Kirjalliset kysymykset 

Edustaja voi tehdä ministerin vastattavaksi kirjallisen kysymyksen tämän toimialaan kuuluvasta asiasta. Vastaus kirjalliseen kysymykseen annetaan 21 päivän kuluessa siitä, kun kysymys toimitettiin valtioneuvostolle.

 Uusimmat kirjalliset kysymykset

Valtiopäiväasia
KK 810/2020 vp

Kirjallinen kysymys varautumisesta konkurssihakemusten kasvavaan määrään koronapandemian jälkeen

Valtiopäiväasia
KK 809/2020 vp

Kirjallinen kysymys lääkärihelikopteritoiminnasta Pohjanmaan alueella

Valtiopäiväasia
KK 808/2020 vp

Kirjallinen kysymys hoitoalan työntekijöiden koronalisistä ja työn kuormittavuudesta

Valtiopäiväasia
KK 807/2020 vp

Kirjallinen kysymys tietomurron uhrien aseman parantamisesta

Valtiopäiväasia
KK 806/2020 vp

Kirjallinen kysymys psykoterapian saatavuuden varmistamisesta psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurron seurauksena ja mielenterveyspalveluiden rahoituksen riittävyydestä

Valtiopäiväasia
KK 805/2020 vp

Kirjallinen kysymys lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentelevien ammattilaisten työssä jaksamisen ja pysyvyyden turvaamisesta

Valtiopäiväasia
KK 804/2020 vp

Kirjallinen kysymys sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmien tietoturvavaatimuksista

Valtiopäiväasia
KK 803/2020 vp

Kirjallinen kysymys tietomurron uhrien tilanteen helpottamisesta

Valtiopäiväasia
KK 802/2020 vp

Kirjallinen kysymys Psykoterapiakeskus Vastaamon tietovuodon esiin tuomista ongelmista

Valtiopäiväasia
KK 801/2020 vp

Kirjallinen kysymys sosiaali- ja terveydenhuollon tietoturvallisuudesta ja kyberturvallisuudesta

Valtiopäiväasia
KK 800/2020 vp

Kirjallinen kysymys urheilussa tapahtuvaan häirintään puuttumisesta ja ennaltaehkäisystä

Valtiopäiväasia
KK 799/2020 vp

Kirjallinen kysymys työmarkkinoiden pelisääntöjen uudistamisesta

Valtiopäiväasia
KK 798/2020 vp

Kirjallinen kysymys päästökauppakompensaatiohankkeiden todentamisesta

Valtiopäiväasia
KK 797/2020 vp

Kirjallinen kysymys imetyksen ja vauvojen ravitsemuksen turvaamisesta kriisioloissa

Valtiopäiväasia
KK 796/2020 vp

Kirjallinen kysymys asuntojen korjauslainojen vakuuksien valtiontakauksesta

Valtiopäiväasia
KK 795/2020 vp

Kirjallinen kysymys Exit-prosessin käynnistämisestä QAnon-kulttiin joutuneille

Valtiopäiväasia
KK 794/2020 vp

Kirjallinen kysymys vanhuspalveluiden ohjeistuksesta kunnissa

Valtiopäiväasia
KK 793/2020 vp

Kirjallinen kysymys jatkokysymykseksi kirjalliseen kysymykseen KK 666/2020 vp kroonisen väsymysoireyhtymän tutkimuksesta ja tilasta

Valtiopäiväasia
KK 792/2020 vp

Kirjallinen kysymys influenssarokotekattavuuden turvaamisesta koronakriisin keskellä sekä lasten influenssarokottamisesta päiväkodeissa ja kouluissa

Valtiopäiväasia
KK 791/2020 vp

Kirjallinen kysymys maksuttoman ehkäisyn kokeilun toteuttamisesta

Valtiopäiväasia
KK 790/2020 vp

Kirjallinen kysymys toimista vahvistaa luottamusta poliisiin ja poliisin toimintamahdollisuuksien varmistamisesta yhteiskuntajärjestyksen turvaamiseksi

Valtiopäiväasia
KK 789/2020 vp

Kirjallinen kysymys kohtuuttomien sähkönsiirtomaksujen korvaamisesta kuluttajille

