Suulliset kysymykset

​​

​Suulliset kysymykset

Suullinen kysymys on kansanedustajan suullisella kyselytunnilla ministerille osoittama kysymys.

Kysymys osoitetaan sille ministerille, jonka toimialaa asia koskee. Kysymys ja siihen annettu vastaus saavat kestää enintään yhden minuutin.

 Uusimmat suulliset kysymykset

SKT 89/2020 vp
Suullinen kysymys koronaepidemiasta ja yksityisautoilun kustannuksista (Sheikki Laakso ps)
SKT 90/2020 vp
Suullinen kysymys työllisyyden parantamisesta (Janne Heikkinen kok)
SKT 91/2020 vp
Suullinen kysymys matkailuelinkeinon pelastamisesta (Harry Harkimo liik)
SKT 93/2020 vp
Suullinen kysymys kuntien karsimista palveluista poikkeusolojen aikana (Katja Hänninen vas)
SKT 92/2020 vp
Suullinen kysymys perheiden tukemisesta poikkeusolojen jälkeen (Sari Tanus kd)
SKT 81/2020 vp
Suullinen kysymys avoimuudesta EU:n elpymisrahastoa koskevassa päätöksenteossa (Ritva Elomaa ps)
SKT 83/2020 vp
Suullinen kysymys laillisuusperiaatteen toteutumisesta poikkeusoloissa (Harry Harkimo liik)
SKT 82/2020 vp
Suullinen kysymys perustuslakivaliokunnan kantojen noudattamisesta kriisimekanismeihin osallistumisessa (Sari Essayah kd)
SKT 84/2020 vp
Suullinen kysymys sähkön siirtohintojen kohtuullistamisesta (Heikki Vestman kok)
SKT 85/2020 vp
Suullinen kysymys yhdenvertaisuuden edistämisestä (Tarja Filatov sd)
SKT 87/2020 vp
Suullinen kysymys toimenpiteistä Saaristomeren tilan parantamiseksi (Sandra Bergqvist r)
SKT 86/2020 vp
Suullinen kysymys rakenteelliseen rasismiin puuttumisesta (Bella Forsgrén vihr)
SKT 88/2020 vp
Suullinen kysymys verovarojen käyttämisestä ihmisvihamielisen aineiston julkaisemiseen (Matti Semi vas)
SKT 76/2020 vp
Suullinen kysymys EU:n elpymisrahaston vaikutuksesta Suomen talouteen (Ari Koponen ps)
SKT 79/2020 vp
Suullinen kysymys paikallisen sopimisen edistämisestä (Harry Harkimo liik)
SKT 78/2020 vp
Suullinen kysymys Suomen velkaantumisesta (Peter Östman kd)
SKT 77/2020 vp
Suullinen kysymys hallituksen työllisyystoimista (Kai Mykkänen kok)
SKT 80/2020 vp
Suullinen kysymys rasismin kitkemisestä (Veronica Rehn-Kivi r)
SKT 71/2020 vp
Suullinen kysymys EU-komission elpymisrahastoesityksestä (Vilhelm Junnila ps)
SKT 72/2020 vp
Suullinen kysymys EU-komission elpymisrahastoesityksestä (Antero Laukkanen kd)
SKT 73/2020 vp
Suullinen kysymys EU-komission elpymisrahastoesityksen painotuksista (Anders Adlercreutz r)
SKT 74/2020 vp
Suullinen kysymys EU-maiden lainanmaksukyvystä (Harry Harkimo liik)
SKT 75/2020 vp
Suullinen kysymys hallituksen linjasta hävittäjähankinnassa (Ilkka Kanerva kok)
SKT 62/2020 vp
Suullinen kysymys Suomen vastuista euroalueen tukimekanismeissa (Ville Vähämäki ps)
SKT 63/2020 vp
Suullinen kysymys ravintoloiden avaamisesta koronarajoitusten lieventyessä (Harry Harkimo liik)
SKT 64/2020 vp
Suullinen kysymys kasvomaskien käytöstä koronavirukselta suojautumisessa (Ben Zyskowicz kok)
SKT 65/2020 vp
Suullinen kysymys riskiryhmiin kuuluvien opettajien ja terveydenhuollon henkilöstön huomioimisesta koronavirusepidemiassa (Päivi Räsänen kd)
SKT 67/2020 vp
