​​​​​​​​​​​​​​

Kirjalliset kysymykset 

Edustaja voi tehdä ministerin vastattavaksi kirjallisen kysymyksen tämän toimialaan kuuluvasta asiasta. Vastaus kirjalliseen kysymykseen annetaan 21 päivän kuluessa siitä, kun kysymys toimitettiin valtioneuvostolle.

 Uusimmat kirjalliset kysymykset

Valtiopäiväasia
KK 1032/2020 vp

Kirjallinen kysymys alaikäisten vankien sijoittamisesta

Valtiopäiväasia
KK 1031/2020 vp

Kirjallinen kysymys poliisin oikeudesta sosiaaliviranomaisten asiakastietoihin uhka-arvion tekemistä varten

Valtiopäiväasia
KK 1030/2020 vp

Kirjallinen kysymys korkeakouluopiskelijoiden uupumisesta korona-arjessa

Valtiopäiväasia
KK 1029/2020 vp

Kirjallinen kysymys kotimaisten lämmityspolttoaineiden huolto- ja toimitusvarmuuden turvaamisesta sekä Vapon roolista näiden tavoitteiden toteuttamisessa

Valtiopäiväasia
KK 1028/2020 vp

Kirjallinen kysymys kuntavaalien terveysturvallisuudesta koronaepidemian aikana

Valtiopäiväasia
KK 1027/2020 vp

Kirjallinen kysymys koronarokotusten korvaamisesta sairausvakuutuksesta ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten ja alan yrittäjien sekä suun terveydenhuollon ammattilaisten yhdenvertaisesta rokottamisesta

Valtiopäiväasia
KK 1026/2020 vp

Kirjallinen kysymys koronakoirien hyödyntämisen edistämisestä

Valtiopäiväasia
KK 1025/2020 vp

Kirjallinen kysymys Helsingin päästöistä Itämereen

Valtiopäiväasia
KK 1024/2020 vp

Kirjallinen kysymys turvapaikanhakuprosesseihin liittyvistä huijauksista

Valtiopäiväasia
KK 1023/2020 vp

Kirjallinen kysymys tuulivoimaloista ja metsien hävittämisestä

Valtiopäiväasia
KK 1022/2020 vp

Kirjallinen kysymys paikallisesti merkittävien työllistäjien tukemisesta ja työllisyyden kehittämisestä pienillä paikkakunnilla

Valtiopäiväasia
KK 1021/2020 vp

Kirjallinen kysymys valtatien 8 nelikaistaistamisen suunnittelusta yhteysvälillä Pori—Rauma

Valtiopäiväasia
KK 1020/2020 vp

Kirjallinen kysymys pelastajakoulutuksen turvaamisesta Uudellamaalla

Valtiopäiväasia
KK 1019/2020 vp

Kirjallinen kysymys Turku—Skopje-lennoista

Valtiopäiväasia
KK 1018/2020 vp

Kirjallinen kysymys kotihoidon toimivuuden turvaamisesta

Valtiopäiväasia
KK 1017/2020 vp

Kirjallinen kysymys laitoshoidossa ja sairaaloissa olevien henkilöiden turvallisten tapaamisten järjestämisestä koronavirusepidemian aikana

Valtiopäiväasia
KK 1016/2020 vp

Kirjallinen kysymys kuluttajansuojajärjestelmän parantamisesta

Valtiopäiväasia
KK 1015/2020 vp

Kirjallinen kysymys tasa-arvon toteutumisesta THL:n lapsenhuoltolain olosuhdeselvitysten laatimista koskevan työryhmän nimeämisessä

Valtiopäiväasia
KK 1014/2020 vp

Kirjallinen kysymys pankkipalvelujen saatavuudesta ja käytettävyydestä

Valtiopäiväasia
KK 1013/2020 vp

Kirjallinen kysymys työttömyyspäivärahan enimmäisajasta

Valtiopäiväasia
KK 1012/2020 vp

Kirjallinen kysymys COVID-19-rokotusohjelmasta

Valtiopäiväasia
KK 1011/2020 vp

Kirjallinen kysymys terrorismirikoksia koskevan lainsäädännön kehittämisestä

Valtiopäiväasia
KK 1010/2020 vp

Kirjallinen kysymys terrorismirikoksien tutkimisesta

Valtiopäiväasia
KK 1009/2020 vp

Kirjallinen kysymys suomalaisen koronarokotetutkimuksen tukemisesta ja oman rokotetuotannon käynnistämisestä

