Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Kirjalliset kysymykset

Kirjalliset kysymykset

Kirjallinen kysymys on kansanedustajan ministerille tämän toimialaan kuuluvasta asiasta tekemä selvityspyyntö. Vastaus kirjalliseen kysymykseen annetaan sekä suomeksi että ruotsiksi 21 päivän kuluessa siitä, kun kysymys on saapunut valtioneuvoston kansliaan.

 Uusimmat kirjalliset kysymykset

KK 89/2020 vp
Kirjallinen kysymys naisten osallistumisesta metsiä koskevaan päätöksentekoon
KK 88/2020 vp
Kirjallinen kysymys kotitalouksien enimmäisvelkasuhteen käyttöönotosta
KK 86/2020 vp
Kirjallinen kysymys Kuopion ratapihan uudistamisesta
KK 85/2020 vp
Kirjallinen kysymys evakkojen muiston vaalimisesta ja evakkojen liputuspäivästä
KK 84/2020 vp
Kirjallinen kysymys rahkasammaleen mahdollisuuksista kasvuturpeen korvaajana
KK 83/2020 vp
Kirjallinen kysymys sotahistorian ja kansallisen identiteetin kannalta tärkeiden taisteluvälineiden säilyttämisestä museoissa
KK 82/2020 vp
Kirjallinen kysymys työikäisten muistisairaiden tilanteesta
KK 81/2020 vp
Kirjallinen kysymys monikansallisten perintäyhtiöiden koronkiskonnasta ja muusta epämääräisestä toiminnasta
KK 80/2020 vp
Kirjallinen kysymys aurinkoenergian käytön edistämisestä
KK 79/2020 vp
Kirjallinen kysymys yli 39-vuotiaan ensiasunnon ostajan varainsiirtoverosta
KK 77/2020 vp
Kirjallinen kysymys kotoutumiskoulutuksen kilpailutuksesta
KK 76/2020 vp
Kirjallinen kysymys vakuutuslääkärijärjestelmän epäkohtien korjaamisesta
KK 75/2020 vp
Kirjallinen kysymys ylisukupolvisesta velkaantumisesta ja alaikäisten taloudellisesta hyväksikäytöstä
KK 74/2020 vp
Kirjallinen kysymys lapsen ja vanhempien etuuksien sekä palveluiden tasavertaisesta asemasta vuoroasumisessa
KK 73/2020 vp
Kirjallinen kysymys EU:n asetuksen mukaisen vastavuoroisen tunnistamisjärjestelmän toteuttamisesta
KK 72/2020 vp
Kirjallinen kysymys energia-avustusten myöntämisestä
KK 71/2020 vp
Kirjallinen kysymys taksilainsäädännön korjaustoimenpiteistä
KK 70/2020 vp
Kirjallinen kysymys psykoterapeuttien määrästä
KK 69/2020 vp
Kirjallinen kysymys naisurheilun yhteiskunnallisesta merkittävyydestä
KK 68/2020 vp
Kirjallinen kysymys sähkönsiirtoyhtiöiden tuottoasteen kohtuullistamisesta
KK 67/2020 vp
Kirjallinen kysymys koronavirusepidemiaan varautumisesta sekä epidemiaan liittyvistä lääkkeiden, hoitotarvikkeiden ja sairaalapaikkojen riittävyydestä
KK 66/2020 vp
Kirjallinen kysymys Kiinasta lähteneen koronaviruksen aiheuttaman Kööpenhaminan turkishuutokaupan siirron taloudellisista vahingoista suomalaiselle turkistarhaukselle
KK 65/2020 vp
Kirjallinen kysymys moottorikelkkareittien turvallisuudesta
KK 64/2020 vp
Kirjallinen kysymys joukkoliikenteen palvelusetelimallista
KK 63/2020 vp
Kirjallinen kysymys koronavirusepidemian taloudellisista vaikutuksista ja niihin varautumisesta
