​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​Kansanedustajien lisätalousarvioaloitteet

Lisätalousarvioaloite on kansanedustajan aloite, joka sisältää ehtoduksen lisätalousarvioon lisättävästä tai siitä poistettavasta määrärahasta tai muusta päätöksestä.

 Uusimmat lisätalousarvioaloitteet

Valtiopäiväasia
LTA 1/2021 vp

Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Lapin teiden hoitoon ja kunnossapitoon (20 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
LTA 30/2020 vp

Lisätalousarvioaloite Ilmastorahasto Oy:n pääomasijoitukseen ehdotetun määrärahan vähentämisestä (-300 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
LTA 29/2020 vp

Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä oppilas- ja opiskeluhuollon psykologien palkkaamiseen (50 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
LTA 28/2020 vp

Lisätalousarvioaloite varsinaiseen kehitysyhteistyöhön ehdotetun määrärahan vähentämisestä (-50 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
LTA 27/2020 vp

Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Lauhanvuori—Hämeenkangas-geopuiston kehittämiseen (200 000 euroa)

Valtiopäiväasia
LTA 26/2020 vp

Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä maantien 13293 Katkontie kunnostamiseen Honkajoella (950 000 euroa)

Valtiopäiväasia
LTA 25/2020 vp

Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä maantien 13207 Verttuu kunnostamiseen Kankaanpäässä (850 000 euroa)

Valtiopäiväasia
LTA 24/2020 vp

Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä maantien 2600 (Pomarkku—Lavia) kunnostamiseen (800 000 euroa)

Valtiopäiväasia
LTA 23/2020 vp

Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä maantien 13219 Santanen eli Santaskyläntien kunnostamiseen Honkajoella (750 000 euroa)

Valtiopäiväasia
LTA 22/2020 vp

Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisten sähköisten asiakastietojärjestelmien käyttöönottamiseen (4 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
LTA 21/2020 vp

Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä ravitsemusyrittäjien tukemiseen (177 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
LTA 20/2020 vp

Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä ravitsemisyrittäjien tukemiseen (127 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
LTA 19/2020 vp

Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä kansallisen COVID-19-rokote- ja lääkekehitystutkimuksen tukemiseen (5 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
LTA 18/2020 vp

Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Suomen Akatemian tutkimusmäärärahoihin (3 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
LTA 17/2020 vp

Lisätalousarvioaloite määrärahan  lisäämisestä yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen (20 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
LTA 16/2020 vp

Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä koronavirustestauksen laajentamiseen (200 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
LTA 15/2020 vp

Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä koronavirusepidemian vuoksi palkatta työstä poissa olevalle vammaisen lapsen vanhemmalle maksettavaan väliaikaiseen tukeen (21 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
LTA 14/2020 vp

Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä koronan kliiniseen lääkitys- ja hoitotutkimukseen (2 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
LTA 13/2020 vp

Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Business Finlandille ravintoloiden ja kahviloiden erilliseen suoraan tukeen (200 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
LTA 12/2020 vp

Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä liikunnan ja urheilun avustuksiin (80 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
LTA 11/2020 vp

Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä taiteen ja kulttuurin avustuksiin (40 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
LTA 10/2020 vp

Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä poliisin toimintamenoihin (5 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
LTA 9/2020 vp

Lisätalousarvioaloite määrärahan vähentämisestä varsinaisen kehitysyhteistyön määrärahoista (-156 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
LTA 8/2020 vp

Lisätalousarvioaloite koronavirustestauksen laajentamiseen ja epidemian hoidon vaatimiin hankintoihin (24 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
LTA 7/2020 vp

Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä ELY-keskusten kautta pienimmille yrityksille ja toiminimiyrittäjille myönnettävään suoraan tukirahoitukseen (150 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
LTA 6/2020 vp

Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Business Finlandille pk-yritysten suoraan tukirahoitukseen (150 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
LTA 5/2020 vp

Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Taiteen edistämiskeskukselle kulttuurin ja taiteen tukemiseen (5 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
LTA 4/2020 vp

Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä alle 250 henkilöä työllistävien yritysten palkkatuen ja yksityisyrittäjien kriisituen mahdollistamiseen (5 900 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
LTA 3/2020 vp

Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä poikkeusolojen aiheuttamiin menoihin (200 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
LTA 2/2020 vp

Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä rajavartiolaitoksen toimintamenoihin (2 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
LTA 1/2020 vp

Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä poliisin toimintamenoihin (5 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
LTA 10/2019 vp

Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä kuntien valtionosuuteen peruspalvelujen järjestämiseen (287 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
LTA 9/2019 vp

Lisätalousarvioaloite Kansaneläkelaitoksen sosiaaliturvarahastojen toimintakuluihin ehdotetun määrärahan vähentämisestä (-5 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
LTA 8/2019 vp

Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Espoon kaupunkiradan rakentamiseen (6 500 000 euroa)

Valtiopäiväasia
LTA 7/2019 vp

Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Turun kehätien vaiheittaisen suunnitelman nopeuttamiseen (500 000 euroa)

Valtiopäiväasia
LTA 6/2019 vp

Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä valtatien 15 muuttamiseksi 2+2-tieksi (190 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
LTA 5/2019 vp

Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä valtatien 25 ja Hyvinkään Kalevankadun liittymän muuttamiseksi eritasoliittymäksi (2 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
LTA 4/2019 vp

Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä maantien 257 Lavia—Kullaa kunnostukseen (1 500 000 euroa)

Valtiopäiväasia
LTA 3/2019 vp

Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Honkajoen Katkontien kunnostukseen (1 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
LTA 2/2019 vp

Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä valtatien 25 eteläpuolella olevan maantien 130 rampin muuttamiseksi liikennöitäväksi kahteen suuntaan (500 000 euroa)

Valtiopäiväasia
LTA 1/2019 vp

Lisätalousarvioaloite ministerien valtiosihteerien ja erityisavustajien palkkaukseen varatun määrärahan vähentämisestä (‑1 500 000 euroa)

Valtiopäiväasia
LTA 54/2018 vp

Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Lastenasiaintalo-mallin laajentamiseksi (1 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
LTA 53/2018 vp

Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä seksuaalirikosten uhrien tukikeskusten toimintaan (800 000 euroa)

Valtiopäiväasia
LTA 52/2018 vp

Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä digitalisaatiokehitykseen (150 000 euroa)

Valtiopäiväasia
LTA 51/2018 vp

Lisätalousarvioaloite Valtion asuntorahaston tuloutuksiin ehdotetun määrärahan vähentämisestä (73 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
LTA 50/2018 vp

Lisätalousarvioaloite järjestöille maksettavan palkkatuen 3 000 henkilön enimmäismäärän poistamisesta

Valtiopäiväasia
LTA 49/2018 vp

Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä kuntakokeilun jatkamiseen (5 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
LTA 48/2018 vp

Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä väyläverkon kehittämiseen (100 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
LTA 47/2018 vp

Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä perusväylänpitoon (100 000 000 euroa)

Valtiopäiväasia
LTA 46/2018 vp

Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä ammatilliseen koulutukseen (190 000 000 euroa)