​​​​​​​​​​​​​​

Kirjalliset kysymykset 

Edustaja voi tehdä ministerin vastattavaksi kirjallisen kysymyksen tämän toimialaan kuuluvasta asiasta. Vastaus kirjalliseen kysymykseen annetaan 21 päivän kuluessa siitä, kun kysymys toimitettiin valtioneuvostolle.

 Uusimmat kirjalliset kysymykset

Valtiopäiväasia
KK 621/2022 vp

Kirjallinen kysymys Yango-taksipalvelun kieltämisestä

Valtiopäiväasia
KK 620/2022 vp

Kirjallinen kysymys Kela-korvattujen lääkkeiden pakkauskokojen kokonaisedullisuudesta

Valtiopäiväasia
KK 619/2022 vp

Kirjallinen kysymys lääkekorvauksista

Valtiopäiväasia
KK 618/2022 vp

Kirjallinen kysymys lääkkeiden saatavuuden varmistamisesta

Valtiopäiväasia
KK 617/2022 vp

Kirjallinen kysymys äitiyspakkausten lähettämisestä Ukrainaan

Valtiopäiväasia
KK 616/2022 vp

Kirjallinen kysymys kuluttajien sähkölaskujen ulosotosta

Valtiopäiväasia
KK 615/2022 vp

Kirjallinen kysymys pienteurastamoiden edellytysten parantamisesta

Valtiopäiväasia
KK 614/2022 vp

Kirjallinen kysymys raskaan liikenteen valvonnasta

Valtiopäiväasia
KK 613/2022 vp

Kirjallinen kysymys sähkökatkojen vaikutuksesta terveydellisiin apulaitteisiin

Valtiopäiväasia
KK 612/2022 vp

Kirjallinen kysymys sähköisen asioinnin yhdenvertaisuudesta

Valtiopäiväasia
KK 611/2022 vp

Kirjallinen kysymys rahapelien laittoman markkinoinnin valvonnasta

Valtiopäiväasia
KK 610/2022 vp

Kirjallinen kysymys hyvinvointialueilla tehdyn harmonisoinnin heikentävistä vaikutuksista omaishoidon tuen määrään ja omaishoitajien yhdenvertaisuuden toteutumisesta valtakunnallisesti

Valtiopäiväasia
KK 609/2022 vp

Kirjallinen kysymys vaihto-opiskeluun kannustamisesta

Valtiopäiväasia
KK 608/2022 vp

Kirjallinen kysymys yrityslähestymiskiellon säätämisestä kauppojen turvallisuuden lisäämiseksi ja toistuvien myymälävarkauksien estämiseksi

Valtiopäiväasia
KK 607/2022 vp

Kirjallinen kysymys yksinasuvien taloudellisen aseman parantamisesta

Valtiopäiväasia
KK 606/2022 vp

Kirjallinen kysymys maa-aineksen jäteluonteen tulkinnasta

Valtiopäiväasia
KK 605/2022 vp

Kirjallinen kysymys Iranin tilanteesta

Valtiopäiväasia
KK 604/2022 vp

Kirjallinen kysymys yhteisöavustajan täsmäkoulutuksesta kehitysvamma-alalle

Valtiopäiväasia
KK 603/2022 vp

Kirjallinen kysymys rikoslain uudistamisesta

Valtiopäiväasia
KK 602/2022 vp

Kirjallinen kysymys koronakuolemista

Valtiopäiväasia
KK 601/2022 vp

Kirjallinen kysymys in house -yhtiöiden suhteesta hankintalakiin

Valtiopäiväasia
KK 600/2022 vp

Kirjallinen kysymys valtion varmuusvarastojen viljahankinnoista

Valtiopäiväasia
KK 599/2022 vp

Kirjallinen kysymys postinsaajan oikeudesta erityisjakelupalveluun ja siitä aiheutuvista lisäkustannuksista sanomalehtien varhaisjakelussa

