​​​​

​Kansanedustajien talousarvioaloitteet 

Jos kansanedustaja haluaa ehdottaa muutosta hallituksen antamaan talousarvioesitykseen, hän voi tehdä talousarvioaloitteen. Talousarvioaloitteessa kansanedustaja voi esittää mm. määrärahan lisäämistä tai vähentämistä tai kokonaan uuden määrärahan ottamista valtion talousarvioon.

 Uusimmat kansanedustajien talousarvioaloitteet

Valtiopäiväasiakirja
TAA 370/2020 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä yritysten kehittämishankkeiden tukemiseen (50 000 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 369/2020 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä oppisopimuskoulutukseen (10 000 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 368/2020 vp

Talousarvioaloite oppivelvollisuuden laajentamiseen liittyvästä kuntien valtionosuuksiin ehdotetun määrärahan vähentämisestä (‑5 900 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 367/2020 vp

Talousarvioaloite polttoaineiden verotuksen laskemisesta johtuvan veroarvion vähentämisestä (-254 000 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 366/2020 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä yhteisöradioiden ja viestintäyhteisöjen toiminnan tukemiseen (500 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 365/2020 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä valtatien 8 parantamiseen välillä Turku—Pori (40 000 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 364/2020 vp

Talousarvioaloite monitoimihävittäjien tilausvaltuuden poistamisesta (- 9 400 000 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 363/2020 vp

Talousarvioaloite monitoimihävittäjien hankintaan ehdotetun määrärahan poistamisesta (- 1 479 000 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 362/2020 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä seututien 563 liittymän parantamiseen Iisalmen Peltosalmella (1 000 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 361/2020 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä valtatielle 22 Oulujärven maisematien kehittämiseen (64 000 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 360/2020 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä liikenneturvallisuuden parantamiseen Pohjois-Pohjanmaalla (8 000 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 359/2020 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä perusväylänpitoon Oulun vaalipiirin alueella korjausvelan pienentämiseksi (6 500 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 358/2020 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä kansalliseen ohjelmaan vaelluskalakantojen elvyttämiseen (3 000 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 357/2020 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä 4H-kerhotoiminnan tukemiseen (250 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 356/2020 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Suomen itsenäisyyden museoille (1 500 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 355/2020 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Helvetinjärven kansallispuiston huoltoyhteyksien parantamiseen ja taukopaikkojen ajantasaistamiseen (170 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 354/2020 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Seitsemisen kansallispuiston huoltoyhteyksien parantamiseen ja taukopaikkojen ajantasaistamiseen (110 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 353/2020 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä maantien 15641 parantamiseen Joensuussa välillä Marjala—Noljakka (1 700 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 352/2020 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä vähähiilisen SMR-teknologian tutkimukseen ja tuotekehitykseen (6 000 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 351/2020 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Keravan liityntäpysäköintihankkeeseen (4 300 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 350/2020 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Porvoonväylän/Lahdenväylän liittymärampin toisen kaistan rakentamiseen (20 000 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 349/2020 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Sipoonlahden eritasoliittymän saneerauksen (8 000 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 348/2020 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Sipoon Söderkullan ja Nikkilän välisen tiestön ja risteysten parantamiseen (6 300 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 347/2020 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä valtatien 4 parantamiseen välillä Aholaita—Lohikoski Jyväskylässä (85 000 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 346/2020 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä valtatien 18 välin Multia — Ähtärin Myllymäki toteuttamisen mahdollistavaan tiesuunnitteluun (1 000 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 345/2020 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä taajamien ulkopuolisten päällystettyjen teiden ja sorateiden korjaamiseen (5 000 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 344/2020 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Suomen sisävesiammattikalastajien liiton toimintaan (110 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 343/2020 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä sisäilmasairaiden auttamiseen (10 000 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 342/2020 vp

Talousarvioaloite luonnonsuojeluun ehdotetun määrärahan vähentämisestä (-28 000 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 341/2020 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä maatalousyrittäjien lomituspalveluihin (10 000 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 340/2020 vp

