​​​​​​​​​​​​​​

Kirjalliset kysymykset 

Edustaja voi tehdä ministerin vastattavaksi kirjallisen kysymyksen tämän toimialaan kuuluvasta asiasta. Vastaus kirjalliseen kysymykseen annetaan 21 päivän kuluessa siitä, kun kysymys toimitettiin valtioneuvostolle.

 Uusimmat kirjalliset kysymykset

Valtiopäiväasia
KK 500/2021 vp

Kirjallinen kysymys Afganistanista Suomeen autettavista ihmisistä

Valtiopäiväasia
KK 499/2021 vp

Kirjallinen kysymys tekstiilien kiertotalouden edistämisestä

Valtiopäiväasia
KK 497/2021 vp

Kirjallinen kysymys diagnostisten terveyspalveluiden henkilöstön riittävyydestä, urapolkujen mahdollistamisesta ja tiedekorkeakoulutuksen käynnistämisestä Helsingin yliopistossa

Valtiopäiväasia
KK 496/2021 vp

Kirjallinen kysymys Malmin lentokentän ilmailutoimintoja korvaavien toimintojen turvaamisesta

Valtiopäiväasia
KK 495/2021 vp

Kirjallinen kysymys HUS-Tradeka-yhteisyrityksestä

Valtiopäiväasia
KK 494/2021 vp

Kirjallinen kysymys ajokorttilainsäädännöstä

Valtiopäiväasia
KK 493/2021 vp

Kirjallinen kysymys vinjettimaksun lainvalmistelun aikataulusta

Valtiopäiväasia
KK 492/2021 vp

Kirjallinen kysymys Hangon sataman raide- ja maantieliikenneyhteyksien sekä valtatien 25 liikenneturvallisuuden parantamisesta

Valtiopäiväasia
KK 491/2021 vp

Kirjallinen kysymys potilaan laadukkaan hoidon vaarantavasta itsemääräämisoikeutta suhteessa muihin perusoikeuksiin ylikorostavasta lainsäädännöstä

Valtiopäiväasia
KK 490/2021 vp

Kirjallinen kysymys osakesijoittamisesta tiedottamisesta

Valtiopäiväasia
KK 489/2021 vp

Kirjallinen kysymys koronarajoitusten purkamisesta

Valtiopäiväasia
KK 488/2021 vp

Kirjallinen kysymys valtioneuvoston kannasta ydinvoiman sisällyttämisestä kestävän rahoituksen taksonomiaan

Valtiopäiväasia
KK 487/2021 vp

Kirjallinen kysymys opettajien jaksamisesta ja työturvallisuudesta

Valtiopäiväasia
KK 486/2021 vp

Kirjallinen kysymys vanhustenhoidossa esiintyvän väkivallan ehkäisystä

Valtiopäiväasia
KK 485/2021 vp

Kirjallinen kysymys itsemurhien ennaltaehkäisystä ja sivullisten saamasta tuesta liikenteessä tapahtuvien itsemurhakolareiden jälkeen

Valtiopäiväasia
KK 484/2021 vp

Kirjallinen kysymys kotimaisen osaamisen hyödyntämisestä sote-uudistuksen laajoissa ICT-hankkeissa

Valtiopäiväasia
KK 483/2021 vp

Kirjallinen kysymys viivästyskoron lisäkoron kohtuullistamisesta yksityishenkilöillä

Valtiopäiväasia
KK 482/2021 vp

Kirjallinen kysymys kehittyviin maihin lahjoitettavista koronarokotteista

Valtiopäiväasia
KK 481/2021 vp

Kirjallinen kysymys koulujen vierailutoiminnasta

Valtiopäiväasia
KK 480/2021 vp

Kirjallinen kysymys hätäkeskuspäivystäjien työhyvinvoinnin parantamisesta

Valtiopäiväasia
KK 479/2021 vp

Kirjallinen kysymys luonnonvara-alan koulutuksen leikkauksista

Valtiopäiväasia
KK 478/2021 vp

Kirjallinen kysymys markkinaehtoisen liikenteen toimivuudesta välillä Huittinen—Rauma

Valtiopäiväasia
KK 477/2021 vp

Kirjallinen kysymys valtion retkeilyalueisiin panostamisesta

Valtiopäiväasia
KK 476/2021 vp

Kirjallinen kysymys koronaviruksen mahdollisesta leviämisestä koronarokotteen saaneiden välityksellä