Valtiopäiväasia
KK 598/2022 vp

Kirjallinen kysymys kouluväkivallan kitkemisestä

Valtiopäiväasia
KK 597/2022 vp

Kirjallinen kysymys kuusipeurojen tarhauksen ympäristövaikutuksista

Valtiopäiväasia
KK 596/2022 vp

Kirjallinen kysymys eläinten metsästyskilpailuista

Valtiopäiväasia
KK 595/2022 vp

Kirjallinen kysymys tutkintavankien valvonnasta

Valtiopäiväasia
KK 594/2022 vp

Kirjallinen kysymys syyttäjien työtaakasta

Valtiopäiväasia
KK 593/2022 vp

Kirjallinen kysymys näyttelypalkkiomallin laajentamisesta ammattimaisesti toimiviin ei-kaupallisiin gallerioihin ja näyttelytiloihin

Valtiopäiväasia
KK 592/2022 vp

Kirjallinen kysymys lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten ennaltaehkäisystä

Valtiopäiväasia
KK 591/2022 vp

Kirjallinen kysymys jatkokysymykseksi kirjalliseen kysymykseen KK 1045/2020 vp liiketoiminnasta lukiolaisten tuomiseksi kuntiin ulkomailta

Valtiopäiväasia
KK 590/2022 vp

Kirjallinen kysymys psykososiaalisten kuormitustekijöiden huomioinnista työturvallisuudessa

Valtiopäiväasia
KK 589/2022 vp

Kirjallinen kysymys valkohäntäpeurojen ruhomyyntimääristä

Valtiopäiväasia
KK 588/2022 vp

Kirjallinen kysymys Iranin kristittyihin kohdistuvien ihmisoikeusrikkomusten tuomitsemisesta

Valtiopäiväasia
KK 587/2022 vp

Kirjallinen kysymys osakesäästötilin toteutuneiden kansantaloudellisten vaikutusten arvioinnista

Valtiopäiväasia
KK 586/2022 vp

Kirjallinen kysymys rakennusten energiatehokkuuden edistämisestä

Valtiopäiväasia
KK 585/2022 vp

Kirjallinen kysymys energian- ja sähköntuotannon ulkomaisesta omistuksesta

Valtiopäiväasia
KK 584/2022 vp

Kirjallinen kysymys sähköisen laskutuksen sujuvoittamisesta yritysperinnässä

Valtiopäiväasia
KK 583/2022 vp

Kirjallinen kysymys Venäjän hyökkäyssotaa tukevien maiden kehitysavun ym. avustusten lopettamisesta Suomen kustantamina

Valtiopäiväasia
KK 582/2022 vp

Kirjallinen kysymys vapaa-ajan kalastuksen palauttamisesta liikuntaedun piiriin

Valtiopäiväasia
KK 581/2022 vp

Kirjallinen kysymys sähkökatkojen vaikutuksesta kriittisiin lääkinnällisiin laitteisiin ja ikääntyneiden muistisairaiden selviytymiseen kotona

Valtiopäiväasia
KK 580/2022 vp

Kirjallinen kysymys maamme kantaverkkoyhtiön vakuusvaatimusten pikaisesta kohtuullistamisesta

Valtiopäiväasia
KK 579/2022 vp

Kirjallinen kysymys 5G-tutkimuksen edistämisestä Vaasassa

Valtiopäiväasia
KK 578/2022 vp

Kirjallinen kysymys rataverkon merkityksestä huoltovarmuuden kannalta

Valtiopäiväasia
KK 577/2022 vp

Kirjallinen kysymys luku- ja kirjoitustaidon heikkenemiskehityksen pysäyttämisestä

Valtiopäiväasia
KK 576/2022 vp

Kirjallinen kysymys vakavaa väkivaltaa sisältävän materiaalin hallussapidon kriminalisoinnista

Valtiopäiväasia
KK 575/2022 vp

Kirjallinen kysymys kuntien vuokrasopimuksista

Valtiopäiväasia
KK 574/2022 vp

Kirjallinen kysymys sotilaspoikien ja lottatyttöjen kuntoutuspalveluista

Valtiopäiväasia
KK 573/2022 vp

Kirjallinen kysymys poliisin tekemien esitutkintojen pitkittymisestä ja esitutkinnan asianosaisten oikeusturvasta

Valtiopäiväasia
KK 572/2022 vp

Kirjallinen kysymys Masafer Yattasta ja Israelin apartheidista