Kirjalliset kysymykset

Kirjalliset kysymykset

Kirjallinen kysymys on kansanedustajan ministerille tämän toimialaan kuuluvasta asiasta tekemä selvityspyyntö. Vastaus kirjalliseen kysymykseen annetaan sekä suomeksi että ruotsiksi 21 päivän kuluessa siitä, kun kysymys on saapunut valtioneuvoston kansliaan.

 Uusimmat kirjalliset kysymykset

KK 577/2020 vp
Kirjallinen kysymys lähijunien turvallisuudesta korona-aikana
KK 576/2020 vp
Kirjallinen kysymys polttoaineveron korotuksen vaikutuksista maamme kuljetusalalle
KK 575/2020 vp
Kirjallinen kysymys kasvomaskisuosituksista koronavirusepidemian ennaltaehkäisyssä sekä maskien saatavuusongelmista ja riittävyydestä
KK 574/2020 vp
Kirjallinen kysymys ulkomailta palanneiden karanteeniohjeista sekä koronaviruksen leviämisen ennaltaehkäisemiseksi karanteeniin jääneen kustannuksista ja korvauksista
KK 573/2020 vp
Kirjallinen kysymys kustannustuen kriteeristön valmistelusta aloille, joiden toiminta on koronakriisin seurauksena joko estetty kokonaan tai sitä merkittävästi rajoitettu
KK 572/2020 vp
Kirjallinen kysymys valtion tekemien hankintojen kotimaisuusasteen lisäämisestä
KK 571/2020 vp
Kirjallinen kysymys aamujunavuoron Pori—Tampere uudelleen aloittamisesta
KK 570/2020 vp
Kirjallinen kysymys Ruotsista Suomeen saapuvien koronakaranteenista
KK 569/2020 vp
Kirjallinen kysymys sopimuspalokuntien toiminnan turvaamisesta
KK 568/2020 vp
Kirjallinen kysymys reagoinnista koronaviruksen kehittymiseen kotimaassa ja muualla maailmassa
KK 567/2020 vp
Kirjallinen kysymys Helsingin yliopiston terveystieteiden koulutusvastuuesityksen hylkäämisen perusteista
KK 566/2020 vp
Kirjallinen kysymys kevyiden kaksipyöräisten ajo-oikeudesta B-ajokortilla
KK 565/2020 vp
Kirjallinen kysymys koronarokotteen hankinnasta, rokotteen apuaineista ja turvallisuudesta
KK 564/2020 vp
Kirjallinen kysymys sosiaali- ja terveysministeriön antamasta pienpanimoiden etämyyntiä koskevasta vaikutusarviosta
KK 563/2020 vp
Kirjallinen kysymys pääministerin toiminnasta EU:n hätärahoituspakettineuvotteluissa
KK 562/2020 vp
Kirjallinen kysymys valtioneuvoston tiedotuspolitiikasta koskien EU:n elpymispakettia
KK 561/2020 vp
Kirjallinen kysymys kotikunnattomien koronatesteistä
KK 560/2020 vp
Kirjallinen kysymys koronaviruksen mahdolliseen toiseen aaltoon varautumisesta, sen ehkäisemisestä ja koronaviruksen leviämisen estämisestä matkailun kautta Suomeen
KK 559/2020 vp
Kirjallinen kysymys Suomeen ulkomailta saapuvien oirekyselystä, pikatestauksesta ja muista koronan ehkäisytoimista rajaliikenteessä
KK 558/2020 vp
Kirjallinen kysymys koronatoimenpiteistä lentokentillä ja maahan saapuvien matkailijoiden ohjeistamisesta koronavirusepidemian suhteen
KK 557/2020 vp
Kirjallinen kysymys ylipainon ehkäisemisestä ruokasuositusten ja selkeän liikennevalomerkinnän avulla
KK 556/2020 vp
Kirjallinen kysymys kellonajan siirrosta luopumisesta Pohjoismaissa
KK 555/2020 vp
Kirjallinen kysymys kasviproteiinien kehittämisestä Suomessa
KK 554/2020 vp
Kirjallinen kysymys ruumiinavausten määrän vähentämisen vaikutuksista ihmisten hoidon laatuun ja oikeusturvaan
