​​​​​​​​​​​​​​

Kirjalliset kysymykset 

Edustaja voi tehdä ministerin vastattavaksi kirjallisen kysymyksen tämän toimialaan kuuluvasta asiasta. Vastaus kirjalliseen kysymykseen annetaan 21 päivän kuluessa siitä, kun kysymys toimitettiin valtioneuvostolle.

 Uusimmat kirjalliset kysymykset

Valtiopäiväasia
KK 664/2021 vp

Kirjallinen kysymys mahdollisuudesta järjestää keskussairaaloille yhdenvertaiset ja saavutettavat laajan ympärivuorokautisen päivystyksen palvelut

Valtiopäiväasia
KK 663/2021 vp

Kirjallinen kysymys woke-aatteen haittojen ehkäisemisestä

Valtiopäiväasia
KK 662/2021 vp

Kirjallinen kysymys nopeista ja kattavista laajakaistaverkoista

Valtiopäiväasia
KK 661/2021 vp

Kirjallinen kysymys kotimaisen turpeen korvaamisesta energiahuoltovarmuudessa ja kasvuturve- ja kuivikekäytössä ulkomailta tuotavalla turpeella sekä sen ekologisista, taloudellisista ja terveydellisistä vaikutuksista

Valtiopäiväasia
KK 660/2021 vp

Kirjallinen kysymys liikennepolttoainekulujen kompensaatiomallista

Valtiopäiväasia
KK 659/2021 vp

Kirjallinen kysymys koulujen ja päiväkotien korona-altistuksista ja koronaviruksen ehkäisemistoimista nuorimmissa ikäryhmissä

Valtiopäiväasia
KK 658/2021 vp

Kirjallinen kysymys lapsen oikeudesta oppia vuorovaikutuksessa tarvittava kieli tai kommunikointikeino varhaislapsuudessa

Valtiopäiväasia
KK 657/2021 vp

Kirjallinen kysymys vammaisten henkilöiden tulkkauspalveluista

Valtiopäiväasia
KK 656/2021 vp

Kirjallinen kysymys valtakunnallisen selvityksen tekemisestä lainvastaisista rajoitustoimista kehitysvammaisten ja autismikirjon ihmisten palveluissa

Valtiopäiväasia
KK 655/2021 vp

Kirjallinen kysymys Kuopion Pelastusopiston lisämäärärahasta

Valtiopäiväasia
KK 654/2021 vp

Kirjallinen kysymys Vastaamon tietomurron uhrien tukemisesta

Valtiopäiväasia
KK 653/2021 vp

Kirjallinen kysymys vesipuhvelien käyttämisestä maidontuotantoon ja kosteikkojen hoitoon Suomessa

Valtiopäiväasia
KK 652/2021 vp

Kirjallinen kysymys mielenterveys- ja päihdepalvelulainsäädännön uudistamisen valmistelun tilanteesta ja selviämishoitoasemista

Valtiopäiväasia
KK 651/2021 vp

Kirjallinen kysymys neuropsykiatrisen osaamisen kehittämisestä lapsi- ja perhepalveluissa, sosiaalihuollossa sekä lastensuojelussa

Valtiopäiväasia
KK 650/2021 vp

Kirjallinen kysymys Huoltovarmuuskeskuksen johdon kohtelusta

Valtiopäiväasia
KK 649/2021 vp

Kirjallinen kysymys tyttöjen silpomiseen liittyvistä rikosprosesseista

Valtiopäiväasia
KK 648/2021 vp

Kirjallinen kysymys nuorten ehkäisevästä päihdetyöstä

Valtiopäiväasia
KK 647/2021 vp

Kirjallinen kysymys kyläkoulunomaisten koulujen ja kyläkoulujen tulevaisuudesta

Valtiopäiväasia
KK 646/2021 vp

Kirjallinen kysymys Suomen Viljavan omistajastrategiasta

Valtiopäiväasia
KK 645/2021 vp

Kirjallinen kysymys koronalääkkeiden ennakkotilauksista

Valtiopäiväasia
KK 644/2021 vp

Kirjallinen kysymys tekijänoikeuslain uudistamisesta

Valtiopäiväasia
KK 643/2021 vp

Kirjallinen kysymys Suomen varautumisesta hybridioperaatioon omilla rajoillaan

Valtiopäiväasia
KK 642/2021 vp

Kirjallinen kysymys työsopimuslain muutoksesta ja alustatyöntekijöiden työsuhteen määrittelystä

