​​​​​​​​

​Kansanedustajien keskustelualoitteet ​

Keskustelualoite on kansanedustajan puhemiesneuvostolle tekemä kirjallinen ehdotus ajankohtaiskeskustelun aiheesta.

 Uusimmat keskustelualoitteet

Valtiopäiväasia
KA 11/2021 vp

Keskustelualoite kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetista vuodelle 2022

Valtiopäiväasia
KA 10/2021 vp

Keskustelualoite kokoomuksen eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetista vuodelle 2022

Valtiopäiväasia
KA 9/2021 vp

Keskustelualoite perussuomalaisten eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetista vuodelle 2022

Valtiopäiväasia
KA 8/2021 vp

Keskustelualoite sosiaalihuollon ja vammaissosiaalihuollon tilanteesta

Valtiopäiväasia
KA 7/2021 vp

Keskustelualoite suomen kielen asemasta

Valtiopäiväasia
KA 6/2021 vp

Keskustelualoite äärioikeiston uhasta yhteiskuntajärjestykselle

Valtiopäiväasia
KA 5/2021 vp

Keskustelualoite oikeusvaltion ja oikeudenhoidon toimintaedellytysten turvaamisesta ja vahvistamisesta

Valtiopäiväasia
KA 4/2021 vp

Keskustelualoite nuorten tekemistä vakavista väkivaltarikoksista ja muista huolestuttavista nuorisokulttuuriin liittyvistä ilmiöistä

Valtiopäiväasia
KA 3/2021 vp

Keskustelualoite Pohjoismaiden välisistä rajaesteistä

Valtiopäiväasia
KA 2/2021 vp

Keskustelualoite vanhustenhoidon nykytilasta

Valtiopäiväasia
KA 1/2021 vp

Keskustelualoite lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemisesta

Valtiopäiväasia
KA 10/2020 vp

Keskustelualoite kokoomuksen eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetista vuodelle 2021

Valtiopäiväasia
KA 11/2020 vp

Keskustelualoite Liike Nyt -eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetista vuodelle 2021

Valtiopäiväasia
KA 9/2020 vp

Keskustelualoite perussuomalaisten eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetista vuodelle 2021

Valtiopäiväasia
KA 8/2020 vp

Keskustelualoite kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetista vuodelle 2021

Valtiopäiväasia
KA 7/2020 vp

Keskustelualoite terroristiseen järjestöön kuulumisen kriminalisoinnista ja kaksoiskansalaisuuden poistamisesta

Valtiopäiväasia
KA 6/2020 vp

Keskustelualoite hallituksen tasa-arvo-ohjelmasta 2020—2023 Suomi tasa-arvon kärkimaana

Valtiopäiväasia
KA 5/2020 vp

Ajankohtaiskeskustelu EU:n elpymisrahastosta

Valtiopäiväasia
KA 4/2020 vp

Keskustelualoite mielenterveysstrategian toteuttamisesta ja mielenterveyden vahvistamisesta työelämässä, koulutuksessa sekä kaikenikäisten arjessa

Valtiopäiväasia
KA 3/2020 vp

Ajankohtaiskeskustelu pohjoismaisista rajaesteistä

Valtiopäiväasia
KA 2/2020 vp

Keskustelualoite kansallisesta päihdepolitiikasta

Valtiopäiväasia
KA 1/2020 vp

Keskustelualoite eduskunnalle budjetin ja talousarvion käsittelystä

Valtiopäiväasia
KA 11/2019 vp

Keskustelualoite seniorikansalaisten hyvän elämän edellytyksistä ja ikäpolitiikasta

Valtiopäiväasia
KA 10/2019 vp

Keskustelualoite sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen tilanteesta, sisällöstä ja aikataulusta

Valtiopäiväasia
KA 9/2019 vp

Keskustelualoite YK:n vammaisten oikeuksien sopimuksen toteutumisesta Suomessa

Valtiopäiväasia
KA 8/2019 vp

Keskustelualoite koulujen turvallisuudesta ja eriarvoisuuden torjumisesta

Valtiopäiväasia
KA 7/2019 vp

Keskustelualoite lasten ja nuorten mielenterveysongelmista

Valtiopäiväasia
KA 3/2019 vp

Keskustelualoite perussuomalaisten eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetista vuodelle 2020

Valtiopäiväasia
KA 4/2019 vp

Keskustelualoite kokoomuksen eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetista vuodelle 2020

Valtiopäiväasia
KA 5/2019 vp

Keskustelualoite kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetista vuodelle 2020

Valtiopäiväasia
KA 6/2019 vp

Keskustelualoite Liike nyt -eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetista vuodelle 2020

Valtiopäiväasia
KA 2/2019 vp

Keskustelualoite velkaantumiseen liittyvistä ongelmista

Valtiopäiväasia
KA 1/2019 vp

Keskustelualoite lapsi- ja perhemyönteisemmän Suomen rakentamisesta

Valtiopäiväasia
KA 22/2018 vp

Keskustelualoite toimenpiteistä lapsiin ja nuoriin kohdistuvien seksuaalirikosten estämiseksi sekä seksuaalirikosten lisääntymisen syistä ja vaikutuksista Suomen sisäiseen turvallisuuteen

Valtiopäiväasia
KA 21/2018 vp

Keskustelualoite julkisesta sisäisen turvallisuuden keskustelusta

Valtiopäiväasia
KA 20/2018 vp

Keskustelualoite kaivosteollisuuden vastuullisuudesta

Valtiopäiväasia
KA 19/2018 vp

Keskustelualoite Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan työkaluista kansainvälisiin konflikteihin ja humanitaarisiin kriiseihin vastaamiseksi

Valtiopäiväasia
KA 18/2018 vp

Ajankohtaiskeskustelu EU:n tulevasta kehityksestä

Valtiopäiväasia
KA 17/2018 vp

Keskustelualoite seksuaalirikollisuuden tilanteesta Suomessa ja seksuaalirikosten ennaltaehkäisystä

Valtiopäiväasia
KA 16/2018 vp

Ajankohtaiskeskustelu maanpuolustustahdosta

Valtiopäiväasia
KA 15/2018 vp

Keskustelualoite ruotsalaisen eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetista vuodelle 2019

Valtiopäiväasia
KA 14/2018 vp

Keskustelualoite kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetista vuodelle 2019

Valtiopäiväasia
KA 13/2018 vp

Keskustelualoite vasemmistoliiton eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetista vuodelle 2019

Valtiopäiväasia
KA 11/2018 vp

Keskustelualoite sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetista vuodelle 2019

Valtiopäiväasia
KA 12/2018 vp

Keskustelualoite vihreän eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetista vuodelle 2019

Valtiopäiväasia
KA 10/2018 vp

Keskustelualoite maailmanlaajuisesta lajien sukupuuttoaallosta

Valtiopäiväasia
KA 9/2018 vp

Keskustelualoite perussuomalaisten eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetista vuodelle 2019

Valtiopäiväasia
KA 8/2018 vp

Keskustelualoite ilmastonmuutoksen torjunnasta

Valtiopäiväasia
KA 7/2018 vp

Keskustelualoite ulosottoon joutuneiden ahdingosta ja heidän tilanteensa parantamisesta sekä perintäyhtiöiden toiminnan ongelmista ja niiden korjaamisesta

Valtiopäiväasia
KA 6/2018 vp

Keskustelualoite koulutusjärjestelmän kehittämisestä kokonaisuutena yli vaalikausien