​​​​​​​​​

Kansanedustajien lakialoitteet

Lakialoite on kansanedustajan aloite, joka sisältää ehdotuksen lain säätämisestä. Lakialoite voi koskea uuden lain säätämistä tai voimassa olevan lain muuttamista tai kumoamista.

 Uusimmat kansanedustajien lakialoitteet

Valtiopäiväasia
LA 98/2020 vp

Lakialoite laiksi toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 97/2020 vp

Lakialoite laiksi arvonlisäverolain 85 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 96/2020 vp

Lakialoite laiksi rikoslain 20 luvun 7 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 95/2020 vp

Lakialoite laiksi rikoslain 24 luvun 12 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 94/2020 vp

Lakialoite laiksi kuluttajansuojalain 2 luvun muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 93/2020 vp

Lakialoite laiksi sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 92/2020 vp

Lakialoite laeiksi Suomen perustuslain 53 §:n ja kansalaisaloitelain 6 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 91/2020 vp

Lakialoite laiksi pakkokeinolain 10 luvun 56 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 90/2020 vp

Lakialoite laiksi korkolain 10 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 89/2020 vp

Lakialoite laiksi yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain 9 a §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 88/2020 vp

Lakialoite laiksi ulosottokaaren 4 luvun 48 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 87/2020 vp

Lakialoite laiksi perusopetuslain 11 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 86/2020 vp

Lakialoite laiksi luottotietolain 18 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 85/2020 vp

Lakialoite laeiksi varhaiskasvatuslain ja sosiaalihuoltolain muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 84/2020 vp

Lakialoite laiksi varhaiskasvatuslain 13 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 83/2020 vp

Lakialoite laiksi vankeuslain 11 luvun 4 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 82/2020 vp

Lakialoite laiksi raskauden keskeyttämisestä annetun lain muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 81/2020 vp

Lakialoite laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 80/2020 vp

Lakialoite laiksi rikoslain 16 luvun 16 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 79/2020 vp

Lakialoite laiksi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 78/2020 vp

Lakialoite laiksi sähkömarkkinalain 119 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 77/2020 vp

Lakialoite laiksi varhaiskasvatuslain 43 §:n ja yliopistolain muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 76/2020 vp

Lakialoite laiksi tuloverolain 92 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 75/2020 vp

Lakialoite laeiksi mielenterveyslain ja terveydenhuoltolain 27 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 74/2020 vp

Lakialoite laiksi arvonlisäverolain 85 a §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 73/2020 vp

Lakialoite laiksi tuloverolain 95 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 72/2020 vp

Lakialoite laiksi tuloverolain 127 a ja 127 b §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 71/2020 vp

Lakialoite laiksi opintotukilain 11 ja 11 a §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 70/2020 vp

Lakialoite laiksi vammaisetuuksista annetun lain 2 ja 14 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 69/2020 vp

Lakialoite laiksi arvonlisäverolain 3 ja 149 a §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 68/2020 vp

Lakialoite laiksi lapsilisälain muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 67/2020 vp

Lakialoite laeiksi vuoden 2021 tuloveroasteikosta ja tuloverolain 106 ja 125 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 66/2020 vp

Lakialoite laiksi tuloverolain muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 65/2020 vp

Lakialoite laiksi varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 64/2020 vp

Lakialoite laiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 63/2020 vp

Lakialoite laiksi julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 93 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 62/2020 vp

Lakialoite laiksi tuloverolain 127 a ja 127 b §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 61/2020 vp

Lakialoite laiksi ympäristönsuojelulain 18 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 60/2020 vp

Lakialoite laiksi tuloverolain 127 a ja 127 b §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 59/2020 vp

Lakialoite laiksi tuloverolain 125 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 58/2020 vp

Lakialoite laiksi tuloverolain 23 ja 124 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 57/2020 vp

Lakialoite laiksi päästökaupasta johtuvien epäsuorien kustannusten kompensoimisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 56/2020 vp

Lakialoite laiksi tuloverolain 124 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 55/2020 vp

Lakialoite laiksi sosiaalihuoltolain 12 a §:n kumoamisesta

Valtiopäiväasia
LA 54/2020 vp

Lakialoite laiksi metsästyslain muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 53/2020 vp

Lakialoite laiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 52/2020 vp

Lakialoite laiksi tuloverolain 95 a §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 51/2020 vp

Lakialoite laiksi rikoslain 17 luvun muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 50/2020 vp

Lakialoite laiksi tuloverolain 127 a ja 127 b §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 49/2020 vp

Lakialoite laiksi maankäyttö- ja rakennuslain 161 §:n muuttamisesta