Kirjalliset kysymykset

Kirjalliset kysymykset

Kirjallinen kysymys on kansanedustajan ministerille tämän toimialaan kuuluvasta asiasta tekemä selvityspyyntö. Vastaus kirjalliseen kysymykseen annetaan sekä suomeksi että ruotsiksi 21 päivän kuluessa siitä, kun kysymys on saapunut valtioneuvoston kansliaan.

 Uusimmat kirjalliset kysymykset

KK 468/2020 vp
Kirjallinen kysymys toimeentulotukea saavien perheiden lasten luokkaretkirahoista
KK 467/2020 vp
Kirjallinen kysymys jatkokysymykseksi kirjalliseen kysymykseen KK 467/2019 vp nuorten kesätyöpaikoista
KK 466/2020 vp
Kirjallinen kysymys ministerin oikeudesta toimia vastuuministerin tehtävässä ollessaan keskusrikospoliisin esitutkinnan alla
KK 465/2020 vp
Kirjallinen kysymys nuorten kesäsetelin hyödyntämisestä kotitalouksissa, kesätöihin palkkaamista koskevien käytäntöjen yhtenäistämisestä sekä kesäsetelin kaksisuuntaistamisesta
KK 464/2020 vp
Kirjallinen kysymys sisäilmaongelmien korjausinvestoinneista
KK 463/2020 vp
Kirjallinen kysymys tapahtuma-alan koronarajoitustoimien purkamisesta
KK 462/2020 vp
Kirjallinen kysymys muiden postia jakavien yritysten lähetystunnusten merkinnöistä ja valvonnasta
KK 461/2020 vp
Kirjallinen kysymys työelämän tutustumisjaksosta maaseutuyrityksissä kesäaikana
KK 460/2020 vp
Kirjallinen kysymys osingonpesun torjumisesta ja omistusten yleisöjulkisuuden turvaamisesta
KK 459/2020 vp
Kirjallinen kysymys korkeakoulujen opiskelijavalinnoista koronaviruskeväänä
KK 458/2020 vp
Kirjallinen kysymys Helsingille ja muulle Uudellemaalle koronakriisin aiheuttamien verotulomenetysten ja lisäkustannusten korvaamisesta, MAL-sopimuksesta sekä kaupunki- ja metropolipolitiikan vahvistamisesta
KK 457/2020 vp
Kirjallinen kysymys maakunnallisten sosiaali- ja terveysjärjestöjen rahoituksen turvaamisesta
KK 456/2020 vp
Kirjallinen kysymys viranomaistoiminnan julkisuudesta ja julkisuuslaista
KK 455/2020 vp
Kirjallinen kysymys hallituksen hybridistrategiasta koronavirusepidemian torjumiseksi
KK 454/2020 vp
Kirjallinen kysymys Al-Holin leiriltä Suomeen saapuneiden henkilöiden julkishallinnolle aiheuttamista kustannuksista sekä turvallisuusuhkaan vastaamisesta
KK 453/2020 vp
Kirjallinen kysymys peliautomaattien siirrosta valvottuihin tiloihin
KK 452/2020 vp
Kirjallinen kysymys Turkkiin ja Azerbaidžaniin vaikuttamisesta poliittisten vankien ihmisoikeuksien turvaamiseksi
KK 451/2020 vp
Kirjallinen kysymys pakolaisvakoilun kriminalisoimisesta
KK 450/2020 vp
Kirjallinen kysymys Kuopion varastokirjastosta
KK 449/2020 vp
Kirjallinen kysymys Evon tiedekansallispuiston perustamisesta
KK 448/2020 vp
Kirjallinen kysymys alkoholilain uudistamisesta
KK 447/2020 vp
Kirjallinen kysymys tekijänoikeuskorvausten vaikutuksesta työttömyysturvaan
KK 446/2020 vp
Kirjallinen kysymys koronavirusepidemian aiheuttamasta patoutuneesta palvelutarpeesta ja varautumisesta kriisin jälkeiseen hoitojonojen purkamiseen
KK 445/2020 vp
Kirjallinen kysymys vanhempainpäivärahan määräytymisen uusien perusteiden ongelmallisuudesta ja koronavirusepidemiasta johtuvan poikkeustilan aiheuttamasta vääristymästä vanhempainpäivärahan määräytymiseen
KK 444/2020 vp
