​Kertomukset

Hallituksen, eduskunnan alaisten tai valitsemien toimielinten ja eräiden muiden viranomaisten määräajoin eduskunnalle toiminnastaan antama kertomus.

Lähetekeskustelun jälkeen kertomus lähetetään valiokuntaan ja käsitellään valiokunnan mietinnön valmistumisen jälkeen täysistunnossa ainoassa käsittelyssä.

Eduskunnalle annettavia kertomuksia ovat mm. hallituksen toimenpidekertomus, valtion tilinpäätöskertomus, eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus, eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus, valtioneuvoston oikeus-kanslerin kertomus, Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus ja Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen kertomus.

 Uusimmat kertomukset 2015–

Valtiopäiväasia
K 20/2021 vp

Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle 2021

Valtiopäiväasia
K 19/2021 vp

Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2020

Valtiopäiväasia
K 18/2021 vp

Ilmastovuosikertomus 2021

Valtiopäiväasia
K 17/2021 vp

Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2020

Valtiopäiväasia
K 16/2021 vp

Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion vuoden 2020 tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta

Valtiopäiväasia
K 15/2021 vp

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomen valtuuskunnan kertomus Etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2020

Valtiopäiväasia
K 14/2021 vp

Yleisradion hallintoneuvoston kertomus eduskunnalle yhtiön toiminnasta vuonna 2020

Valtiopäiväasia
K 13/2021 vp

Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Ulkopoliittisen instituutin tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2020

Valtiopäiväasia
K 12/2021 vp

Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2020

Valtiopäiväasia
K 11/2021 vp

Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus eduskunnan tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2020

Valtiopäiväasia
K 10/2021 vp

Tiedusteluvalvontavaltuutetun kertomus vuodelta 2020

Valtiopäiväasia
K 9/2021 vp

Tietosuojavaltuutetun toimiston toimintakertomus 2020

Valtiopäiväasia
K 8/2021 vp

Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2020

Valtiopäiväasia
K 7/2021 vp

Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan toimintakertomus 2020

Valtiopäiväasia
K 6/2021 vp

Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus vuodelta 2020

Valtiopäiväasia
K 5/2021 vp

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran toimintakertomus vuodelta 2020

Valtiopäiväasia
K 4/2021 vp

Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan kertomus parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2020

Valtiopäiväasia
K 3/2021 vp

Hallituksen vuosikertomus 2020

Valtiopäiväasia
K 2/2021 vp

Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle puoluerahoituksen valvonnasta 2020

Valtiopäiväasia
K 1/2021 vp

Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2020

Valtiopäiväasia
K 21/2020 vp

Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle: Finanssipolitiikan valvonnan raportti 2020

Valtiopäiväasia
K 20/2020 vp

Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus vuodelta 2019

Valtiopäiväasia
K 19/2020 vp

Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle 2020

Valtiopäiväasia
K 18/2020 vp

Ilmastovuosikertomus 2020

Valtiopäiväasia
K 17/2020 vp

Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion vuoden 2019 tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta

Valtiopäiväasia
K 16/2020 vp

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran toimintakertomus vuodelta 2019

Valtiopäiväasia
K 15/2020 vp

Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2019

Valtiopäiväasia
K 14/2020 vp

Tiedusteluvalvontavaltuutetun kertomus vuodelta 2019

Valtiopäiväasia
K 13/2020 vp

Tietosuojavaltuutetun toimiston toimintakertomus 2019

Valtiopäiväasia
K 12/2020 vp

Oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2019

Valtiopäiväasia
K 11/2020 vp

Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Ulkopoliittisen instituutin tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2019

Valtiopäiväasia
K 10/2020 vp

Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2019

Valtiopäiväasia
K 9/2020 vp

Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus eduskunnan tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2019

Valtiopäiväasia
K 8/2020 vp

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomen valtuuskunnan kertomus ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2019

Valtiopäiväasia
K 7/2020 vp

Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus 2019

Valtiopäiväasia
K 6/2020 vp

Yleisradion hallintoneuvoston kertomus eduskunnalle yhtiön toiminnasta vuonna 2019

Valtiopäiväasia
K 5/2020 vp

Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan kertomus Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2019

Valtiopäiväasia
K 4/2020 vp

Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle puoluerahoituksen valvonnasta 2019

Valtiopäiväasia
K 3/2020 vp

Pohjoismaiden neuvosto Suomen valtuuskunta toimintakertomus 2019

Valtiopäiväasia
K 2/2020 vp

Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2019

Valtiopäiväasia
K 1/2020 vp

Hallituksen vuosikertomus 2019

Valtiopäiväasia
K 21/2019 vp

Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2019 europarlamenttivaaleissa

Valtiopäiväasia
K 20/2019 vp

Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle: Finanssipolitiikan valvonnan raportti 2019

Valtiopäiväasia
K 19/2019 vp

Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2019 eduskuntavaaleissa

Valtiopäiväasia
K 18/2019 vp

Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle 2019

Valtiopäiväasia
K 17/2019 vp

Ilmastovuosikertomus 2019

Valtiopäiväasia
K 16/2019 vp

Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2018

Valtiopäiväasia
K 15/2019 vp

Tietosuojavaltuutetun toimiston toimintakertomus 2018

Valtiopäiväasia
K 14/2019 vp

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomen valtuuskunnan kertomus ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2018

Valtiopäiväasia
K 13/2019 vp

Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion vuoden 2018 tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta