​​​​​​​​​

Kansanedustajien lakialoitteet

Lakialoite on kansanedustajan aloite, joka sisältää ehdotuksen lain säätämisestä. Lakialoite voi koskea uuden lain säätämistä tai voimassa olevan lain muuttamista tai kumoamista.

 Uusimmat kansanedustajien lakialoitteet

Valtiopäiväasia
LA 38/2021 vp

Lakialoite laiksi rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 37/2021 vp

Lakialoite laeiksi rintamasotilaseläkelain 9 §:n ja ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 36/2021 vp

Lakialoite laiksi perusopetuslain muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 35/2021 vp

Lakialoite laiksi eläinsuojelulain 12 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 34/2021 vp

Lakialoite laiksi tuloverolain 127 a §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 33/2021 vp

Lakialoite laiksi sosiaalihuoltolain 12 a §:n kumoamisesta

Valtiopäiväasia
LA 32/2021 vp

Lakialoite laiksi tuloverolain 125 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 31/2021 vp

Lakialoite laiksi rikoslain muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 30/2021 vp

Lakialoite laiksi tuloverolain 127 a ja 127 b §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 29/2021 vp

Lakialoite laiksi opintotukilain 15 d §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 28/2021 vp

Lakilaloite laiksi tartuntatautilain 58 d §:n kumoamisesta

Valtiopäiväasia
LA 27/2021 vp

Lakialoite laiksi rikoslain 23 luvun 9 §:n sekä pakkokeinolain 9 luvun 2 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 26/2021 vp

Lakialoite laeiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain ja raskauden keskeyttämisestä annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 25/2021 vp

Lakialoite laiksi tuloverolain 50 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 24/2021 vp

Lakialoite laiksi perusopetuslain muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 23/2021 vp

Lakialoite laiksi julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista annetun lain muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 22/2021 vp

Lakialoite laiksi Sipoonkorven kansallispuiston alueen laajentamisesta Malmin lentokentän, sen niittyjen ja ympäristön alueilla

Valtiopäiväasia
LA 21/2021 vp

Lakialoite laiksi yliopistolain 46 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 20/2021 vp

Lakialoite laiksi isyyslain 44 §:n kumoamisesta

Valtiopäiväasia
LA 19/2021 vp

Lakialoite laiksi luonnonsuojelulain 49 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 18/2021 vp

Lakialoite laiksi liikenteen palveluista annetun lain 182 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 17/2021 vp

Lakialoite laiksi rikoslain 8 luvun 1 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 16/2021 vp

Lakialoite laiksi tieliikennelain liitteen 6.6 muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 15/2021 vp

Lakialoite laiksi toimeentulotuesta annetun lain 7 b §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 14/2021 vp

Lakialoite laeiksi työsopimuslain, merityösopimuslain ja yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 51 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 13/2021 vp

Lakialoite laiksi lääkelain 91 b §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 12/2021 vp

Lakialoite laiksi tuloverolain 69 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 11/2021 vp

Lakialoite laeiksi perusopetuslain 11 §:n ja lukiolain 11 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 10/2021 vp

Lakialoite laiksi eläinsuojelulain 33 b §:n kumoamisesta

Valtiopäiväasia
LA 9/2021 vp

Lakialoite laiksi tekijänoikeuslain muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 8/2021 vp

Lakialoite laiksi alkoholilain muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 7/2021 vp

Lakialoite laiksi pelastuslain muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 6/2021 vp

Lakialoite laiksi perusopetuslain muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 5/2021 vp

Lakialoite laiksi ympäristönsuojelulain 18 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 4/2021 vp

Lakialoite laeiksi osakesäästötilistä annetun lain 5 ja 17 §:n muuttamisesta sekä tuloverolain 53 b §:n 6 momentin ja verotusmenettelystä annetun lain 32 c §:n kumoamisesta

Valtiopäiväasia
LA 3/2021 vp

Lakialoite laiksi ajokorttilain 22 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 2/2021 vp

Lakialoite laiksi opintotukilain 6 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 1/2021 vp

Lakialoite laiksi lastensuojelulain 69 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 106/2020 vp

Lakialoite laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 105/2020 vp

Lakialoite laiksi rikoslain 41 luvun 2 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 104/2020 vp

Lakialoite laiksi tieliikennelain 53 §:n muuttamiseksi

Valtiopäiväasia
LA 103/2020 vp

Lakialoite laiksi lapsilisälain 1 ja 8 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 102/2020 vp

Lakialoite laiksi sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 101/2020 vp

Lakialoite laiksi vuosilomalain 4 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 100/2020 vp

Lakialoite laiksi tartuntatautilain 58 ja 81 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 99/2020 vp

Lakialoite laiksi rikoslain 21 luvun muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 98/2020 vp

Lakialoite laiksi toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 97/2020 vp

Lakialoite laiksi arvonlisäverolain 85 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 96/2020 vp

Lakialoite laiksi rikoslain 20 luvun 7 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 95/2020 vp

Lakialoite laiksi rikoslain 24 luvun 12 §:n muuttamisesta