Talousarvioaloite laittomasti  maassa oleskelevien kiireellisen so-siaalihuollon kustannuksiin ehdotetun määrärahan poistamisesta (‑2 000 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 339/2020 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä keliaakikkojen ruokavaliokorvaukseen (2 000 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 338/2020 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä lääkkeiden omavastuun poistamiseen pienituloisilta (11 000 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 337/2020 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä pienituloisten diabeetikoiden lääkekorvauksiin (2 000 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 336/2020 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä ruoka-apua tarjoaville järjestöille (2 000 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 335/2020 vp

Talousarvioaloite kotouttamiskorvauksiin varatun määrärahan poistamisesta (-171 160 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 334/2020 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä päästökauppakompensaatioon (60 500 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 333/2020 vp

Talousarvioaloite televisio- ja radiorahastoon ehdotetun määrärahan vähentämisestä (-124 152  000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 332/2020 vp

Talousarvioaloite määrärahan vähentämisestä merenkulun väylämaksun perimättä jättämisen johdosta (-48 000 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 331/2020 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Kemera-ohjelmaan (10 000 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 330/2020 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä pienviljelijöiden tukemiseen (50 000 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 329/2020 vp

Talousarvioaloite poliittisten nuorisojärjestöjen toimintaan ehdotetun tuen poistamisesta (-5 000 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 328/2020 vp

Talousarvioaloite koulumatkatukiin ehdotetun määrärahan vähentämisestä (-4 600 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 327/2020 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä opintotukilain mukaisen oppimateriaalilisän maksamiseen (1 900 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 326/2020 vp

Talousarvioaloite oppivelvollisuuden laajentamiseen ehdotetun määrärahan vähentämisestä lukiokoulutuksen rahoituksesta (‑6 700 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 325/2020 vp

Talousarvioaloite oppivelvollisuuden laajentamiseen ehdotetun määrärahan vähentämisestä ammatillisen koulutuksen rahoituksesta (-3 600 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 324/2020 vp

Talousarvioaloite oppivelvollisuuden laajentamiseen ehdotetun määrärahan vähentämisestä vapaan sivistystyön oppilaitoksilta (‑1 800 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 323/2020 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä erityisopettajien ja pienryhmäopetuksen lisäämiseen (22 000 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 322/2020 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä työtulovähennyksen madaltamisesta aiheutuvien verotulomenetysten korvaamiseksi kunnille (81 000 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 321/2020 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä kunnallisverotuksen eläketulovähennyksen korottamisesta aiheutuvien verotulomenetysten korvaamiseksi kunnille (44 000 000 euroa)

 ‭(Piilotettu)‬ Uusimmat talousarvioaloitteet

Valtiopäiväasia
TAA 370/2020 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä yritysten kehittämishankkeiden tukemiseen (50 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 369/2020 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä oppisopimuskoulutukseen (10 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 368/2020 vp

Talousarvioaloite oppivelvollisuuden laajentamiseen liittyvästä kuntien valtionosuuksiin ehdotetun määrärahan vähentämisestä (‑5 900 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 367/2020 vp

Talousarvioaloite polttoaineiden verotuksen laskemisesta johtuvan veroarvion vähentämisestä (-254 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 366/2020 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä yhteisöradioiden ja viestintäyhteisöjen toiminnan tukemiseen (500 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 365/2020 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä valtatien 8 parantamiseen välillä Turku—Pori (40 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 364/2020 vp

Talousarvioaloite monitoimihävittäjien tilausvaltuuden poistamisesta (- 9 400 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 363/2020 vp

