväasiakirja
EDK-2021-AK-385499

Perjantai 24.9.2021 klo 9.30

 Viikkosuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Ympäristövaliokunta: viikkosuunnitelma

Viikkosuunnitelma viikolle 38/2021

 Kokoussuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Ympäristövaliokunta: kokoussuunnitelma

Kokoussuunnitelma viikoille 38—49/2021

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
YmVP 21/2021 vp

Torstai 23.9.2021 klo 10.00—11.41

Valtiopäiväasiakirja
YmVP 20/2021 vp

Keskiviikko 22.9.2021 klo 9.30—11.00

Valtiopäiväasiakirja
YmVP 19/2021 vp

Keskiviikko 15.9.2021 klo 9.30—10.29

Valtiopäiväasiakirja
YmVP 18/2021 vp

Keskiviikko 8.9.2021 klo 9.30—9.50

Valtiopäiväasiakirja
YmVP 17/2021 vp

Torstai 17.6.2021 klo 10.00—10.50