​Valtioneuvoston selonteot

Selonteko on kansainvälisiä suhteita tai valtakunnan hallintoa koskeva selvitys, jonka hallitus antaa eduskunnalle. Selonteon eduskuntakäsittelyyn kuuluvat:

  • lähetekeskustelu täysistunnossa
  • valiokuntakäsittely
  • ainoa käsittely täysistunnossa

Ainoan käsittelyn eli niin sanotun palautekeskustelun lopuksi täysistunto hyväksyy eduskunnan selontekoa koskevan kannanoton. Täysistunto voi äänestää kannanoton sisällöstä, mutta ei hallituksen luottamuksesta. ​Kannanotto lähetetään valtioneuvostolle tiedoksi eduskunnan kirjelmänä. 

Eduskunta voi kuitenkin päättää olla lähettämättä asiaa valiokuntaan, jolloin eduskunta ei hyväksy selonteon johdosta kannanottoa.

 Valtioneuvoston uusimmat selonteot

Valtiopäiväasia
VNS 16/2022 vp

Valtioneuvoston tulevaisuusselonteon 1. ja 2. osa Näkymiä seuraavien sukupolvien Suomeen

Valtiopäiväasia
VNS 15/2022 vp

Valtioneuvoston selonteko kansallisesta ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelmasta vuoteen 2030 Hyvinvointia ja turvallisuutta muuttuvassa ilmastossa

Valtiopäiväasia
VNS 14/2022 vp

Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Suomen osallistumisen jatkamisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa (Operation Inherent Resolve, OIR)

Valtiopäiväasia
VNS 13/2022 vp

Valtioneuvoston selonteko oikeudenhoidosta

Valtiopäiväasia
VNS 11/2022 vp

Valtioneuvoston selonteko pohjoismaisista rajaesteistä

Valtiopäiväasia
VNS 12/2022 vp

Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko kaupan toimialasta

Valtiopäiväasia
VNS 10/2022 vp

Valtioneuvoston selonteko Suomen digitaalinen kompassi

Valtiopäiväasia
VNS 9/2022 vp

Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Senaatti-konsernista ja valtion toimitilahallinnosta

Valtiopäiväasia
VNS 8/2022 vp

Valtioneuvoston huoltovarmuusselonteko

Valtiopäiväasia
VNS 7/2022 vp

Valtioneuvoston selonteko maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmasta

Valtiopäiväasia
VNS 6/2022 vp

Valtioneuvoston selonteko Hiilineutraali Suomi 2035 – kansallinen ilmasto- ja energiastrategia

Valtiopäiväasia
VNS 5/2022 vp

Valtioneuvoston tasa-arvopoliittinen selonteko

Valtiopäiväasia
VNS 4/2022 vp

Valtioneuvoston selonteko Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma Kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa 2035

Valtiopäiväasia
VNS 3/2022 vp

Valtioneuvoston selonteko Suomen liittymisestä Pohjois-Atlantin liittoon

Valtiopäiväasia
VNS 1/2022 vp

Ajankohtaisselonteko turvallisuusympäristön muutoksesta

Valtiopäiväasia
VNS 2/2022 vp

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2023—2026

Valtiopäiväasia
VNS 12/2021 vp

Valtioneuvoston selonteko Asuntopoliittinen kehittämisohjelma vuosiksi 2021‒2028

Valtiopäiväasia
VNS 11/2021 vp

Valtioneuvoston selonteko tiedustelulainsäädännöstä

Valtiopäiväasia
VNS 10/2021 vp

Valtioneuvoston ihmisoikeuspoliittinen selonteko

Valtiopäiväasia
VNS 9/2021 vp

Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Suomen osallistumisen jatkamisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa (Operation Inherent Resolve, OIR)

Valtiopäiväasia
VNS 8/2021 vp

Valtioneuvoston puolustusselonteko

Valtiopäiväasia
VNS 7/2021 vp

Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Puolustusvoimien joukon lähettämisestä Kabulin lentokentän alueelle

Valtiopäiväasia
VNS 6/2021 vp

Valtioneuvoston selonteko kotoutumisen edistämisen uudistamistarpeista

Valtiopäiväasia
VNS 5/2021 vp

Kehityspolitiikan ylivaalikautinen selonteko

Valtiopäiväasia
VNS 4/2021 vp

Valtioneuvoston selonteko sisäisestä turvallisuudesta

Valtiopäiväasia
VNS 3/2021 vp

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2022—2025

Valtiopäiväasia
VNS 2/2021 vp

Valtioneuvoston selonteko valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta vuosille 2021-2032

Valtiopäiväasia
VNS 1/2021 vp

Valtioneuvoston koulutuspoliittinen selonteko

Valtiopäiväasia
VNS 7/2020 vp

Valtioneuvoston selonteko EU-politiikasta

Valtiopäiväasia
VNS 6/2020 vp

Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle - Suomen kestävän kasvun ohjelma

Valtiopäiväasia
VNS 5/2020 vp

Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Suomen osallistumisen jatkamisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa

Valtiopäiväasia
VNS 4/2020 vp

Valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko

Valtiopäiväasia
VNS 3/2020 vp

Valtioneuvoston selonteko kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta Agenda2030:sta Kohti hiilineutraalia hyvinvointiyhteiskuntaa

Valtiopäiväasia
VNS 2/2020 vp

Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Sotilasosaston asettaminen korkeaan valmiuteen osana Alankomaiden, Irlannin, Itävallan, Kroatian, Latvian, Ruotsin, Saksan, Suomen ja Tšekin muodostaman EU:n taisteluosaston valmiusvuoroa 1.7.-31.12.2020

Valtiopäiväasia
VNS 1/2020 vp

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2021-2024

Valtiopäiväasia
VNS 2/2019 vp

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2020—2023

Valtiopäiväasia
VNS 1/2019 vp

Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Suomen osallistumisen jatkamisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa

Valtiopäiväasia
VNS 8/2018 vp

Valtioneuvoston selonteko valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelusta

Valtiopäiväasia
VNS 7/2018 vp

Valtioneuvoston selonteko tietopolitiikasta ja tekoälystä

Valtiopäiväasia
VNS 6/2018 vp

Valtioneuvoston selonteko liikuntapolitiikasta

Valtiopäiväasia
VNS 5/2018 vp

Valtioneuvoston tulevaisuusselonteon 2. osa Ratkaisuja työn murroksessa

Valtiopäiväasia
VNS 4/2018 vp

Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Suomen osallistumisen jatkamisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa

Valtiopäiväasia
VNS 3/2018 vp

Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Suomen tuesta Afganistanille ja Suomen osallistumisen lisäämisestä Resolute Support -kriisinhallintaoperaatiossa

Valtiopäiväasia
VNS 2/2018 vp

Valtioneuvoston paikkatietopoliittinen selonteko

Valtiopäiväasia
VNS 1/2018 vp

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2019—2022

Valtiopäiväasia
VNS 7/2017 vp

Valtioneuvoston selonteko keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmasta vuoteen 2030

Valtiopäiväasia
VNS 6/2017 vp

Valtioneuvoston tulevaisuusselonteon 1. osa Jaettu ymmärrys työn murroksesta

Valtiopäiväasia
VNS 5/2017 vp

Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Suomen osallistumisen jatkamisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa

Valtiopäiväasia
VNS 4/2017 vp

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2018—2021

Valtiopäiväasia
VNS 3/2017 vp

Valtioneuvoston puolustusselonteko