Talousarvioaloite monitoimihävittäjien hankintaan ehdotetun määrärahan poistamisesta (- 1 479 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 362/2020 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä seututien 563 liittymän parantamiseen Iisalmen Peltosalmella (1 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 361/2020 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä valtatielle 22 Oulujärven maisematien kehittämiseen (64 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 360/2020 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä liikenneturvallisuuden parantamiseen Pohjois-Pohjanmaalla (8 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 359/2020 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä perusväylänpitoon Oulun vaalipiirin alueella korjausvelan pienentämiseksi (6 500 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 358/2020 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä kansalliseen ohjelmaan vaelluskalakantojen elvyttämiseen (3 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 357/2020 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä 4H-kerhotoiminnan tukemiseen (250 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 356/2020 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Suomen itsenäisyyden museoille (1 500 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 355/2020 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Helvetinjärven kansallispuiston huoltoyhteyksien parantamiseen ja taukopaikkojen ajantasaistamiseen (170 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 354/2020 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Seitsemisen kansallispuiston huoltoyhteyksien parantamiseen ja taukopaikkojen ajantasaistamiseen (110 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 353/2020 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä maantien 15641 parantamiseen Joensuussa välillä Marjala—Noljakka (1 700 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 352/2020 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä vähähiilisen SMR-teknologian tutkimukseen ja tuotekehitykseen (6 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 351/2020 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Keravan liityntäpysäköintihankkeeseen (4 300 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 350/2020 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Porvoonväylän/Lahdenväylän liittymärampin toisen kaistan rakentamiseen (20 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 349/2020 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Sipoonlahden eritasoliittymän saneerauksen (8 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 348/2020 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Sipoon Söderkullan ja Nikkilän välisen tiestön ja risteysten parantamiseen (6 300 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 347/2020 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä valtatien 4 parantamiseen välillä Aholaita—Lohikoski Jyväskylässä (85 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 346/2020 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä valtatien 18 välin Multia — Ähtärin Myllymäki toteuttamisen mahdollistavaan tiesuunnitteluun (1 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 345/2020 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä taajamien ulkopuolisten päällystettyjen teiden ja sorateiden korjaamiseen (5 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 344/2020 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Suomen sisävesiammattikalastajien liiton toimintaan (110 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 343/2020 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä sisäilmasairaiden auttamiseen (10 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 342/2020 vp

Talousarvioaloite luonnonsuojeluun ehdotetun määrärahan vähentämisestä (-28 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 341/2020 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä maatalousyrittäjien lomituspalveluihin (10 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 340/2020 vp

Talousarvioaloite laittomasti maassa oleskelevien kiireellisen sosiaalihuollon kustannuksiin ehdotetun määrärahan poistamisesta (‑2 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 339/2020 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä keliaakikkojen ruokavaliokorvaukseen (2 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 338/2020 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä lääkkeiden omavastuun poistamiseen pienituloisilta (11 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 337/2020 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä pienituloisten diabeetikoiden lääkekorvauksiin (2 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 336/2020 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä ruoka-apua tarjoaville järjestöille (2 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 335/2020 vp

Talousarvioaloite kotouttamiskorvauksiin varatun määrärahan poistamisesta (-171 160 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 334/2020 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä päästökauppakompensaatioon (60 500 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 333/2020 vp

Talousarvioaloite televisio- ja radiorahastoon ehdotetun määrärahan vähentämisestä (-124 152  000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 332/2020 vp

Talousarvioaloite määrärahan vähentämisestä merenkulun väylämaksun perimättä jättämisen johdosta (-48 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 331/2020 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Kemera-ohjelmaan (10 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 330/2020 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä pienviljelijöiden tukemiseen (50 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 329/2020 vp

Talousarvioaloite poliittisten nuorisojärjestöjen toimintaan ehdotetun tuen poistamisesta (-5 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 328/2020 vp

Talousarvioaloite koulumatkatukiin ehdotetun määrärahan vähentämisestä (-4 600 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 327/2020 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä opintotukilain mukaisen oppimateriaalilisän maksamiseen (1 900 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 326/2020 vp

Talousarvioaloite oppivelvollisuuden laajentamiseen ehdotetun määrärahan vähentämisestä lukiokoulutuksen rahoituksesta (‑6 700 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 325/2020 vp

Talousarvioaloite oppivelvollisuuden laajentamiseen ehdotetun määrärahan vähentämisestä ammatillisen koulutuksen rahoituksesta (-3 600 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 324/2020 vp

Talousarvioaloite oppivelvollisuuden laajentamiseen ehdotetun määrärahan vähentämisestä vapaan sivistystyön oppilaitoksilta (‑1 800 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 323/2020 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä erityisopettajien ja pienryhmäopetuksen lisäämiseen (22 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 322/2020 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä työtulovähennyksen madaltamisesta aiheutuvien verotulomenetysten korvaamiseksi kunnille (81 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 321/2020 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä kunnallisverotuksen eläketulovähennyksen korottamisesta aiheutuvien verotulomenetysten korvaamiseksi kunnille (44 000 000 euroa)