​​​​​​​​​​​​​​

Kirjalliset kysymykset 

Edustaja voi tehdä ministerin vastattavaksi kirjallisen kysymyksen tämän toimialaan kuuluvasta asiasta. Vastaus kirjalliseen kysymykseen annetaan 21 päivän kuluessa siitä, kun kysymys toimitettiin valtioneuvostolle.

 Uusimmat kirjalliset kysymykset

Valtiopäiväasia
KK 372/2021 vp

Kirjallinen kysymys poliisien määrän lisäämisestä hallitusohjelmaan kirjatulle tasolle 7 500:aan

Valtiopäiväasia
KK 371/2021 vp

Kirjallinen kysymys kaksoistutkintojen rahoituksesta oppivelvollisuusiän pidentämisen yhteydessä

Valtiopäiväasia
KK 370/2021 vp

Kirjallinen kysymys merimiesten äänestämisestä kuntavaaleissa

Valtiopäiväasia
KK 369/2021 vp

Kirjallinen kysymys Pyhäsalmen kaivoksen pumppuvoimalan rahoituksesta

Valtiopäiväasia
KK 368/2021 vp

Kirjallinen kysymys elatusapuohjeen päivittämisestä

Valtiopäiväasia
KK 367/2021 vp

Kirjallinen kysymys kellojen siirtelyn lopettamisesta

Valtiopäiväasia
KK 366/2021 vp

Kirjallinen kysymys työuupumuksen hoidosta, kuntoutuksesta ja oikeudesta sairauslomaan

Valtiopäiväasia
KK 365/2021 vp

Kirjallinen kysymys tuulivoimarakentamisen mahdollistamisesta koko Suomessa ja puolustusvoimien tutkaverkoston kehittämisestä

Valtiopäiväasia
KK 364/2021 vp

Kirjallinen kysymys elokuvateattereiden koronarajoituksista

Valtiopäiväasia
KK 363/2021 vp

Kirjallinen kysymys SMA-taudin lääkehoidosta ja harvinaissairauksien vastasyntyneiden veriseulonnasta

Valtiopäiväasia
KK 362/2021 vp

Kirjallinen kysymys maksuvälinehuoltovarmuudesta käteisen käytön vähentyessä

Valtiopäiväasia
KK 361/2021 vp

Kirjallinen kysymys uusien hoitojen tuomisesta potilaiden saataville

Valtiopäiväasia
KK 360/2021 vp

Kirjallinen kysymys perintäyritysten sääntelystä ja valvonnasta

Valtiopäiväasia
KK 359/2021 vp

Kirjallinen kysymys taksialan palkoista

Valtiopäiväasia
KK 358/2021 vp

Kirjallinen kysymys Tenojoen lohikantojen väliaikaisesta kalastuskiellosta Suomen ja Norjan alueella

Valtiopäiväasia
KK 357/2021 vp

Kirjallinen kysymys lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen ruuhkautumisesta

Valtiopäiväasia
KK 356/2021 vp

Kirjallinen kysymys Schengenin matkustusrajoitusten ja Euroopan liikkumisvapauden pitkittyneestä rikkomisesta Suomessa sekä vihreän todistuksen käyttöönotosta matkustamisen sallimiseksi

Valtiopäiväasia
KK 355/2021 vp

Kirjallinen kysymys hallituksen suunnitelmista ottaa TBE-rokote kansalliseen rokotusohjelmaan

Valtiopäiväasia
KK 354/2021 vp

Kirjallinen kysymys selkokielen lisäämisen edistämisestä Suomessa ja selkokielisen kyselytunnin järjestämisestä eduskunnassa

Valtiopäiväasia
KK 353/2021 vp

Kirjallinen kysymys lähiruoan käytön lisäämisestä julkisessa ruokailussa

Valtiopäiväasia
KK 352/2021 vp

Kirjallinen kysymys nuorten liikenneturvallisuudesta

Valtiopäiväasia
KK 351/2021 vp

Kirjallinen kysymys uuden oppivelvollisuuslain majoituskorvauksen kriteereistä

Valtiopäiväasia
KK 350/2021 vp

Kirjallinen kysymys MPK:n määrärahoista

Valtiopäiväasia
KK 349/2021 vp

Kirjallinen kysymys kotonaan lastaan hoitavien laskemisesta mukaan työllisyysasteeseen

