​Kansanedustajien talousarvioaloitteet 

Jos kansanedustaja haluaa ehdottaa muutosta hallituksen antamaan talousarvioesitykseen, hän voi tehdä talousarvioaloitteen. Talousarvioaloitteessa kansanedustaja voi esittää mm. määrärahan lisäämistä tai vähentämistä tai kokonaan uuden määrärahan ottamista valtion talousarvioon.

 Uusimmat kansanedustajien talousarvioaloitteet

Valtiopäiväasiakirja
TAA 392/2019 vp

Talousarvioaloite määrärahan vähentämisestä ympäristöministeriön poliittisen esikunnan määrärahoista (-84 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 391/2019 vp

Talousarvioaloite määrärahan vähentämisestä sosiaali- ja terveysministeriön poliittisen esikunnan määrärahoista (-164 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 390/2019 vp

Talousarvioaloite määrärahan vähentämisestä työ- ja elinkeinoministeriön poliittisen esikunnan määrärahoista (-191 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 389/2019 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Kemiönsaaren Dragsfjärdintien parantamiseen (250 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 388/2019 vp

Talousarvioaloite määrärahan vähentämisestä maa- ja metsätalousministeriön poliittisen esikunnan määrärahoista (-91 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 387/2019 vp

Talousarvioaloite määrärahan vähentämisestä opetus- ja kulttuuriministeriön poliittisen esikunnan määrärahoista (-89 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 386/2019 vp

Talousarvioaloite määrärahan vähentämisestä valtiovarainministeriön poliittisen esikunnan määrärahoista (-124 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 385/2019 vp

Talousarvioaloite määrärahan vähentämisestä puolustusministeriön poliittisen esikunnan määrärahoista (-67 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 384/2019 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Maahanmuuttoviraston toimintamenoihin (8 000 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 383/2019 vp

Talousarvioaloite määrärahan vähentämisestä sisäministeriön poliittisen esikunnan määrärahoista (-169 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 382/2019 vp

Talousarvioaloite määrärahan vähentämisestä oikeusministeriön poliittisen esikunnan määrärahoista (-413 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 381/2019 vp

Talousarvioaloite määrärahan vähentämisestä ulkoasiainhallinnon poliittisen esikunnan määrärahoista (-102 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 380/2019 vp

Talousarvioaloite määrärahan vähentämisestä valtioneuvoston kanslian poliittisen esikunnan määrärahoista (-154 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 379/2019 vp

Talousarvioaloite määrärahan   lisäämisestä sisäilmaongelmien ja -sairauksien tutkimukseen (10 000 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 378/2019 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä pk-yritysten kansainvälistymisen edistämiseen (2 000 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 377/2019 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä opintorahan tason korottamiseen (40 000 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 376/2019 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä oppisopimuskoulutukseen (5 000 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 375/2019 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä omaishoidon tuen korottamiseen (15 000 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 374/2019 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Verohallinnon toimintamenoihin harmaan talouden torjunnan tehostamiseen (5 000 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 373/2019 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä perustoimeentulotuen tasokorotukseen (20 000 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 372/2019 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä linja-autoliikenteelle liikennepolttoaineiden veron korotuksesta johtuvien kustannusten korvaamiseen (12 500 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 371/2019 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä valtatien 8 parantamiseen välillä Turku—Pori (40 000 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 370/2019 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä yhteisöradioiden ja viestintäyhteisöjen toiminnan tukemiseen (500 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 369/2019 vp

Talousarvioaloite monitoimihävittäjien hankintaan ehdotetun määrärahan vähentämisestä (-10 000 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 368/2019 vp