Valtiopäiväasia
KK 788/2020 vp

Kirjallinen kysymys metsärahastojen veronkierron estämisestä

Valtiopäiväasia
KK 787/2020 vp

Kirjallinen kysymys lomautettujen työntekijöiden aktivoimisesta lomautuksen aikana ja heidän tulevaisuudennäkymistään

Valtiopäiväasia
KK 786/2020 vp

Kirjallinen kysymys kotitalousvähennysjärjestelmän kokonaisuudistuksesta

Valtiopäiväasia
KK 785/2020 vp

Kirjallinen kysymys vakuudettomien kulutusluottojen rajoitusten jatkamisesta

Valtiopäiväasia
KK 784/2020 vp

Kirjallinen kysymys synnytyssairaaloiden koronatoimista ja synnyttäjien tukemisesta

Valtiopäiväasia
KK 783/2020 vp

Kirjallinen kysymys perintöveron alarajan korottamisesta 50 000 euroon

Valtiopäiväasia
KK 782/2020 vp

Kirjallinen kysymys erityisäitiysrahan myöntämiskriteereistä

Valtiopäiväasia
KK 781/2020 vp

Kirjallinen kysymys alustatyöntekijöiden aseman turvaamisesta

Valtiopäiväasia
KK 780/2020 vp

Kirjallinen kysymys Metsähallituksen hakkuista Juortananjärvellä ja muualla Kainuussa

Valtiopäiväasia
KK 779/2020 vp

Kirjallinen kysymys Itä-Suomen raideliikenteen kehityksestä

Valtiopäiväasia
KK 778/2020 vp

Kirjallinen kysymys kehitysyhteistyövarojen väärinkäytöstä niiden kohdemaissa ja väärinkäyttöön puuttumisesta

Valtiopäiväasia
KK 777/2020 vp

Kirjallinen kysymys oleskelulupien käsittelyprosessista

Valtiopäiväasia
KK 776/2020 vp

Kirjallinen kysymys terveysperusteisen veron käyttöönotosta

Valtiopäiväasia
KK 775/2020 vp

Kirjallinen kysymys Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin rahoituksen ja toimintaedellytysten turvaamisesta sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa

Valtiopäiväasia
KK 774/2020 vp

Kirjallinen kysymys valtionyhtiöiden maksuaikojen pidentämisestä ja niiden valvonnan tehostamisesta

Valtiopäiväasia
KK 773/2020 vp

Kirjallinen kysymys henkilökohtaisen avun palvelusetelin arvon tarkistamisesta ja yhdenmukaistamisesta valtakunnallisesti

Valtiopäiväasia
KK 772/2020 vp

Kirjallinen kysymys ympäristölle haitallisista tuista

Valtiopäiväasia
KK 771/2020 vp

Kirjallinen kysymys maa- ja hevostalousalojen koulutuksen turvaamisesta Ylä- ja Pohjois-Savossa

Valtiopäiväasia
KK 770/2020 vp

Kirjallinen kysymys ministeriöiden kielenhuollosta

Valtiopäiväasia
KK 769/2020 vp

Kirjallinen kysymys huoltovarmuuden ja kotimaisen tuotannon huomioiminen hankintoja tehtäessä

Valtiopäiväasia
KK 768/2020 vp

Kirjallinen kysymys ME/CFS-taudin tutkimuksen ja tunnettuuden lisäämisestä

Valtiopäiväasia
KK 767/2020 vp

Kirjallinen kysymys ME/CFS -potilaiden sosiaaliturvasta

Valtiopäiväasia
KK 766/2020 vp

Kirjallinen kysymys poliisien riittävyydestä syrjäseutujen taajamissa

Valtiopäiväasia
KK 765/2020 vp

Kirjallinen kysymys maankäyttö- ja rakennuslain valmistelutilanteesta

Valtiopäiväasia
KK 764/2020 vp

Kirjallinen kysymys kasvuturpeen saannin varmistamisesta

Valtiopäiväasia
KK 763/2020 vp

Kirjallinen kysymys elinkeinoelämän toimintaedellytysten mahdollistamisesta koronaepidemian aikana ja sen jälkeen

Valtiopäiväasia
KK 762/2020 vp

Kirjallinen kysymys avoimista maskikysymyksistä

Valtiopäiväasia
KK 761/2020 vp

Kirjallinen kysymys MAL-sopimuksien etenemisestä ja rahoittamisesta