​Kansalaisaloitteet

Kansalaisaloite on vähintään 50 000 äänioikeutetun Suomen kansalaisen tekemä aloite, joka sisältää ehdotukset lain säätämisestä tai ehdotuksen lainvalmisteluun ryhtymisestä sekä ehdotuksen perustelut.

Kansalaisaloite voi sisältää joko lakiehdotuksen tai ehdotuksen lainvalmisteluun ryhtymisestä. Aloite voi koskea myös voimassa olevan lain muuttamista tai kumoamista. Jos aloite tehdään lakiehdotuksen muotoon, sen tulee sisältää säädösteksti. Aloitteen tulee kohdistua yhteen asiakokonaisuuteen ja siinä tulee aina olla mukana perustelut. 

Huom. Ennen valtiopäiviä 2015 eduskunnan käsittelyyn otetut kansalaisaloitteet on merkitty tunnuksella M, ei KAA.​

Alla olevan taulukon koko ruudun näkymä​

 ‭(Piilotettu)‬ Uusimmat kansalaisaloitteet

Valtiopäiväasia
KAA 7/2022 vp

Hyökkäyssotaa käyvien maiden kansalaisten pääsy Suomeen estettävä eväämällä uusien viisumien myöntäminen ja perumalla jo myönnetyt

Valtiopäiväasia
KAA 6/2022 vp

Lupa elää – Suomessa pitkään asuneille turvapaikanhakijoille myönnettävä oleskeluluvat

Valtiopäiväasia
KAA 5/2022 vp

Kaikki metsästysraudat kiellettävä lailla

Valtiopäiväasia
KAA 4/2022 vp

Jalkaväkimiinakiellosta irtautuminen ja jalkaväkimiinojen käytön, varastoinnin, tuotannon ja siirron salliminen

Valtiopäiväasia
KAA 3/2022 vp

Suomen Nato-jäsenyydestä kansanäänestys