Talousarvioaloite puolustusmateriaalihankintoihin ehdotetun määrärahan vähentämisestä (-210 000 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 367/2019 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä valtatien 9 välin Vartiala—Riistavesi parantamiseen (15 000 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 366/2019 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä valtatien 22 Oulujärven maisematien kehittämiseen (64 000 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 365/2019 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä vaelluskalojen nousua estävien patojen purkamiseen tai kalateiden rakentamiseen (3 000 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 364/2019 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Pirkanmaan pienempien valtionteiden korjausvelkahankkeisiin (6 000 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 363/2019 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä järvilohen suojelemiseksi toteutettavaan ennalta ehkäisevään kalastuksenvalvontaan ja tiedottamiseen Lieksanjoella (30 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 362/2019 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Porvoonväylän/Lahdenväylän liittymärampin toisen kaistan rakentamiseen (20 000 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 361/2019 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Sipoonlahden eritasoliittymän saneerauksen (8 000 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 360/2019 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Sipoon Söderkullan ja Nikkilän välisen tiestön ja risteysten parantamiseen (6 300 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 359/2019 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Keravan liityntäpysäköintihankkeeseen (4 300 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 358/2019 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä valtatien 6 ja kantatien 74 eritasoliittymän parantamiseen Joensuun Repokallion kohdalla (230 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 357/2019 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä taajamien ulkopuolisten päällystettyjen teiden ja sorateiden korjaamiseen (5 000 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 356/2019 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Suomen sisävesiammattikalastajien liiton toimintaan (110 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 355/2019 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä tien 3864 eli Ylämaantien kunnostukseen välillä Sipari—Pulsa (1 800 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 354/2019 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä sisäilmasairaiden auttamiseen (10 000 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 353/2019 vp

Talousarvioaloite luonnonsuojelualueiden hankintamenoihin ehdotetun määrärahan vähentämisestä (‑20 000 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 352/2019 vp

Talousarvioaloite luonnonsuojelualueiden henkilöstömenoihin ehdotetun määrärahan vähentämisestä (‑20 000 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 351/2019 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä maatalousyrittäjien lomituspalveluihin (10 000 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 350/2019 vp

Talousarvioaloite laittomasti maassa oleskelevien sosiaalihuollon kustannuksiin ehdotetun määrärahan vähentämisestä (‑5 346 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 349/2019 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä keliaakikkojen ruokavaliokorvaukseen (2 000 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 348/2019 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä lääkkeiden omavastuun poistamiseen pienituloisilta (11 000 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 347/2019 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä pienituloisten diabeetikoiden lääkekorvauksiin (2 000 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 346/2019 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä ruoka-apua tarjoaville järjestöille (2 000 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 345/2019 vp

Talousarvioaloite kotouttamiskulujen korvaamiseen ehdotetun määrärahan vähentämisestä (‑185 000 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 344/2019 vp

Talousarvioaloite televisio- ja radiorahastoon ehdotetun määrärahan vähentämisestä (‑100 000 000 euroa)

Valtiopäiväasiakirja
TAA 343/2019 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Kemera-ohjelmaan (20 000 000 euroa)

 ‭(Piilotettu)‬ Uusimmat talousarvioaloitteet

Valtiopäiväasia
TAA 392/2019 vp

Talousarvioaloite määrärahan vähentämisestä ympäristöministeriön poliittisen esikunnan määrärahoista (-84 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 391/2019 vp

Talousarvioaloite määrärahan vähentämisestä sosiaali- ja terveysministeriön poliittisen esikunnan määrärahoista (-164 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 390/2019 vp

Talousarvioaloite määrärahan vähentämisestä työ- ja elinkeinoministeriön poliittisen esikunnan määrärahoista (-191 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 389/2019 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Kemiönsaaren Dragsfjärdintien parantamiseen (250 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 388/2019 vp

Talousarvioaloite määrärahan vähentämisestä maa- ja metsätalousministeriön poliittisen esikunnan määrärahoista (-91 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 387/2019 vp

Talousarvioaloite määrärahan vähentämisestä opetus- ja kulttuuriministeriön poliittisen esikunnan määrärahoista (-89 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 386/2019 vp

Talousarvioaloite määrärahan vähentämisestä valtiovarainministeriön poliittisen esikunnan määrärahoista (-124 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 385/2019 vp

Talousarvioaloite määrärahan vähentämisestä puolustusministeriön poliittisen esikunnan määrärahoista (-67 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 384/2019 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Maahanmuuttoviraston toimintamenoihin (8 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 383/2019 vp

Talousarvioaloite määrärahan vähentämisestä sisäministeriön poliittisen esikunnan määrärahoista (-169 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 382/2019 vp

Talousarvioaloite määrärahan vähentämisestä oikeusministeriön poliittisen esikunnan määrärahoista (-413 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 381/2019 vp

Talousarvioaloite määrärahan vähentämisestä ulkoasiainhallinnon poliittisen esikunnan määrärahoista (-102 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 380/2019 vp