Valtiopäiväasia
KK 1008/2020 vp

Kirjallinen kysymys kivihiilijunien ympäristöhaitoista ja kivihiilen transitioliikenteen voimakkaasta kasvusta

Valtiopäiväasia
KK 1007/2020 vp

Kirjallinen kysymys koronarokotuksista

Valtiopäiväasia
KK 1006/2020 vp

Kirjallinen kysymys terveydenhuollon tiedonsiirron parantamisesta

Valtiopäiväasia
KK 1005/2020 vp

Kirjallinen kysymys aiheettoman EIT:n antaman tuomion perumisen etenemisestä

Valtiopäiväasia
KK 1004/2020 vp

Kirjallinen kysymys sähköautoilun kustannuksista eri puolilla Suomea

Valtiopäiväasia
KK 1003/2020 vp

Kirjallinen kysymys omaishoitajien rinnastamisesta kunnan työntekijöihin työterveyshuollossa ja työnohjauksessa

Valtiopäiväasia
KK 1002/2020 vp

Kirjallinen kysymys hallituksen varautumisesta suomalaisten kotiutuksiin ulkomailta

Valtiopäiväasia
KK 1001/2020 vp

Kirjallinen kysymys hallituksen koronastrategiasta

Valtiopäiväasia
KK 1000/2020 vp

Kirjallinen kysymys puunmyynnin verojen kohdistamisesta metsän sijaintikuntaan

Valtiopäiväasia
KK 999/2020 vp

Kirjallinen kysymys vanhusten kotona-asumismahdollisuuksista haja-asutusalueilla

Valtiopäiväasia
KK 998/2020 vp

Kirjallinen kysymys oppivelvollisuuden uudistuksen aikataulusta ja asiantuntijoiden suositusten huomiotta jättämisestä

Valtiopäiväasia
KK 997/2020 vp

Kirjallinen kysymys ammattikorkeakoulujen sote-alojen harjoittelumaksuista luopumisesta

Valtiopäiväasia
KK 996/2020 vp

Kirjallinen kysymys nuorten tekemistä väkivaltaisista henkirikoksista

Valtiopäiväasia
KK 995/2020 vp

Kirjallinen kysymys suomalaisen energia- ja kasvuturpeen vaihtoehtojen hiilijalanjäljestä ja euromääräisistä kustannuksista työllisyysvaikutuksineen verrattuna vastaavan energia- ja kasvuturpeen tuottamiseen ulkomailta Suomeen

Valtiopäiväasia
KK 994/2020 vp

Kirjallinen kysymys infrapoikkeuksen käyttöönotosta korkovähennysrajoituksessa

Valtiopäiväasia
KK 993/2020 vp

Kirjallinen kysymys Suomen toiminnasta EU:n COVID-19-rokotehankintoihin liittyen

Valtiopäiväasia
KK 992/2020 vp

Kirjallinen kysymys ensihoitoajoneuvojen vapauttamisesta autoverosta

Valtiopäiväasia
KK 991/2020 vp

Kirjallinen kysymys koronarokotteiden hankinnan kansainvälisestä yhteistyöstä

Valtiopäiväasia
KK 990/2020 vp

Kirjallinen kysymys Helsinki-Malmin lentoaseman toimintojen tulevaisuudesta

Valtiopäiväasia
KK 989/2020 vp

Kirjallinen kysymys turpeentuotannon alasajosta johtuvan turvesoiden uudelleenmetsityksen kustannusten maksajasta

Valtiopäiväasia
KK 988/2020 vp

Kirjallinen kysymys lastensuojelulainsäädännön uudistustarpeesta

Valtiopäiväasia
KK 987/2020 vp

Kirjallinen kysymys rituaaliteurastuksen kieltämisestä Suomessa

Valtiopäiväasia
KK 986/2020 vp

Kirjallinen kysymys verenluovutussoveltuvuuden muutoksista

Valtiopäiväasia
KK 985/2020 vp

Kirjallinen kysymys koronarokotteiden viivästymisestä, rokotussuunnitelmasta ja rokotehankinnoista

Valtiopäiväasia
KK 984/2020 vp

Kirjallinen kysymys lastensuojelun roolista radikalisoitumisen yhteydessä

Valtiopäiväasia
KK 983/2020 vp

Kirjallinen kysymys digitaalisen kansallisen rokotuskortin käyttöönotosta ja toimista EU:n yhteisen rokotuskortin edistämiseksi