​Valtioneuvoston E-selvitykset

Valtioneuvoston E-selvitys on selvitys, jonka ministeriö toimittaa suurelle valiokunnalle tai ulkoasiainvaliokunnalle saattaakseen tiedoksi tai lausunnon antamista varten Euroopan unionissa valmisteltavana olevan (E-asian) tai muuten ajankohtaisen asian.

Valtioneuvosto on velvollinen antamaan selvityksen, kun valiokunta sitä pyytää. Valtioneuvosto voi antaa selvityksen myös omasta aloitteestaan.

 Uusimmat valtioneuvoston E-selvitykset

Valtiopäiväasia
E 128/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: E-kirje komission tiedonannosta EU:n huumeidenvastaiseksi ohjelmaksi ja toimintasuunnitelmaksi vuosille 2021-2025

Valtiopäiväasia
E 129/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto koskien EU-tason arviota kansallisista energia- ja ilmastosuunnitelmista joiden avulla edistetään vihreää siirtymistä ja talouden elpymistä integroidun energia- ja ilmastosuunnittelun avulla

Valtiopäiväasia
E 127/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission laajentumispaketti 2020: yleinen osuus ja maakohtaiset arviot

Valtiopäiväasia
E 126/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi työntekijöiden suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta annetun direktiivin 2004/37/EY muuttamisesta (Komission IV päivitys-direktiiviehdotus

Valtiopäiväasia
E 124/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission lisätalousarvioesitys nro 9 EU:n talousarvioon varainhoitovuodelle 2020; komission ehdotus Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta

Valtiopäiväasia
E 125/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: EU:n maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan uudistus

Valtiopäiväasia
E 122/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: EU:n oikeusalan tulostaulu 2020

Valtiopäiväasia
E 123/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Berliinin julkilausuma arvopohjaisesta digitalisaatiosta

Valtiopäiväasia
E 121/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Suomen vastaus Euroopan komission julkiseen kuulemiseen osana postidirektiivin arviointia

Valtiopäiväasia
E 119/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto EU:n turvallisuusunionistrategiasta

Valtiopäiväasia
E 120/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Suomen hallituksen toimet EU-tuomioistuinasioissa ja EU rikkomusasioissa 1.1.-30.6.2020

Valtiopäiväasia
E 118/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: EU:n uusi ilmastotavoite 2030

Valtiopäiväasia
E 117/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus neuvoston suositukseksi koordinoidusta lähestymistavasta vapaan liikkuvuuden rajoituksiin

Valtiopäiväasia
E 116/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus alueellisia valtiontukia koskeviksi suuntaviivoiksi

Valtiopäiväasia
E 112/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tulevat kuluttajapolitiikan aloitteet; uusi kuluttaja-asioiden toimintaohjelma, ehdotus kuluttajien vaikutusmahdollisuuksien vahvistamisesta vihreässä siirtymässä, kulutusluottosopimuksista annetun direktiivin (2008/48/EY) tarkistus ja yleisen tuoteturvallisuusdirektiivin (2001/95/EY) uudistaminen

Valtiopäiväasia
E 113/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: EU:n ihmiskaupan vastaisen toiminnan tehostaminen; uuden lähestymistavan valmistelu

Valtiopäiväasia
E 114/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: EU:n päästökauppadirektiivin nojalla annetun päästöjen tarkkailua ja raportointia koskevan komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/2066 muuttaminen ja oikaiseminen

Valtiopäiväasia
E 115/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan kulttuuripääkaupunkeja koskevasta unionin toiminnasta vuosiksi 2020-2033 annetun päätöksen N:o 445/2014/EU muuttamisesta

Valtiopäiväasia
E 111/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Euroopan unionin virallisen lehden sähköinen julkaiseminen, asetuksen 216/2013 muuttaminen

Valtiopäiväasia
E 110/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: komission tiedonannosta ampuma-aseiden laittoman kaupan torjuntaa koskevaksi EU:n toimintasuunnitelmaksi vuosille 2020-2025

Valtiopäiväasia
E 107/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Suomen EU-ennakkovaikuttaminen – Verkko- ja tietoturvadirektiivin uudelleenarviointi

Valtiopäiväasia
E 108/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Hiili- ja terästutkimusrahaston tutkimusohjelma sen monivuotiset tekniset suuntaviivat

Valtiopäiväasia
E 109/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Suomen EU-ennakkovaikuttaminen - eIDAS-asetuksen uudelleenarviointi

Valtiopäiväasia
E 105/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: EU:n demokratiatoimintaohjelma

Valtiopäiväasia
E 106/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: EU:n strategia lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjunnan tehostamiseksi

Valtiopäiväasia
E 102/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto osaamisohjelmasta ja ehdotus neuvoston suositukseksi ammatillisesta koulutuksesta

