​​​

Välikysymykset

Välikysymys on vähintään 20 kansanedustajan valtioneuvostolle tai ministerille tämän toimialaan kuuluvasta asiasta osoittama kysymys, jonka tarkoituksena on mitata valtioneuvoston tai ministerin nauttima luottamus.

Hallituksen on vastattava välikysymykseen täysistunnossa 15 päivän kuluessa. Saatuaan vastauksen välikysymykseen eduskunta käy asiasta keskustelun, jonka päätteeksi äänestetään valtioneuvoston tai ministerin nauttimasta luottamuksesta.

 Uusimmat välikysymykset

Valtiopäiväasia
VK 7/2022 vp

Välikysymys julkisen talouden velkaantumisesta

Valtiopäiväasia
VK 6/2022 vp

Välikysymys nuoriso- ja katujengirikollisuuden torjumisesta maahanmuutto- ja kriminaalipoliittisin keinoin

Valtiopäiväasia
VK 5/2022 vp

Välikysymys suomalaisen maatalouden kriisistä ja kotimaisen ruuantuotannon turvaamisesta tulevaisuudessa

Valtiopäiväasia
VK 4/2022 vp

Välikysymys hallituksen EU-vaikuttamisen laiminlyönneistä ennallistamisasetuksessa

Valtiopäiväasia
VK 3/2022 vp

Välikysymys energiamarkkinoiden toiminnasta, sähkön hinnasta ja hallituksen Fortum-politiikasta

Valtiopäiväasia
VK 2/2022 vp

Välikysymys vanhuspalveluiden tilanteesta ja terveyspalveluiden kriisiytymisestä

Valtiopäiväasia
VK 1/2022 vp

Välikysymys energia- ja polttoainehinnoista

Valtiopäiväasia
VK 5/2021 vp

Välikysymys Suomen varautumisesta siirtolaisvirtojen ohjaamiseen perustuvaan hybridivaikuttamiseen

Valtiopäiväasia
VK 4/2021 vp

Välikysymys maahanmuuttopolitiikasta ja taloudesta

Valtiopäiväasia
VK 3/2021 vp

Välikysymys sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksesta

Valtiopäiväasia
VK 2/2021 vp

Välikysymys hallituksen puoliväliriihen tekemättömistä päätöksistä

Valtiopäiväasia
VK 1/2021 vp

Välikysymys Suomen osallistumisesta EU:n elpymispakettiin

Valtiopäiväasia
VK 2/2020 vp

Välikysymys hallitusohjelman talous- ja työllisyystavoitteiden hylkäämisestä

Valtiopäiväasia
VK 1/2020 vp

Välikysymys hallituksen turvapaikkapolitiikasta

Valtiopäiväasia
VK 3/2019 vp

Välikysymys al-Holin leirillä olevien Suomen kansalaisten tai Suomesta sinne päätyneiden Isis-perheiden kotiuttamisesta ja toimien asianmukaisuudesta

Valtiopäiväasia
VK 2/2019 vp

Välikysymys omistajaohjauksesta, työmarkkinatilanteesta ja eduskunnalle annetusta informaatiosta

Valtiopäiväasia
VK 1/2019 vp

Välikysymys hallituksen talous- ja työllisyyspolitiikasta

Valtiopäiväasia
VK 3/2018 vp

Välikysymys vanhusten hoidon tilasta

Valtiopäiväasia
VK 2/2018 vp

Välikysymys nuorten työehdoista

Valtiopäiväasia
VK 1/2018 vp

Välikysymys koulutuksen tasa-arvosta

Valtiopäiväasia
VK 4/2017 vp

Välikysymys eriarvoistumisesta

Valtiopäiväasia
VK 3/2017 vp

Välikysymys raideliikenteen nykytilasta ja tulevaisuudesta

Valtiopäiväasia
VK 2/2017 vp

Välikysymys hallituksen sosiaali- ja terveydenhuoltouudistuksesta

Valtiopäiväasia
VK 1/2017 vp

Välikysymys ammatillisen koulutuksen leikkausten aiheuttamista seurauksista ja koulutuksen eriarvoistumisesta

Valtiopäiväasia
VK 3/2016 vp

Välikysymys suomalaisen maatalouden kriisistä

Valtiopäiväasia
VK 2/2016 vp

Välikysymys Suomen suunnasta

Valtiopäiväasia
VK 1/2016 vp

Välikysymys korkeakoulutukseen ja opintotukeen kohdistuvista leikkauksista

Valtiopäiväasia
VK 5/2015 vp

Välikysymys valtiovarainministerin johtaman lainvalmistelun avoimuudesta ja asianmukaisuudesta sekä oikean tiedon välittämisestä eduskunnalle

Valtiopäiväasia
VK 4/2015 vp

Välikysymys työllisyyspolitiikasta

Valtiopäiväasia
VK 3/2015 vp

Välikysymys hallituksen liikennepolitiikan tavoitteiden vaikutuksista kansalaisille ja alueelliselle saavutettavuudelle

Valtiopäiväasia
VK 2/2015 vp

Välikysymys hallituksen päätösten vaikutuksista eläkkeensaajiin

Valtiopäiväasia
VK 1/2015 vp

Välikysymys koulutusleikkausten vaikutuksista kasvuun, koulutukselliseen tasa-arvoon ja osaamistasoon