Suullinen kysymys koronakriisin vaikutuksista hävittäjähankinnan kustannuksiin (Markus Mustajärvi vas)
SKT 66/2020 vp
Suullinen kysymys ikäihmisten henkisestä hyvinvoinnista koronarajoitusten aikana (Jenni Pitko vihr)
SKT 68/2020 vp
Suullinen kysymys cleantech-alan edistämisestä koronaelvytyksellä (Joakim Strand r)
SKT 69/2020 vp
Suullinen kysymys kokoontumisohjeista koronarajoitusten lieventyessä (Aki Lindén sd)
SKT 70/2020 vp
Suullinen kysymys Kestävä elvytys -työryhmän kokoonpanosta (Hannu Hoskonen kesk)
SKT 61/2020 vp
Suullinen kysymys hallituksen toimenpiteistä koronakriisissä (Veijo Niemi ps)
SKT 52/2020 vp
Suullinen kysymys koronavirusepidemiassa tarvittavien hengityssuojainten hankinnasta (Petri Huru ps)
SKT 53/2020 vp
Suullinen kysymys suojavälineiden merkityksestä koronavirusrajoitusten purkamisessa (Kai Mykkänen kok)
SKT 54/2020 vp
Suullinen kysymys yritystukien kohdentumisesta koronaviruskriisissä (Peter Östman kd)
SKT 55/2020 vp
Suullinen kysymys kiireettömästä leikkaustoiminnasta koronaviruskriisin aikana (Harry Harkimo liik)
SKT 56/2020 vp
Suullinen kysymys koulujen koronavirusrajoitusten purkamisesta toukokuussa (Mikko Ollikainen r)
SKT 57/2020 vp
Suullinen kysymys koronaviruksen riskiryhmiin kuuluvien palveluiden turvaamisesta (Maria Guzenina sd)
SKT 58/2020 vp
Suullinen kysymys koronaohjeistuksen noudattamisesta hoivakodeissa (Pekka Aittakumpu kesk)
SKT 59/2020 vp
Suullinen kysymys WHO:n rahoituksen turvaamisesta (Atte Harjanne vihr)
SKT 60/2020 vp
Suullinen kysymys kirjastojen uloslainauksesta koronavirusepidemian aikana (Anna Kontula vas)
SKT 51/2020 vp
Suullinen kysymys koronavirusepidemian aikaisten etäopetuskokemusten hyödyntämisestä (Hilkka Kemppi kesk)
SKT 48/2020 vp
Suullinen kysymys poikkeustilanteen aiheuttamista lastensuojeluongelmista (Emma Kari vihr)
SKT 43/2020 vp
Suullinen kysymys yritysten tukemisesta koronavirusepidemiassa (Sakari Puisto ps)
SKT 44/2020 vp
Suullinen kysymys suojavarusteiden riittävyydestä koronavirusepidemiassa (Sari Sarkomaa kok)
SKT 45/2020 vp
Suullinen kysymys testaamisen laajentamisesta koronavirusepidemiassa (Sari Tanus kd)
SKT 46/2020 vp
Suullinen kysymys yrityssaneerausmenettelystä koronavirusepidemiassa (Harry Harkimo liik)
SKT 47/2020 vp
Suullinen kysymys yksinyrittäjien tukemisesta koronavirusepidemiassa (Ilmari Nurminen sd)
SKT 49/2020 vp
Suullinen kysymys perheiden tukemisesta koronavirusepidemiassa (Mai Kivelä vas)

 Lisää tietoa

 ‭(Piilotettu)‬ Etkö löytänyt hakemaasi?

Uudistuneesta hakupalvelusta löytyy eduskuntatyöhön liittyviä valtiopäivä-asioita ja -asiakirjoja.  

Aiempaa kuin vuoden 2015 valtiopäivien valtiopäiväaineistoja on siirretty vanhasta verkkopalvelusta seuraavasti:

  • valtiopäiväasioiden käsittelytiedot vuodesta 1919 alkaen
  • valtiopäiväasiakirjat vuodesta 2001 alkaen
  • valtiopäiväasiakirjat ja pöytäkirjat vuosilta 1907 ja 1908,
  • täysistuntopöytäkirjat vuodesta 2001 alkaen,
  • täysistuntoäänestykset vuodesta 1996 alkaen,
  • valiokunta-asioiden käsittelytiedot vuodesta 2003 alkaen,
  • valiokuntien pöytäkirjat vuodesta 2002 alkaen ja
  •  eduskunnan hyväksymät lausumat vuodesta 1995 alkaen.