Valtiopäiväasia
KK 641/2021 vp

Kirjallinen kysymys tekijänoikeusdirektiivin 17 artiklan kansallisesta toimeenpanosta

Valtiopäiväasia
KK 640/2021 vp

Kirjallinen kysymys enduron ja crosscountryn harrastamisen tulevaisuudesta

Valtiopäiväasia
KK 639/2021 vp

Kirjallinen kysymys etuus- ja tukimuodoista lasten vuoroasumistilanteissa

Valtiopäiväasia
KK 638/2021 vp

Kirjallinen kysymys Kaunis Iron Ab:n kaivoshankkeesta ja siihen liittyvästä suomalaisesta viranomaistoiminnasta

Valtiopäiväasia
KK 637/2021 vp

Kirjallinen kysymys Utin lääkärihelikopterikentän rakennusluvista

Valtiopäiväasia
KK 636/2021 vp

Kirjallinen kysymys toisen asteen urheilupainotteisten oppilaitosten yhdenvertaisesta kehittämisestä

Valtiopäiväasia
KK 635/2021 vp

Kirjallinen kysymys laittomista aseista järjestäytyneen rikollisuuden yhteydessä

Valtiopäiväasia
KK 634/2021 vp

Kirjallinen kysymys ulkomaalaisista vangeista

Valtiopäiväasia
KK 633/2021 vp

Kirjallinen kysymys lääkärien lupakäytäntöjen hinnoittelusta ja sujuvuudesta

Valtiopäiväasia
KK 632/2021 vp

Kirjallinen kysymys Kouvolan Uttiin suunnitellun lääkärihelikopteritukikohdan sijoittamisesta

Valtiopäiväasia
KK 631/2021 vp

Kirjallinen kysymys varhaiskasvatuksen kehittämisestä ja laatuun vaikuttavista toimenpiteistä

Valtiopäiväasia
KK 630/2021 vp

Kirjallinen kysymys järjestäytyneen rikollisuuden ehkäisemisestä vankiloissa

Valtiopäiväasia
KK 629/2021 vp

Kirjallinen kysymys maksuhäiriömerkintöjen säilytysaikaa koskevan hallituksen esityksen toimeenpanosta

Valtiopäiväasia
KK 628/2021 vp

Kirjallinen kysymys Suomen rajaturvallisuuden parantamisesta ja Puolan tukemisesta kriisin keskellä

Valtiopäiväasia
KK 627/2021 vp

Kirjallinen kysymys varhaiskasvatuksen ja koulutuksen alueellisesta ja etnisestä eriytymisestä

Valtiopäiväasia
KK 626/2021 vp

Kirjallinen kysymys hallituksen toimista liittyen elämän loppuvaiheen hyvää hoitoa pohtivan asiantuntijatyöryhmän loppuraportin esittämiin lainsäädäntöehdotuksiin ja ehdotusten eduskuntakäsittelyn aikataulusta

Valtiopäiväasia
KK 625/2021 vp

Kirjallinen kysymys seksuaali- ja lisääntymisterveyden osuudesta humanitaarisessa avussa

Valtiopäiväasia
KK 624/2021 vp

Kirjallinen kysymys urakoitsijoiden saatavien turvaamisesta konkurssitilanteessa

Valtiopäiväasia
KK 623/2021 vp

Kirjallinen kysymys hallituksen aikeista kiristää aselainsäädäntöä

Valtiopäiväasia
KK 622/2021 vp

Kirjallinen kysymys Australian ihmisoikeustilanteesta

Valtiopäiväasia
KK 621/2021 vp

Kirjallinen kysymys kehitysvamma- ja autismikirjon osaamisesta vammaissosiaalityössä

Valtiopäiväasia
KK 620/2021 vp

Kirjallinen kysymys varhaiskasvatuksen henkilöstöpulasta

Valtiopäiväasia
KK 619/2021 vp

Kirjallinen kysymys lasten oikeuksien turvaamisesta varhaiskasvatuksessa

Valtiopäiväasia
KK 618/2021 vp

Kirjallinen kysymys suden kannanhoidollisesta metsästyksestä

Valtiopäiväasia
KK 617/2021 vp

Kirjallinen kysymys Rajavartiolaitoksen tulevasta toimintorakenteesta

Valtiopäiväasia
KK 616/2021 vp

Kirjallinen kysymys omaishoitajan tiedonsaantioikeudesta

Valtiopäiväasia
KK 615/2021 vp

Kirjallinen kysymys työterveyshuollon järjestelmällisestä mukaan ottamisesta koronarokottamiseen ja siihen liittyvästä valtakunnallisesta koordinaatiosta