Kirjalliset kysymykset

Kirjalliset kysymykset

Kirjallinen kysymys on kansanedustajan ministerille tämän toimialaan kuuluvasta asiasta tekemä selvityspyyntö. Vastaus kirjalliseen kysymykseen annetaan sekä suomeksi että ruotsiksi 21 päivän kuluessa siitä, kun kysymys on saapunut valtioneuvoston kansliaan.

 Uusimmat kirjalliset kysymykset

Valtiopäiväasia
KK 237/2020 vp

Kirjallinen kysymys koronapandemian aiheuttamista maksuhäiriömerkinnöistä

Valtiopäiväasia
KK 236/2020 vp

Kirjallinen kysymys suun terveydenhuollon henkilöstön työturvallisuuden turvaamisesta koronaepidemian aikana

Valtiopäiväasia
KK 235/2020 vp

Kirjallinen kysymys maksuttoman aterian järjestämisestä etäopetuksessa oleville peruskoulun oppilaille

Valtiopäiväasia
KK 234/2020 vp

Kirjallinen kysymys palkkaturvan maksamisesta ja käsittelyajoista koronakriisin aikana

Valtiopäiväasia
KK 232/2020 vp

Kirjallinen kysymys nuorten kesätyöpaikkojen turvaamisesta ja kotitalouksien mahdollisuudesta palkata nuoria

Valtiopäiväasia
KK 231/2020 vp

Kirjallinen kysymys Poliisiammattikorkeakoulun ja Pelastusopiston lähiopetuksesta

Valtiopäiväasia
KK 230/2020 vp

Kirjallinen kysymys työttömyyskassojen toiminnan varmistamisesta koronakriisin aikana

Valtiopäiväasia
KK 229/2020 vp

Kirjallinen kysymys Suomen koronatestauskapasiteetin lisäämisestä

Valtiopäiväasia
KK 228/2020 vp

Kirjallinen kysymys Finnveran perimistä koronakriisitakausten järjestelypalkkioista

Valtiopäiväasia
KK 227/2020 vp

Kirjallinen kysymys poliisin, rajavartiolaitoksen ja pelastuksen suojavarusteiden ohjeistuksesta ja saatavuudesta koronaepidemiassa

Valtiopäiväasia
KK 226/2020 vp

Kirjallinen kysymys turvapaikanhakijoiden vastaanottamisesta Kreikasta koronaviruspandemian aiheuttaman talouskriisin aikana

Valtiopäiväasia
KK 225/2020 vp

Kirjallinen kysymys keskeytysvakuutusten kattavuudesta koronaepidemiassa

Valtiopäiväasia
KK 224/2020 vp

Kirjallinen kysymys vankeinhoidosta koronatilanteessa

Valtiopäiväasia
KK 223/2020 vp

Kirjallinen kysymys huoltovarmuusvaraston vanhentuneista tuotteista ja niiden laadusta, luotettavuudesta ja valvonnasta, sekä huoltovarmuusvaraston toiminnasta tulevaisuudessa

Valtiopäiväasia
KK 222/2020 vp

Kirjallinen kysymys korkeakoulutuksen määrällisen laajenemisen vaikutuksista koulutuksen laatuun ja osaamiseen

Valtiopäiväasia
KK 221/2020 vp

Kirjallinen kysymys tekniikan alojen ammatillisen koulutuksen rahoituksesta

Valtiopäiväasia
KK 220/2020 vp

Kirjallinen kysymys lääkkeiden vuosiomavastuun osittamisesta

Valtiopäiväasia
KK 219/2020 vp

Kirjallinen kysymys apteekkihenkilöstön saamisesta koronatestauksen piiriin lääkehuollon jatkuvuuden turvaamiseksi

Valtiopäiväasia
KK 218/2020 vp

Kirjallinen kysymys suojamaskien käytön suosituksista ja hyödystä koronavirusepidemian ennaltaehkäisyssä ja kansalaisten mahdollisuudesta saada suojamaskeja käyttöönsä

Valtiopäiväasia
KK 217/2020 vp

Kirjallinen kysymys valtakunnallisen koronavirusneuvonnan puhelinpalvelujen laajentamisesta sekä muista toimista parantaa kansalaisten mahdollisuutta saada neuvontaa ja tukea koronaan liittyvissä kysymyksissä

Valtiopäiväasia
KK 216/2020 vp

Kirjallinen kysymys kansallisesta varautumissuunnitelmasta, varautumissuunnitelman päivittämisestä sekä hengityskoneiden, tehohoitopaikkojen ja tehohoidon henkilöstön riittävyyden varmistamisesta koronavirusepidemiassa

Valtiopäiväasia
KK 215/2020 vp

Kirjallinen kysymys kansalaisten perustoimeentulon turvaamisesta poikkeusolojen aikana

Valtiopäiväasia
KK 214/2020 vp

Kirjallinen kysymys koronaviruksen vaikutuksista yksityishenkilöiden ylivelkaantumiseen

Valtiopäiväasia
KK 213/2020 vp

Kirjallinen kysymys vapaaehtoisten eläkevakuutusten ja pitkäaikaissäästämissopimusten ennenaikaisesta nostamisesta

