Kansanedustajien lakialoitteet

Lakialoite on kansanedustajan aloite, joka sisältää ehdotuksen lain säätämisestä. Lakialoite voi koskea uuden lain säätämistä tai voimassa olevan lain muuttamista tai kumoamista.

 Uusimmat kansanedustajien lakialoitteet

LA 41/2020 vp
Lakialoite laiksi terveydenhuoltolain muuttamisesta
LA 40/2020 vp
Lakialoite laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta
LA 39/2020 vp
Lakialoite laiksi kansanäänestyksen järjestämisestä Suomen eroamisesta Euroopan unionin jäsenyydestä
LA 38/2020 vp
Lakialoite laiksi metsästyslain 5 §:n muuttamisesta
LA 37/2020 vp
Lakialoite laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain 18 §:n muuttamisesta
LA 36/2020 vp
Lakialoite laiksi julkisten alojen eläkelain ja työntekijän eläkelain muuttamisesta
LA 35/2020 vp
Lakialoite laiksi lastensuojelulain 40 §:n muuttamisesta
LA 34/2020 vp
Lakialoite laiksi passilain 34 §:n muuttamisesta
LA 33/2020 vp
Lakialoite laiksi väylämaksulain kumoamisesta
LA 32/2020 vp
Lakialoite laiksi metsästyslain 5 §:n muuttamisesta
LA 31/2020 vp
Lakialoite laiksi kuntalain 32 ja 33 §:n muuttamisesta
LA 30/2020 vp
Lakialoite laiksi alkoholilain väliaikaisesta muuttamisesta
LA 29/2020 vp
Lakialoite laiksi opintotukilain väliaikaisesta muuttamisesta
LA 28/2020 vp
Lakialoite laiksi tuloverolain 92 §:n muuttamisesta
LA 27/2020 vp
Lakialoite laiksi lukiolain 40 §:n ja ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 80 §:n muuttamisesta
LA 26/2020 vp
Lakialoite laiksi perusopetuslain muuttamisesta
LA 25/2020 vp
Lakialoite laiksi verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetun lain 21 §:n muuttamisesta
LA 24/2020 vp
Lakialoite laiksi rikoslain 17 luvun muuttamisesta
LA 23/2020 vp
Lakialoite laiksi rahankeräyslain 1 §:n muuttamisesta
LA 22/2020 vp
Lakialoite laiksi arvonlisäverolain 85 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
LA 21/2020 vp
Lakialoite laiksi kuluttajansuojalain 7 luvun 17 a §:n muuttamisesta
LA 20/2020 vp
Lakialoite laeiksi luottotietolain 18 ja 20 §:n ja ulosottokaaren 1 luvun 32 §:n muuttamisesta
LA 19/2020 vp
Lakialoite laiksi rikoslain 12 luvun muuttamisesta
LA 18/2020 vp
Lakialoite laiksi vuosilomalain 4 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
LA 17/2020 vp
Lakialoite laeiksi sähkömarkkinalain sekä sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain 10 §:n muuttamisesta
LA 16/2020 vp
Lakialoite laiksi rikoslain 17 luvun muuttamisesta
LA 15/2020 vp
Lakialoite laiksi konkurssilain 1 luvun 6 §:n ja 3 luvun 4 §:n muuttamisesta
LA 14/2020 vp
Lakialoite laiksi alkoholilain väliaikaisesta muuttamisesta
LA 13/2020 vp
Lakialoite laiksi isyyslain 44 §:n kumoamisesta
LA 12/2020 vp
Lakialoite laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 6 b §:n muuttamisesta
LA 11/2020 vp
Lakialoite laiksi kuluttajansuojalain 7 luvun muuttamisesta
LA 10/2020 vp
Lakialoite laiksi lääkelain 57 b §:n muuttamisesta
LA 9/2020 vp
Lakialoite laiksi terveydenhuoltolain muuttamisesta
LA 8/2020 vp
Lakialoite laiksi ehdokkaan vaalirahoituksesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
LA 7/2020 vp
Lakialoite laeiksi nuorisolain 17 §:n ja liikuntalain 10 §:n muuttamisesta
LA 6/2020 vp
Lakialoite laiksi rikoslain 47 luvun muuttamisesta
LA 5/2020 vp
Lakialoite laiksi metsästyslain 27 §:n muuttamisesta
LA 4/2020 vp
Lakialoite laiksi ajoneuvoverolain 18 §:n muuttamisesta
LA 3/2020 vp
Lakialoite laiksi kansalaisaloitelain 5 §:n muuttamisesta
LA 2/2020 vp
Lakialoite laiksi kansalaisuuslain muuttamisesta
LA 1/2020 vp
Lakialoite laiksi työttömyysturvalain 7 luvun 4 §:n muuttamisesta
LA 43/2019 vp
Lakialoite laeiksi kansalaisuuslain 33 a §:n ja rikoslain 34 a luvun 5 b §:n muuttamisesta
LA 42/2019 vp
Lakialoite laeiksi sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain ja potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain muuttamisesta
LA 41/2019 vp
Lakialoite laeiksi rikoslain 34 a luvun ja kansalaisuuslain 33 a §:n muuttamisesta
LA 40/2019 vp
Lakialoite laiksi liikenneturvallisuusmaksusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
LA 39/2019 vp
Lakialoite laeiksi rikoslain 25 luvun ja avioliittolain 19 §:n muuttamisesta
LA 38/2019 vp
Lakialoite laiksi pysäköinninvalvonnasta annetun lain muuttamisesta
LA 37/2019 vp
Lakialoite laiksi rikoslain 17 luvun muuttamisesta
LA 36/2019 vp
Lakialoite laeiksi rintamasotilaseläkelain 9 §:n ja ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun lain 3 §:n muuttamisesta
LA 35/2019 vp
Lakialoite laiksi kotikuntalain 7 e §:n muuttamisesta