Valtiopäiväasia
KK 348/2021 vp

Kirjallinen kysymys liikenne- ja viestintäministeriön ja Helsingin kaupungin tekemästä sopimuksesta Maailman talousfoorumin kanssa

Valtiopäiväasia
KK 347/2021 vp

Kirjallinen kysymys vesihuoltoverkostojen saneeraustoiminnan kattamisesta ja korjausvelan lyhentämisestä

Valtiopäiväasia
KK 346/2021 vp

Kirjallinen kysymys uskonnollisen huivin sallimisesta asepalveluksessa

Valtiopäiväasia
KK 345/2021 vp

Kirjallinen kysymys autonomisista asejärjestelmistä

Valtiopäiväasia
KK 344/2021 vp

Kirjallinen kysymys luovan talouden tiekartan toimenpiteiden toteuttamisesta

Valtiopäiväasia
KK 343/2021 vp

Kirjallinen kysymys Suomen kestävän kasvun ohjelman vihreän siirtymän varojen käytöstä peltojen tulvasuojelun kehittämiseen

Valtiopäiväasia
KK 342/2021 vp

Kirjallinen kysymys kroonisen kivun hoidosta

Valtiopäiväasia
KK 341/2021 vp

Kirjallinen kysymys jatkokysymykseksi kirjalliseen kysymykseen KK 268/2021 vp valkoposkihanhien ja merimetsojen aiheuttamista haitoista Pohjois-Karjalassa

Valtiopäiväasia
KK 340/2021 vp

Kirjallinen kysymys kaavamerkintöjen standardisoinnista

Valtiopäiväasia
KK 339/2021 vp

Kirjallinen kysymys perintäyritysten toimintatapojen tehokkaasta sääntelystä

Valtiopäiväasia
KK 338/2021 vp

Kirjallinen kysymys YEL- tai MYEL-vakuutettujen vanhempien lasten opintotuesta

Valtiopäiväasia
KK 337/2021 vp

Kirjallinen kysymys lastensuojelun toimintakyvystä ja henkilöstömitoituksesta

Valtiopäiväasia
KK 336/2021 vp

Kirjallinen kysymys Suomi-koulujen kehittämisestä ja rahoituksesta sekä ulkomailla asuvien perusopetusikäisten etäopetuksesta

Valtiopäiväasia
KK 335/2021 vp

Kirjallinen kysymys esiopetuksen sekä ensimmäisen ja toisen vuosiluokan kokonaisuudesta ja joustavasta siirtymisestä opinpolulla eteenpäin

Valtiopäiväasia
KK 334/2021 vp

Kirjallinen kysymys parhaan mahdollisen käyttökelpoisen tekniikan käyttämisestä Porin tuhkanpesulaitoksella

Valtiopäiväasia
KK 333/2021 vp

Kirjallinen kysymys Israelin-Palestiinan konfliktista

Valtiopäiväasia
KK 332/2021 vp

Kirjallinen kysymys psykiatripulasta

Valtiopäiväasia
KK 331/2021 vp

Kirjallinen kysymys adenovirusvektorirokotteiden tehokkaasta käytöstä koronaepidemian ja sen vaikutusten torjunnassa

Valtiopäiväasia
KK 330/2021 vp

Kirjallinen kysymys virtuaalivaluuttojen verotuksesta

Valtiopäiväasia
KK 329/2021 vp

Kirjallinen kysymys naisiin kohdistuvan väkivallan torjumisesta

Valtiopäiväasia
KK 328/2021 vp

Kirjallinen kysymys metsätalouden vaikutuksesta elohopeapäästöihin

Valtiopäiväasia
KK 327/2021 vp

Kirjallinen kysymys poliisin määrärahaleikkausten vaikutuksesta turvallisuuteen

Valtiopäiväasia
KK 326/2021 vp

Kirjallinen kysymys metsäverotulojen tasaisemmasta jakautumisesta

Valtiopäiväasia
KK 325/2021 vp

Kirjallinen kysymys valkoposkihanhien ampumis- ja äänikarkotuskeinojen vaikutuksien tutkimisesta keväällä ja syksyn saaliin hyödyntämisestä ravinnoksi suoraan luonnonsuojelulain nojalla

Valtiopäiväasia
KK 324/2021 vp

Kirjallinen kysymys enimmäisvelkasuhteen käyttöönotosta asuntoluototuksessa

Valtiopäiväasia
KK 323/2021 vp

Kirjallinen kysymys yleisörajoituksista koronaepidemian aikana