Ympäristövaliokunta

Ympäristövaliokunta käsittelee muun muassa asumista, kaavoitusta, rakentamista, ympäristön- ja luonnonsuojelua, jätehuoltoa ja vesilainsäädäntöä koskevia asioita.

 Uusimmat mietinnöt

Valtiopäiväasiakirja
YmVM 8/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ympäristönsuojelulain ja vesilain 18 luvun 19 §:n muuttamisesta sekä ympäristönsuojelulain muuttamisesta annetun lain eräiden säännösten kumoamisesta

Valtiopäiväasiakirja
YmVM 6/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta

Valtiopäiväasiakirja
YmVM 7/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luonnonsuojelulain muuttamisesta

 Uusimmat lausunnot

Valtiopäiväasiakirja
YmVL 16/2020 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle yhteisen maatalouspolitiikan uudistamista koskevista ehdotuksista

Valtiopäiväasiakirja
YmVL 15/2020 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi puitteiden vahvistamisesta ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi ja asetuksen (EU) 2018/1999 muuttamisesta (eurooppalainen ilmastolaki)

Valtiopäiväasiakirja
YmVL 14/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Euroopan komission tiedonanto Vuoteen 2030 ulottuvasta biodiversiteettistrategiasta - Luonto takaisin osaksi elämäämme

 Valiokunnan seuraavan kokouksen esityslista

Loading...
Esityslista
YmVE
40
2020 vp
Ympäristövaliokunta
Keskiviikko 4.11.2020 klo 9.00
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Kiertotalousohjelma
Pöytäkirjan liite EDK-2020-AK-324453
04112020_Kiertotalous_ohjelma.pdf
Todetaan, että kokous on avoin ja asiakirjat siten heti julkisia. 
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
- Reijo Karhinen puheenjohtaja 
- Minna Arve, kaupunginjohtaja, Turun kaupunki 
- Teppo Lehtinen, ylijohtaja, ympäristöministeriö 
- Juha Ahvenainen, toimitusjohtaja, Ecolan Oy 
- Kari Herlevi, projektijohtaja, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra 
- Moona Pohjola, ekosysteemien johtaja, Avanto Ventures Oy 
- Jyri Seppälä, kulutuksen ja tuotannon keskuksen johtaja, Suomen ympäristökeskus 
- Noora Salonoja, kehitysjohtaja, Touchpoint Oy 
Merkitään informaatio saaduksi. 
Kokousta voi seurata osoitteessa: https://verkkolahetys.eduskunta.fi (kopioi selaimeen) 
4
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on epävirallinen etäkokous torstaina 5.11.2020 klo 10.00. 
Viimeksi julkaistu 2020-10-28 16.13.13

 Viikkosuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Ympäristövaliokunta: viikkosuunnitelma

Viikkosuunnitelma viikolle 45/2020

 Kokoussuunnitelma

Valtiopäiväasiakirja
Ympäristövaliokunta: kokoussuunnitelma

Kokoussuunnitelma viikoille 45—50/2020

 Uusimmat pöytäkirjat

Valtiopäiväasiakirja
YmVP 39/2020 vp

Keskiviikko 21.10.2020 klo 9.00—11.10

Valtiopäiväasiakirja
YmVP 38/2020 vp

Torstai 15.10.2020 klo 10.00—10.49

Valtiopäiväasiakirja
YmVP 37/2020 vp

Keskiviikko 14.10.2020 klo 9.30—10.29

Valtiopäiväasiakirja
YmVP 36/2020 vp

Perjantai 9.10.2020 klo 9.00—9.45

Valtiopäiväasiakirja
YmVP 35/2020 vp

Perjantai 2.10.2020 klo 9.30—11.05