Talousarvioaloite määrärahan vähentämisestä valtioneuvoston kanslian poliittisen esikunnan määrärahoista (-154 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 379/2019 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä sisäilmaongelmien ja -sairauksien tutkimukseen (10 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 378/2019 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä pk-yritysten kansainvälistymisen edistämiseen (2 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 377/2019 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä opintorahan tason korottamiseen (40 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 376/2019 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä oppisopimuskoulutukseen (5 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 375/2019 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä omaishoidon tuen korottamiseen (15 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 374/2019 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Verohallinnon toimintamenoihin harmaan talouden torjunnan tehostamiseen (5 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 373/2019 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä perustoimeentulotuen tasokorotukseen (20 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 372/2019 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä linja-autoliikenteelle liikennepolttoaineiden veron korotuksesta johtuvien kustannusten korvaamiseen (12 500 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 371/2019 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä valtatien 8 parantamiseen välillä Turku—Pori (40 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 370/2019 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä yhteisöradioiden ja viestintäyhteisöjen toiminnan tukemiseen (500 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 369/2019 vp

Talousarvioaloite monitoimihävittäjien hankintaan ehdotetun määrärahan vähentämisestä (-10 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 368/2019 vp

Talousarvioaloite puolustusmateriaalihankintoihin ehdotetun määrärahan vähentämisestä (-210 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 367/2019 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä valtatien 9 välin Vartiala—Riistavesi parantamiseen (15 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 366/2019 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä valtatien 22 Oulujärven maisematien kehittämiseen (64 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 365/2019 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä vaelluskalojen nousua estävien patojen purkamiseen tai kalateiden rakentamiseen (3 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 364/2019 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Pirkanmaan pienempien valtionteiden korjausvelkahankkeisiin (6 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 363/2019 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä järvilohen suojelemiseksi toteutettavaan ennalta ehkäisevään kalastuksenvalvontaan ja tiedottamiseen Lieksanjoella (30 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 362/2019 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Porvoonväylän/Lahdenväylän liittymärampin toisen kaistan rakentamiseen (20 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 361/2019 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Sipoonlahden eritasoliittymän saneerauksen (8 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 360/2019 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Sipoon Söderkullan ja Nikkilän välisen tiestön ja risteysten parantamiseen (6 300 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 359/2019 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Keravan liityntäpysäköintihankkeeseen (4 300 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 358/2019 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä valtatien 6 ja kantatien 74 eritasoliittymän parantamiseen Joensuun Repokallion kohdalla (230 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 357/2019 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä taajamien ulkopuolisten päällystettyjen teiden ja sorateiden korjaamiseen (5 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 356/2019 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Suomen sisävesiammattikalastajien liiton toimintaan (110 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 355/2019 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä tien 3864 eli Ylämaantien kunnostukseen välillä Sipari—Pulsa (1 800 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 354/2019 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä sisäilmasairaiden auttamiseen (10 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 353/2019 vp

Talousarvioaloite luonnonsuojelualueiden hankintamenoihin ehdotetun määrärahan vähentämisestä (‑20 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 352/2019 vp

Talousarvioaloite luonnonsuojelualueiden henkilöstömenoihin ehdotetun määrärahan vähentämisestä (‑20 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 351/2019 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä maatalousyrittäjien lomituspalveluihin (10 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 350/2019 vp

Talousarvioaloite laittomasti maassa oleskelevien sosiaalihuollon kustannuksiin ehdotetun määrärahan vähentämisestä (‑5 346 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 349/2019 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä keliaakikkojen ruokavaliokorvaukseen (2 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 348/2019 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä lääkkeiden omavastuun poistamiseen pienituloisilta (11 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 347/2019 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä pienituloisten diabeetikoiden lääkekorvauksiin (2 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 346/2019 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä ruoka-apua tarjoaville järjestöille (2 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 345/2019 vp

Talousarvioaloite kotouttamiskulujen korvaamiseen ehdotetun määrärahan vähentämisestä (‑185 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 344/2019 vp

Talousarvioaloite televisio- ja radiorahastoon ehdotetun määrärahan vähentämisestä (‑100 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
TAA 343/2019 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Kemera-ohjelmaan (20 000 000 euroa)