Valtiopäiväasia
E 103/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Neuvoston päätösehdotus EU:n ehdotuksesta muuttaa Baselin sopimuksen liitettä IV sopimuksen 15. osapuolikokouksessa ja EU:n kannasta muiden sopimuksen osapuolten ehdotuksiin muuttaa liitettä IV ja muita liitteitä

Valtiopäiväasia
E 104/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Uusiutuvan energian tilastolliset siirrot

Valtiopäiväasia
E 101/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Valkoinen kirja toimintaedellytysten tasapuolistamisesta ulkomaisten tukien osalta

Valtiopäiväasia
E 100/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus neuvoston asetukseksi eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien Itämerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2021 ja asetuksen (EU) 2020/123 muuttamisesta tiettyjen muilla vesillä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien osalta

Valtiopäiväasia
E 99/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto EU:n lyhyen aikavälin terveydenhuoltovalmiudesta koronavirusepidemioiden varalta

Valtiopäiväasia
E 96/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: EU; Komission ehdotus neuvoston suositukseksi ”Silta työelämään – entistä vahvempi nuorisotakuu”

Valtiopäiväasia
E 97/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonannot koskien yleisen tietosuoja-asetuksen arviointia ja uudelleentarkastelua sekä rikosasioiden tietosuojadirektiivin kanssa yhdenmukaistettavista EU-säädöksiä

Valtiopäiväasia
E 98/2020 vp

Komission lisätalousarvioesitys nro 8 EU:n talousarvioon varainhoitovuodelle 2020, maksumäärärahojen lisäys

Valtiopäiväasia
E 80/2020 vp

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle veroalan hyvästä hallintotavasta EU:ssa ja sen ulkopuolella

Valtiopäiväasia
E 95/2020 vp

Komission tiedonanto oikeudenmukaista ja tehokasta verotusta koskevasta toimintasuunnitelmasta elpymisstrategian tueksi

Valtiopäiväasia
E 94/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Tulevat digitaalisia palveluja koskevat komission lainsäädäntöehdotukset

Valtiopäiväasia
E 12/2019 vp

Valtioneuvoston selvitys: Ehdotukset Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksiksi valtuuttaa Italia tekemään sopimus ja Saksa muuttamaan sopimusta Sveitsin kanssa linja-autoliikenteen kabotaasin sallimiseksi kansainvälisen liikenteen yhteydessä maiden välisillä raja-alueilla

Valtiopäiväasia
E 93/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: OSA; Uhrien oikeuksia koskeva EU:n strategia vuosille 2020-2025

Valtiopäiväasia
E 92/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Euroopan vakausmekanismin (EVM) vuosikertomus ja Euroopan rahoitusvakausvälineen (ERVV) tilinpäätös, johdon kertomus ja tilintarkastajan kertomus vuodelta 2019

Valtiopäiväasia
E 91/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: EU; Saksan EU-puheenjohtajakausi sosiaali- ja terveyssektorilla 1.7.-31.12.2020

Valtiopäiväasia
E 88/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Covid-19-tartuntaketjujen jäljittämistä tukevien kansallisten mobiilisovellusten yhteentoimivuus; Komission ehdotus sähköisistä terveyspalveluista vastaavien kansallisten viranomaisten verkoston perustamista, hallinnointia ja toimintaa koskevista säännöistä annetun täytäntöönpanopäätöksen 2019/1765/EU muuttamisesta ja täytäntöönpanopäätöksen 2011/890/EU kumoamisesta

Valtiopäiväasia
E 89/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission lisätalousarvioesitys nro 7 talousarviovuodelle 2020

Valtiopäiväasia
E 90/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: EU; Komission ehdotus neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista

Valtiopäiväasia
E 86/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission muutostiedonanto valtiontukitoimenpiteille talouden tukemiseksi tämänhetkisessä COVID -19 epidemiassa (Tilapäiset valtiontukipuitteet)

Valtiopäiväasia
E 87/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Euroopan unionin vuoden 2021 talousarvioesityksen valmisteluun liittyvä ennakkoarvio vuodelle 2021 (budjetti; Euroopan unioni)

Valtiopäiväasia
E 85/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission kestävän rahoituksen teknisen asiantuntijatyöryhmän loppuraportti kestävää sijoittamista helpottavan kehyksen teknisistä arviointikriteereistä

Valtiopäiväasia
E 83/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Pellolta pöytään -strategiasta (Farm to Fork) 20.5.2020

Valtiopäiväasia
E 84/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Euroopan komission tiedonanto Vuoteen 2030 ulottuvasta biodiversiteettistrategiasta - Luonto takaisin osaksi elämäämme

Valtiopäiväasia
E 82/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Ajankohtaista EU-viisumiasioissa