Kirjallinen kysymys alle 18-vuotiaiden aseman turvaamisesta esitutkinnassa
KK 443/2020 vp
Kirjallinen kysymys kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden tilanteesta koronakriisin aikana
KK 442/2020 vp
Kirjallinen kysymys ulkomaisten lippujen alla purjehtivilla aluksilla koronakriisin takia eristettyinä olevista suomalaisista miehistön jäsenistä
KK 441/2020 vp
Kirjallinen kysymys valkoposkihanhien metsästyksen lisäämisestä
KK 440/2020 vp
Kirjallinen kysymys kansainvälisiä kiinteistösijoittajia hyödyttävien verolainsäädännön aukkojen korjaamisesta
KK 439/2020 vp
Kirjallinen kysymys tartuntatautilain soveltamisesta eristämis- ja karanteenipäätösten osalta
KK 438/2020 vp
Kirjallinen kysymys kuntoutusalan yrittäjien huomioimisesta yritysten yleisen kustannustuen valmistelussa ja myöntämisessä
KK 437/2020 vp
Kirjallinen kysymys journalismille ehdotetusta tukilautakunnasta ja tukimalleista
KK 436/2020 vp
Kirjallinen kysymys jatkokysymykseksi kirjalliseen kysymykseen KK 346/2020 vp sosiaali- ja terveysministeriön valtuuttamien suojamaskihankintojen ohjeistuksesta
KK 435/2020 vp
Kirjallinen kysymys yliopiston pääsykokeisiin etäyhteydellä osallistuneiden oikeusturvasta
KK 434/2020 vp
Kirjallinen kysymys paperittomien terveydenhoidosta koronavirusepidemian aikana
KK 433/2020 vp
Kirjallinen kysymys maksuttomasta pneumokokkirokotteesta yli 65-vuotiaille
KK 432/2020 vp
Kirjallinen kysymys alueellisista koronavirustoimenpiteistä
KK 431/2020 vp
Kirjallinen kysymys tapahtuma-alan tukemisesta koronaviruskriisissä
KK 430/2020 vp
Kirjallinen kysymys viranomaispuheluiden jonotusajan maksullisuudesta
KK 429/2020 vp
Kirjallinen kysymys Finnairin työvoiman ulkoistuksista
KK 428/2020 vp
Kirjallinen kysymys lintudirektiivin tiukasta tulkinnasta valkoposkihanhien ja merimetsojen suhteen
KK 427/2020 vp
Kirjallinen kysymys järjestöjen toiminnan turvaamisesta ja avustusten jaon tasapuolisuudesta koronakriisin aikana
KK 426/2020 vp
Kirjallinen kysymys Suomen ja Norjan välisestä rajaliikenteestä
KK 425/2020 vp
Kirjallinen kysymys koronaviruksen vastaisista rajoitustoimista luopumisesta ravitapahtumien osalta
KK 424/2020 vp
Kirjallinen kysymys jatkokysymykseksi kirjalliseen kysymykseen KK 329/2020 vp pään ja kaulan alueen syövän hoidon viiveistä ja toimenpiteistä syöpien toteamisen ja hoidon aloituksen turvaamiseksi
KK 423/2020 vp
Kirjallinen kysymys avustajakoiratoiminnan kehittämisestä ja tukemisesta
KK 422/2020 vp
Kirjallinen kysymys etsivän nuorisotyön valtionavustusten pienenemisestä
KK 421/2020 vp
Kirjallinen kysymys valkoposkihanhien satovahinkojen torjumisesta
KK 420/2020 vp
Kirjallinen kysymys suun terveydenhuollon hoitojonojen purkamisesta
KK 419/2020 vp
Kirjallinen kysymys maakuntiin suuntautuvan lentoliikenteen turvaamisesta koronakriisin jälkeen

 ‭(Piilotettu)‬ Näin löydät kansanedustajan tekemän kirjallisen kysymyksen

​Kirjoita yläreunan hakulaatikkoon hakusanat toimija:"Sukunimi Etunimi" AND eduskuntatunnus:KK niin saat kyseisen edustajan jättämät kirjalliset kysymykset. 

Klikkaamalla vielä välilehteä Eduskuntatyö, voit valita kirjalliset kysymykset valtiopäivittäin ja tarkentaa hakua.