​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​Pääministerin ilmoitukset

Pääministerin ilmoitus on pääministerin tai pääministerin määräämän valtioneuvoston muun jäsenen eduskunnalle antama suullinen ilmoitus, joka koskee ajankohtaista asiaa.

Pääministerin ilmoitusta ei lähetetä valiokuntaan käsiteltäväksi eikä siitä tehdä päätöstä.

 Uusimmat pääministerin ilmoitukset

Valtiopäiväasia
PI 4/2022 vp

Pääministerin ilmoitus kehityspolitiikan tulosraportista 2022

Valtiopäiväasia
PI 3/2022 vp

Pääministerin ilmoitus Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyssodan vaikutuksista eurooppalaisiin energiamarkkinoihin

Valtiopäiväasia
PI 2/2022 vp

Pääministerin ilmoitus ulko- ja turvallisuuspoliittisesta tilanteesta

Valtiopäiväasia
PI 1/2022 vp

Pääministerin ilmoitus hallituksen politiikasta vuonna 2022 ja keskeisimmistä eduskunnalle annettavista esityksistä

Valtiopäiväasia
PI 4/2021 vp

Pääministerin ilmoitus Afganistanin tilanteesta

Valtiopäiväasia
PI 3/2021 vp

Pääministerin ilmoitus arktisesta strategiasta

Valtiopäiväasia
PI 2/2021 vp

Pääministerin ilmoitus suunnitelmasta covid-19-epidemiaan liittyvien rajoitustoimien ja -suositusten hallituksi purkamiseksi

Valtiopäiväasia
PI 1/2021 vp

Pääministerin ilmoitus hallituksen politiikasta vuonna 2021 ja keskeisimmistä eduskunnalle annettavista esityksistä

Valtiopäiväasia
PI 5/2020 vp

Pääministerin ilmoitus EU:n monivuotisesta rahoituskehyksestä ja elpymiskokonaisuudesta

Valtiopäiväasia
PI 4/2020 vp

Pääministerin ilmoitus koronakriisin hoidosta

Valtiopäiväasia
PI 3/2020 vp

Pääministerin ilmoitus Suomen varautumisesta koronaviruksen mahdolliseen leviämiseen

Valtiopäiväasia
PI 2/2020 vp

Pääministerin ilmoitus Suomen EU-puheenjohtajakaudesta

Valtiopäiväasia
PI 1/2020 vp

Pääministerin ilmoitus hallituksen politiikasta vuonna 2020 ja keskeisimmistä eduskunnalle annettavista esityksistä

Valtiopäiväasia
PI 1/2019 vp

Pääministerin ilmoitus Suomen EU-puheenjohtajakauden ohjelmasta; Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajuus 1.7.-31.12.2019

Valtiopäiväasia
PI 3/2018 vp

Pääministerin ilmoitus kehityspolitiikan tulosraportista 2018

Valtiopäiväasia
PI 2/2018 vp

Pääministerin ilmoitus maakunta- sekä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen voimaantulon siirtymisestä alkamaan 1.1.2021

Valtiopäiväasia
PI 1/2018 vp

Pääministerin ilmoitus hallituksen politiikasta vuonna 2018 ja keskeisimmistä eduskunnalle annettavista esityksistä

Valtiopäiväasia
PI 5/2017 vp

Pääministerin ilmoitus Terveiden tilojen vuosikymmen -toimenpideohjelmasta 2018 – 2028

Valtiopäiväasia
PI 4/2017 vp

Pääministerin ilmoitus ajankohtaisista EU-asioista

Valtiopäiväasia
PI 3/2017 vp

Pääministerin ilmoitus ulko- ja turvallisuuspoliittisen sekä EU-toimintaympäristön muutoksista

Valtiopäiväasia
PI 2/2017 vp

Pääministerin ilmoitus lainsäädännön valmistelusta

Valtiopäiväasia
PI 1/2017 vp

Pääministerin ilmoitus hallituksen politiikasta vuonna 2017 ja keskeisimmistä eduskunnalle annettavista esityksistä

Valtiopäiväasia
PI 3/2016 vp

Pääministerin ilmoitus Yhdistyneen kuningaskunnan kansanäänestyksen johdosta

Valtiopäiväasia
PI 2/2016 vp

Pääministerin ilmoitus valtion omistajaohjauspolitiikasta

Valtiopäiväasia
PI 1/2016 vp

Pääministerin ilmoitus hallituksen politiikasta vuonna 2016 ja keskeisimmistä eduskunnalle annettavista esityksistä

Valtiopäiväasia
PI 4/2015 vp

Pääministerin ilmoitus sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksesta ja itsehallintoalueiden muodostamisesta

Valtiopäiväasia
PI 3/2015 vp

Pääministerin ilmoitus ydinjätehuollon tutkimuksen ja turvallisuuden arvioinnista

Valtiopäiväasia
PI 2/2015 vp

Pääministerin ilmoitus kärkihankkeista ja reformeista

Valtiopäiväasia
PI 1/2015 vp

Pääministerin ilmoitus normien purkamisesta