Valtiopäiväasia
KK 475/2021 vp

Kirjallinen kysymys 12—15-vuotiaiden koronarokotuksista

Valtiopäiväasia
KK 474/2021 vp

Kirjallinen kysymys borrelioosin diagnosoinnista ja hoidosta

Valtiopäiväasia
KK 473/2021 vp

Kirjallinen kysymys perhe- ja ryhmäpsykoterapeuttien täydennyskoulutuksesta psykoterapeuttipulan ratkaisukeinona

Valtiopäiväasia
KK 472/2021 vp

Kirjallinen kysymys tiestöön ja tiestön kunnossapitoon liittyvien varojen jakoperusteista

Valtiopäiväasia
KK 471/2021 vp

Kirjallinen kysymys Venäjän Karjalassa teloitettujen suomalaisten muiston kunnioittamisesta

Valtiopäiväasia
KK 470/2021 vp

Kirjallinen kysymys ajantasaisista lääkitystiedoista

Valtiopäiväasia
KK 469/2021 vp

Kirjallinen kysymys terveysturvallisuudesta rescue-koirien maahantuonnissa

Valtiopäiväasia
KK 468/2021 vp

Kirjallinen kysymys EU:n aluekehitysrahojen jakautumisesta

Valtiopäiväasia
KK 467/2021 vp

Kirjallinen kysymys koulukyytien järjestämisvelvollisuudesta kunnissa toisen asteen oppilaille

Valtiopäiväasia
KK 466/2021 vp

Kirjallinen kysymys filippiiniläisten sairaanhoitajien rekrytoinnista hoiva-avustajien tehtäviin ja siinä havaituista eettisistä epäkohdista sekä hoitoalan houkuttavuuden lisäämisestä alalta poistuneiden osaajien saamiseksi takaisin alalle

Valtiopäiväasia
KK 465/2021 vp

Kirjallinen kysymys sen varmistamisesta, ettei Afganistanista Suomeen evakuoiduilla henkilöillä ole yhteyksiä terroristijärjestöihin

Valtiopäiväasia
KK 464/2021 vp

Kirjallinen kysymys Metsähallituksen pääkonttorin sijainnista

Valtiopäiväasia
KK 463/2021 vp

Kirjallinen kysymys Ulkosuomalaisparlamentin ehdotuksista ulkomailla myönnetyn passin hinnan kohtuullistamisesta, sen kestoajan pidentämisestä ja ulkosuomalaisten matkustusasiakirjojen uusimisen helpottamisesta sekä ulkomailta Suomeen matkustamisen edistämisestä

Valtiopäiväasia
KK 462/2021 vp

Kirjallinen kysymys afganistanilaisten naisten tilanteesta

Valtiopäiväasia
KK 461/2021 vp

Kirjallinen kysymys Nuasjärven kalakannan tilasta Kainuussa

Valtiopäiväasia
KK 460/2021 vp

Kirjallinen kysymys koronaepidemian aiheuttamien kulujen täysimääräisestä korvaamisesta kunnille

Valtiopäiväasia
KK 459/2021 vp

Kirjallinen kysymys poliisin määrärahoista

Valtiopäiväasia
KK 458/2021 vp

Kirjallinen kysymys taiteiden tutkimuksen asemasta Suomen yliopistoissa

Valtiopäiväasia
KK 457/2021 vp

Kirjallinen kysymys määräaikaisten opettajien kesätyöttömyyksistä

Valtiopäiväasia
KK 456/2021 vp

Kirjallinen kysymys apteekkiverkoston hyödyntämisestä koronapikatestien testauspisteinä

Valtiopäiväasia
KK 455/2021 vp

Kirjallinen kysymys koronarajoituksista ja -suosituksista tiedottamisesta

Valtiopäiväasia
KK 454/2021 vp

Kirjallinen kysymys energiajuomien myynnin kieltämisestä lapsille hallitusohjelman mukaisesti

Valtiopäiväasia
KK 453/2021 vp

Kirjallinen kysymys maahanmuuttaneiden henkilöllisyysprosessin etenemisestä ja ihmisoikeuksien toteutumisesta

Valtiopäiväasia
KK 452/2021 vp

Kirjallinen kysymys glyfosaattia sisältävien torjuntatuotteiden käytön rajoittamisesta

Valtiopäiväasia
KK 451/2021 vp

Kirjallinen kysymys toisen kotimaisen kielen oppimisen vahvistamiseksi laaditusta ohjelmasta

Valtiopäiväasia
KK 450/2021 vp

Kirjallinen kysymys Kalajoen maastopalon kustannusten kattamisesta julkisen vallan rahoituksellisella tuella