KK 62/2020 vp
Kirjallinen kysymys diabeetikoiden vapaaehtoisen varusmiespalveluksen päättämisen perusteista
KK 61/2020 vp
Kirjallinen kysymys neuropsykiatrisen oireyhtymän diagnoosin omaavien ihmisten työllistymisen edistämisestää
KK 59/2020 vp
Kirjallinen kysymys Airbnb-toiminnan lainsäädännön kehittämisestä
KK 58/2020 vp
Kirjallinen kysymys hallituksen toimista tukea yksinyrittäjiä ensimmäisen työntekijän palkkaamiseksi
KK 57/2020 vp
Kirjallinen kysymys nuorten huumekuolemien ennaltaehkäisystä
KK 56/2020 vp
Kirjallinen kysymys naisurheilun yhteiskunnallisesta merkittävyydestä
KK 55/2020 vp
Kirjallinen kysymys vanhustenhuollon ammattihenkilöstön koulutustarpeesta
KK 54/2020 vp
Kirjallinen kysymys turistiveron käyttöönottamisesta Suomen kunnissa
KK 53/2020 vp
Kirjallinen kysymys potilasdirektiivin toimeenpanosta Suomessa
KK 52/2020 vp
Kirjallinen kysymys työttömien yhdistysten toimintaa uhkaavista leikkauksista Turussa ja Jyväskylässä
KK 51/2020 vp
Kirjallinen kysymys lasten ja nuorten mielenterveysongelmista
KK 50/2020 vp
Kirjallinen kysymys lastensuojelusta
KK 49/2020 vp
Kirjallinen kysymys maahanmuuttajien työnteko-oikeudesta, työluvista, henkilötodistuksesta ja passista
KK 48/2020 vp
Kirjallinen kysymys maahanmuuttajien tulorajoista ja työluvista
KK 47/2020 vp
Kirjallinen kysymys julkisen talouden vahvistamisesta veropohjaa tiivistämällä
KK 46/2020 vp
Kirjallinen kysymys Jokioisten kartanon myynnistä
KK 45/2020 vp
Kirjallinen kysymys Yliopistollisen eläinsairaalan rahoitusleikkauksesta ja eläinlääketieteellisen tiedekunnan opetuksen ja tutkimuksen laadun sekä tulevaisuuden eläinlääkäreiden osaamisen turvaamisesta
KK 44/2020 vp
Kirjallinen kysymys jatkokysymykseksi kirjalliseen kysymykseen KK 431/2019 vp Tullin harjoituksesta 11.12.2019
KK 43/2020 vp
Kirjallinen kysymys susien pantaseurannan välivuoden seurauksista ja pantapalvelun tulevaisuudesta
KK 42/2020 vp
Kirjallinen kysymys Helsingin yliopiston Yliopistollisen eläinsairaalan rahoitustilanteen korjaamisesta
KK 41/2020 vp
Kirjallinen kysymys koirien avulla metsästämisestä susialueilla
KK 40/2020 vp
Kirjallinen kysymys muutoksista aluehallintoviraston perintätoimen valvonnassa
KK 39/2020 vp
Kirjallinen kysymys sateenkaariperheiden huomioimisesta vanhemmuuslakia uudistettaessa
KK 38/2020 vp
Kirjallinen kysymys kaupallista kalastamista koskevista säädöksistä merityösopimuslaissa
KK 37/2020 vp
Kirjallinen kysymys vaalirahoituslain uudistamisesta

 ‭(Piilotettu)‬ Näin löydät kansanedustajan tekemän kirjallisen kysymyksen

​Kirjoita yläreunan hakulaatikkoon hakusanat toimija:"Sukunimi Etunimi" AND eduskuntatunnus:KK niin saat kyseisen edustajan jättämät kirjalliset kysymykset. 

Klikkaamalla vielä välilehteä Eduskuntatyö, voit valita kirjalliset kysymykset valtiopäivittäin ja tarkentaa hakua.