KK 553/2020 vp
Kirjallinen kysymys huoltovarmuuden vahvistamisesta kotimaisella tekstiilituotannolla terveydenhuollossa ja puolustusvoimissa
KK 552/2020 vp
Kirjallinen kysymys Afganistanin hazara-vähemmistön tilanteesta maailmalla
KK 551/2020 vp
Kirjallinen kysymys hallituksen toimista vientiteollisuuden kriisistä selviämiseksi
KK 550/2020 vp
Kirjallinen kysymys matkustusasiakirjoista ja muukalaispassin myöntämisperusteista
KK 549/2020 vp
Kirjallinen kysymys koronatestauksien hankaluudesta yrittäjille ja yrityksen työntekijöille
KK 548/2020 vp
Kirjallinen kysymys Metsien Suomi -kampanjan rahoittamisesta
KK 547/2020 vp
Kirjallinen kysymys urheilijoiden ja taiteentekijöiden jäämisestä työttömyysturvan ulkopuolelle
KK 546/2020 vp
Kirjallinen kysymys Euroopan komission julkisten hankintojen ohjeiden noudattamisesta suojainhankinnoissa koronavirusepidemian aikana
KK 545/2020 vp
Kirjallinen kysymys Suomen kansalaisuuden automaattisesta periytymisestä ja asevelvollisuudesta
KK 544/2020 vp
Kirjallinen kysymys elinkorkovähennyksen poistamisen tiedottamisesta kiertokirjeellä
KK 543/2020 vp
Kirjallinen kysymys pakotteiden asettamisesta Israelille sekä Palestiinan valtion tunnustamisesta
KK 542/2020 vp
Kirjallinen kysymys mahdollisesti tarvittavaan turvetuotantoon varautumisesta
KK 541/2020 vp
Kirjallinen kysymys omaishoidon tuen tasapuolisuudesta
KK 540/2020 vp
Kirjallinen kysymys säiliöalus Masteran myynnistä
KK 539/2020 vp
Kirjallinen kysymys hevosten ja ratsastajien liikenneturvallisuudesta sekä tieliikennelain korjaamisesta
KK 538/2020 vp
Kirjallinen kysymys Itämeren tilan parantamisesta
KK 537/2020 vp
Kirjallinen kysymys päätöksenteon ja lainvalmistelun avoimuudesta
KK 536/2020 vp
Kirjallinen kysymys osa-aikatyöntekijöiden oikeudesta osasairauspäivärahaan
KK 535/2020 vp
Kirjallinen kysymys osa-aikaisen työntekijän sovitellun päivärahan maksamisen ongelmista
KK 534/2020 vp
Kirjallinen kysymys liikennekuolemien puolittamisesta vuoteen 2020 mennessä
KK 533/2020 vp
Kirjallinen kysymys virka-ansiomerkin myöntämisestä osa-aikaisessa palvelusuhteessa oleville
KK 532/2020 vp
Kirjallinen kysymys oppivelvollisuuden pidentämistä koskevan lakimuutoksen haasteista, velvoitteista ja vastuista
KK 531/2020 vp
Kirjallinen kysymys työssäkäyvien eläkeläisten toimeentulon turvaamisesta koronakriisin aikana
KK 530/2020 vp
Kirjallinen kysymys hoivakotien viranomaisohjeiden suositusten ja velvoitteiden sekoittumisesta koronavirusepidemian aikana
KK 529/2020 vp
Kirjallinen kysymys neurologisten sairauksien hoidosta
KK 528/2020 vp
Kirjallinen kysymys välittömistä toimista Kainuun Osmankajärven vedenpinnan äkillisen laskun aiheuttamien haittojen torjumiseksi ja Kongasjoen niskan ennallistamiseksi

 ‭(Piilotettu)‬ Näin löydät kansanedustajan tekemän kirjallisen kysymyksen

​Kirjoita yläreunan hakulaatikkoon hakusanat toimija:"Sukunimi Etunimi" AND eduskuntatunnus:KK niin saat kyseisen edustajan jättämät kirjalliset kysymykset. 

Klikkaamalla vielä välilehteä Eduskuntatyö, voit valita kirjalliset kysymykset valtiopäivittäin ja tarkentaa hakua.