​​​​​​​​​

Kansanedustajien lakialoitteet

Lakialoite on kansanedustajan aloite, joka sisältää ehdotuksen lain säätämisestä. Lakialoite voi koskea uuden lain säätämistä tai voimassa olevan lain muuttamista tai kumoamista.

 Uusimmat kansanedustajien lakialoitteet

Valtiopäiväasia
LA 85/2022 vp

Lakialoite laiksi kokoontumislain 9 ja 26 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 84/2022 vp

Lakialoite laiksi kiinteistöverolain 3 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 83/2022 vp

Lakialoite laiksi alkoholilain 17 ja 26 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 82/2022 vp

Lakialoite laiksi rikoslain 16 luvun muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 81/2022 vp

Lakialoite laiksi rikoslain 24 luvun muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 80/2022 vp

Lakialoite laiksi lastensuojelulain 36 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 79/2022 vp

Lakialoite laiksi potilasasiavastaavista, sosiaaliasiavastaavista ja vammaisasiavastaavista

Valtiopäiväasia
LA 78/2022 vp

Lakialoite laiksi potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 77/2022 vp

Lakialoite laeiksi opintotukilain ja tuloverolain 92 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 76/2022 vp

Lakialoite laeiksi työsopimuslain, työturvallisuuslain ja työaikalain muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 75/2022 vp

Lakialoite laiksi Nuorten parlamentista

Valtiopäiväasia
LA 74/2022 vp

Lakialoite laiksi alueellisen opintolainahyvityksen kokeilusta sekä tuloverolain 92 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 73/2022 vp

Lakialoite laiksi työterveyshuoltolain 12 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 72/2022 vp

Lakialoite laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 55 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 71/2022 vp

Lakialoite laiksi Suomen perustuslain muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 70/2022 vp

Lakialoite laiksi tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennyksestä verotuksessa

Valtiopäiväasia
LA 69/2022 vp

Lakialoite laeiksi tutkimus- ja kehittämistoiminnan menoihin perustuvista lisävähennyksistä verotuksessa ja verontilityslain 12 ja 12 f §:n ja tuloverolain 124 ja 124 b §:n muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi

Valtiopäiväasia
LA 68/2022 vp

Lakialoite laiksi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 67/2022 vp

Lakialoite laiksi työttömyysturvalain 4 luvun 5 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 66/2022 vp

Lakialoite laiksi tuloverolain 92 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 65/2022 vp

Lakialoite laiksi kiinteistöverolain 3 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 64/2022 vp

Lakialoite laiksi ulosottokaaren väliaikaisesta muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 63/2022 vp

Lakialoite laiksi rikoslain 47 luvun muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 62/2022 vp

Lakialoite laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 5 ja 8 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 61/2022 vp

Lakialoite laiksi perusopetuslain 11 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 60/2022 vp

Lakialoite laiksi vaalilain 88 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 59/2022 vp

Lakialoite laiksi rikoslain 21 luvun 6 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 58/2022 vp

Lakialoite laiksi asumisoikeusasunnoista annetun lain 33 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 57/2022 vp

Lakialoite laiksi kiinteistöverolain 34 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 56/2022 vp

Lakialoite laiksi arvolisäverolain 85 a §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 55/2022 vp

Lakialoite laiksi työttömyysturvalain 7 luvun 4 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 54/2022 vp

Lakialoite laeiksi tuloverolain 95 §:n muuttamisesta ja elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 8 §:n 1 momentin 9 kohdan kumoamisesta

Valtiopäiväasia
LA 53/2022 vp

Lakialoite laiksi lapsilisälain muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 52/2022 vp

Lakialoite laiksi lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 51/2022 vp

Lakialoite laiksi toimeentulotuesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 50/2022 vp

Lakialoite laiksi tuloverolain 127 a §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 49/2022 vp

Lakialoite laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 35 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 48/2022 vp

Lakialoite laiksi vammaisetuuksista annetun lain 2 ja 14 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 47/2022 vp

Lakialoite laiksi valtion virkamieslain 7 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 46/2022 vp

Lakialoite laiksi raskauden keskeyttämisestä annetun lain 5 a §:n kumoamisesta

Valtiopäiväasia
LA 45/2022 vp

Lakialoite laiksi työaikalain muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 44/2022 vp

Lakialoite laiksi ulkomaalaislain 142 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 43/2022 vp

Lakialoite laiksi sähköntuotannon ja -kulutuksen välistä tasapainoa varmistavasta tehoreservistä annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 42/2022 vp

Lakialoite laiksi arpajaislain 2 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 41/2022 vp

Lakialoite laiksi eräiden naisjärjestöjen valtionavusta annetun lain kumoamisesta

Valtiopäiväasia
LA 40/2022 vp

Lakialoite laiksi perintökaaren muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 39/2022 vp

Lakialoite laiksi eläinsuojelulain 3 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 38/2022 vp

Lakialoite laiksi ulosottokaaren 4 luvun 48 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 37/2022 vp

Lakialoite laiksi jätelain 41 a §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 36/2022 vp

Lakialoite laiksi oikeudenkäymiskaaren 5 luvun 3 ja 4 §:n muuttamisesta