​​​​​​​​​​​​​​

Kirjalliset kysymykset 

Edustaja voi tehdä ministerin vastattavaksi kirjallisen kysymyksen tämän toimialaan kuuluvasta asiasta. Vastaus kirjalliseen kysymykseen annetaan 21 päivän kuluessa siitä, kun kysymys toimitettiin valtioneuvostolle.

 Uusimmat kirjalliset kysymykset

Valtiopäiväasia
KK 222/2021 vp

Kirjallinen kysymys Lukulahja lapselle -ohjelman rahoituksesta

Valtiopäiväasia
KK 221/2021 vp

Kirjallinen kysymys Suomen minkkitarhojen koronatestauksesta

Valtiopäiväasia
KK 220/2021 vp

Kirjallinen kysymys rajojen ennakkotodistusmallista ja matkustamisen terveysturvallisesta exit-strategiasta koronaepidemian aikana

Valtiopäiväasia
KK 219/2021 vp

Kirjallinen kysymys EU:n koronatukipaketin kertaluonteisuudesta

Valtiopäiväasia
KK 218/2021 vp

Kirjallinen kysymys turpeen hinnannousun aiheuttamista ongelmista

Valtiopäiväasia
KK 217/2021 vp

Kirjallinen kysymys Valtiontalouden tarkastusviraston ydintoiminnan palauttamisesta

Valtiopäiväasia
KK 216/2021 vp

Kirjallinen kysymys tiedonsaantioikeudesta itseään koskevasta rikosasiasta

Valtiopäiväasia
KK 215/2021 vp

Kirjallinen kysymys Maahanmuuttoviraston resurssien turvaamisesta ja sen käytäntöjen sujuvoittamisesta

Valtiopäiväasia
KK 214/2021 vp

Kirjallinen kysymys Kela-taksien omavastuuosuuden ongelmista

Valtiopäiväasia
KK 213/2021 vp

Kirjallinen kysymys työperäisen maahanmuuton edistämisestä

Valtiopäiväasia
KK 212/2021 vp

Kirjallinen kysymys useiden verokorttien käyttötarpeesta freelancereille

Valtiopäiväasia
KK 211/2021 vp

Kirjallinen kysymys lennonvarmistuksen FinEst-hankkeen tilanteesta

Valtiopäiväasia
KK 210/2021 vp

Kirjallinen kysymys rokotuksien mahdollistamiseksi apteekeissa

Valtiopäiväasia
KK 209/2021 vp

Kirjallinen kysymys ECT-sopimuksen uudistamisesta ja investointisuojasta irtautumisesta

Valtiopäiväasia
KK 208/2021 vp

Kirjallinen kysymys koronarokotusaikatauluista

Valtiopäiväasia
KK 207/2021 vp

Kirjallinen kysymys vankiloiden terveysturvallisen toiminnan varmistamisesta covid-19-aikana

Valtiopäiväasia
KK 206/2021 vp

Kirjallinen kysymys ravintoloiden avaamisesta kannattavasti ravintolasulun jälkeen

Valtiopäiväasia
KK 205/2021 vp

Kirjallinen kysymys liikennepalveluista Ampuminmaan saarelle

Valtiopäiväasia
KK 204/2021 vp

Kirjallinen kysymys huijauspuheluiden ja -viestien estämisestä tele- ja internetoperaattoreiden toimesta

Valtiopäiväasia
KK 203/2021 vp

Kirjallinen kysymys hallituksen esityksestä rokotusjärjestyksen muuttamisesta ja sen lääketieteellisistä perusteluista

Valtiopäiväasia
KK 202/2021 vp

Kirjallinen kysymys maatalouden lomituspalvelujen paikallisyksikkörakenteesta

Valtiopäiväasia
KK 201/2021 vp

Kirjallinen kysymys lainvalmistelun ennakollisesta valvonnasta

Valtiopäiväasia
KK 200/2021 vp

Kirjallinen kysymys pelastustoimen rahoituksen riittävyydestä sote-uudistuksessa

Valtiopäiväasia
KK 199/2021 vp

Kirjallinen kysymys siviilikriisinhallinnan henkilöstön terveysturvallisuudesta ja koronarokotuksista

Valtiopäiväasia
KK 198/2021 vp

Kirjallinen kysymys koronan pikatestien jakamisesta ja käyttöönottamisesta Suomessa