Valtiopäiväasia
KK 212/2020 vp

Kirjallinen kysymys karanteenissa tai sitä vastaavissa olosuhteissa olevien suojelemisesta passiiviselta tupakoinnilta

Valtiopäiväasia
KK 211/2020 vp

Kirjallinen kysymys vammaisten ihmisoikeuksien loukkaamiseen puuttumisesta

Valtiopäiväasia
KK 210/2020 vp

Kirjallinen kysymys vammaisten henkilöiden tehohoidon turvaamisesta koronaviruskriisin aikana

Valtiopäiväasia
KK 209/2020 vp

Kirjallinen kysymys korkeampien 140 km/h nopeusrajoitusten kokeilusta ruuhkattomilla moottoritieosuuksilla

Valtiopäiväasia
KK 208/2020 vp

Kirjallinen kysymys Suomen ja Kiinan toiminnasta ihmisille vaarallisten eläintautien leviämisen ehkäisemiseksi

Valtiopäiväasia
KK 207/2020 vp

Kirjallinen kysymys henkilöliikenteestä Suomen ja Ruotsin rajalla

Valtiopäiväasia
KK 206/2020 vp

Kirjallinen kysymys Kansaneläkelaitoksen toiminnan ja toimintamäärärahojen turvaamisesta poikkeusoloissa

Valtiopäiväasia
KK 205/2020 vp

Kirjallinen kysymys aggressiivisen koronatestaamisen käyttöönotosta Suomessa

Valtiopäiväasia
KK 204/2020 vp

Kirjallinen kysymys matkailualan yritysten tukemisesta koronan aiheuttamassa liikevaihdon laskussa

Valtiopäiväasia
KK 203/2020 vp

Kirjallinen kysymys Suomen varautumisesta valtakunnan rajoille kohdistuvasta paineesta koronapandemian levitessä

Valtiopäiväasia
KK 202/2020 vp

Kirjallinen kysymys riskiryhmien suojaamisesta koronatartunnalta ja hoitohenkilökunnan testaamisesta

Valtiopäiväasia
KK 201/2020 vp

Kirjallinen kysymys koronaviruksen leviämisestä Pohjois-Suomessa Ruotsin tilanteen johdosta

Valtiopäiväasia
KK 200/2020 vp

Kirjallinen kysymys koronaviruksen leviämisestä vankien kautta

Valtiopäiväasia
KK 199/2020 vp

Kirjallinen kysymys oppimistulosten parantamisesta poikkeusolojen jälkeen

Valtiopäiväasia
KK 198/2020 vp

Kirjallinen kysymys hengityskoneiden ja tehohoidon, osaavan tehohoitohenkilöstön, hoitotarvikkeiden ja suojavarusteiden riittävyyden takaamisesta koronavirusepidemian aikana

Valtiopäiväasia
KK 197/2020 vp

Kirjallinen kysymys soveltuvuuskokeiden saamisesta pakollisiksi sosiaali- ja terveysalalle hakeutuville henkilöille

Valtiopäiväasia
KK 196/2020 vp

Kirjallinen kysymys sairas- ja veljeskotien osaamisen ja palvelujen hyödyntämisestä ikääntyneille ihmisille

Valtiopäiväasia
KK 195/2020 vp

Kirjallinen kysymys palvelusetelin käytön edistämisestä tukemaan peruspalvelujen saatavuutta koronavirusepidemian aikana

Valtiopäiväasia
KK 194/2020 vp

Kirjallinen kysymys vammaisten suojaamisesta koronavirustartunnalta

Valtiopäiväasia
KK 193/2020 vp

Kirjallinen kysymys etäopetuksen kirjaamisesta perusopetuslakiin

Valtiopäiväasia
KK 192/2020 vp

Kirjallinen kysymys terveydenhuollon henkilöstön, laitteiden ja tarvikkeiden lisätarpeeseen vastaamisesta

Valtiopäiväasia
KK 191/2020 vp

Kirjallinen kysymys koronaepidemiaan liittyvien rajoitustoimien vaikutusten arvioinnista

Valtiopäiväasia
KK 190/2020 vp

Kirjallinen kysymys rahdinkuljettajien ja reissutyötä tekevien työmatkaliikenteestä poikkeusoloissa

Valtiopäiväasia
KK 189/2020 vp

Kirjallinen kysymys toimenpiteistä kuntatalouden auttamiseksi

Valtiopäiväasia
KK 188/2020 vp

Kirjallinen kysymys Suomen riittävästä varautumisesta, omavaraisuudesta ja huoltovarmuudesta koronakriisin aikana

Valtiopäiväasia
KK 187/2020 vp

Kirjallinen kysymys kuntalain 12 a luvun tulkinnasta ja soveltamiskäytännöstä

 ‭(Piilotettu)‬ Näin löydät kansanedustajan tekemän kirjallisen kysymyksen

​Kirjoita yläreunan hakulaatikkoon hakusanat toimija:"Sukunimi Etunimi" AND eduskuntatunnus:KK niin saat kyseisen edustajan jättämät kirjalliset kysymykset. 

Klikkaamalla vielä välilehteä Eduskuntatyö, voit valita kirjalliset kysymykset valtiopäivittäin ja tarkentaa hakua.