Valtiopäiväasia
KK 197/2021 vp

Kirjallinen kysymys tapahtumatakuusta koronaepidemian aikana

Valtiopäiväasia
KK 196/2021 vp

Kirjallinen kysymys hallituksen avustajamäärästä

Valtiopäiväasia
KK 195/2021 vp

Kirjallinen kysymys raskaan liikenteen tienkäyttömaksun käyttöönottamisesta

Valtiopäiväasia
KK 194/2021 vp

Kirjallinen kysymys kesäpalloilulajien sarjojen, seurojen ja toiminnan turvaamisesta kesällä 2021

Valtiopäiväasia
KK 193/2021 vp

Kirjallinen kysymys koronarajoitusten kohdentamisesta ja vieraskielisten suuresta osuudesta koronatartunnoissa

Valtiopäiväasia
KK 192/2021 vp

Kirjallinen kysymys yliopistollisten sairaanhoitopiirien huolesta liittyen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen

Valtiopäiväasia
KK 191/2021 vp

Kirjallinen kysymys ammatillisen opetuksen järjestämisestä ja opintotuen takaisinperinnästä koronavirusepidemian vallitessa

Valtiopäiväasia
KK 190/2021 vp

Kirjallinen kysymys hälytystehtävissä työskentelevien poliisien koronarokotuksista

Valtiopäiväasia
KK 189/2021 vp

Kirjallinen kysymys koronavirustartuntojen jäljityksen tehostamisesta epidemian leviämisen estämiseksi

Valtiopäiväasia
KK 188/2021 vp

Kirjallinen kysymys nuorten yliedustuksesta liikenneonnettomuuksissa

Valtiopäiväasia
KK 187/2021 vp

Kirjallinen kysymys susien kannanhoidollisen metsästyksen aloittamisesta sekä ihmisten ja eläinten turvallisuudesta

Valtiopäiväasia
KK 186/2021 vp

Kirjallinen kysymys laajakaistarakentamisen tuesta

Valtiopäiväasia
KK 185/2021 vp

Kirjallinen kysymys rokotusjärjestyksen muuttamisesta yhteiskunnan toimivuuden ja huoltovarmuuden kannalta kriittisten ammattiryhmien huomioimiseksi ja alueellisen priorisoimisen riskeistä

Valtiopäiväasia
KK 184/2021 vp

Kirjallinen kysymys teatterialan tukemisesta koronakriisin aikana

Valtiopäiväasia
KK 183/2021 vp

Kirjallinen kysymys liikenneturvallisuuden parantamisesta Suomessa

Valtiopäiväasia
KK 182/2021 vp

Kirjallinen kysymys lounas- ja virikesetelien käyttömahdollisuuksien laajentamisesta korona-aikana

Valtiopäiväasia
KK 181/2021 vp

Kirjallinen kysymys koronatestausstrategiasta

Valtiopäiväasia
KK 180/2021 vp

Kirjallinen kysymys psykoterapeuttien saatavuuden parantamisesta

Valtiopäiväasia
KK 179/2021 vp

Kirjallinen kysymys Evon tulevan kansallispuiston hakkuista

Valtiopäiväasia
KK 178/2021 vp

Kirjallinen kysymys Valtioneuvoston päätöksestä valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista

Valtiopäiväasia
KK 177/2021 vp

Kirjallinen kysymys edunvalvontavaltuutuksesta Suomi.fi-verkkopalvelussa

Valtiopäiväasia
KK 176/2021 vp

Kirjallinen kysymys ydinvoiman aseman varmistamisesta EU:n kestävän rahoituksen kriteeristössä

Valtiopäiväasia
KK 175/2021 vp

Kirjallinen kysymys vammaisperheiden toimeentulon turvaamisesta korona-aikana

Valtiopäiväasia
KK 174/2021 vp

Kirjallinen kysymys neuropsykiatrisia erityispiirteitä omaavien henkilöiden tilanteen parantamisesta

Valtiopäiväasia
KK 173/2021 vp

Kirjallinen kysymys keinotekoisten valonlähteiden sekä yöammuntaan tarkoitettujen tähtäyslaitteiden hyödyntämisestä valkohäntäpeuran metsästyksessä poikkeusluvalla