​​​​​​​

Kansanedustajien toimenpidealoitteet

Toimenpidealoite on kansanedustajan aloite, joka sisältää ehdotuksen lainvalmisteluun tai muuhun toimenpiteeseen ryhtymisestä.

 Uusimmat toimenpidealoitteet

Valtiopäiväasia
TPA 59/2021 vp

Toimenpidealoite finanssipolitiikan sääntöjen uudistamisesta ja velkakatosta

Valtiopäiväasia
TPA 60/2021 vp

Toimenpidealoite synnyttäneiden terveysneuvonnan ja kuntoutustarpeen arvioinnin edistämisestä osana valtioneuvoston asetusta neuvolatoiminnasta

Valtiopäiväasia
TPA 57/2021 vp

Toimenpidealoite tehdaslaitteiden hävittämisen estämisestä

Valtiopäiväasia
TPA 58/2021 vp

Toimenpidealoite kansalaisraadin perustamisesta ilmastotoimien nopeuttamiseksi ja oikeudenmukaiseksi toteuttamiseksi

Valtiopäiväasia
TPA 56/2021 vp

Toimenpidealoite poliisin valmiuksien kehittämisestä eläimiin liittyviin rikoksiin puuttumisessa

Valtiopäiväasia
TPA 55/2021 vp

Toimenpidealoite turvapaikkajärjestelmän kehittämisestä Tanskassa käyttöön otetun mallin mukaiseksi

Valtiopäiväasia
TPA 54/2021 vp

Toimenpidealoite käteismaksamisen ja käteisen rahan saatavuuden turvaamisesta

Valtiopäiväasia
TPA 53/2021 vp

Toimenpidealoite Länsi-Pohjan keskussairaalan lisäämisestä terveydenhuoltolakiin laajan ympärivuorokautisen päivystyksen yksiköksi

Valtiopäiväasia
TPA 51/2021 vp

Toimenpidealoite kuljetusten järjestämisestä vammaisille lapsille molemmista kodeista

Valtiopäiväasia
TPA 52/2021 vp

Toimenpidealoite Suomen lainsäädännön päivittämisestä kansanryhmää vastaan kiihottamisen sulkemiseksi kansanedustajan syytesuojan ulkopuolelle

Valtiopäiväasia
TPA 50/2021 vp

Toimenpidealoite laajan ympärivuorokautisen päivystyksen saamisesta Kymenlaakson keskussairaalaan

Valtiopäiväasia
TPA 49/2021 vp

Toimenpidealoite turvapaikanhakijoiden vastaanottolain muuttamisesta

Valtiopäiväasia
TPA 48/2021 vp

Toimenpidealoite immateriaalioikeuksiin perustuvan korvauksen huomioonottamisesta työttömyysetuutta määrittäessä

Valtiopäiväasia
TPA 47/2021 vp

Toimenpidealoite vesimaksuilla tapahtuvan piiloverotuksen lopettamisesta

Valtiopäiväasia
TPA 45/2021 vp

Toimenpidealoite rikosoikeudellisen ikärajan alentamisesta ja nuorten tekemien väkivaltarikoksien rangaistuksien koventamisesta

Valtiopäiväasia
TPA 46/2021 vp

Toimenpidealoite omaishoitajien aseman parantamisesta

Valtiopäiväasia
TPA 44/2021 vp

Toimenpidealoite yritysten velkaperinnän lainsäädännön kohtuullistamisesta

Valtiopäiväasia
TPA 43/2021 vp

Toimenpidealoite järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan strategiasta

Valtiopäiväasia
TPA 42/2021 vp

Toimenpidealoite ulosoton uudistamisesta ja suomalaisten ylivelkaantumisen ehkäisemisestä

Valtiopäiväasia
TPA 41/2021 vp

Toimenpidealoite koronatodistuksen käyttöönotosta

Valtiopäiväasia
TPA 40/2021 vp

Toimenpidealoite yrittäjien eläkevakuutusmaksujen kohtuullistamisesta ja maksatusten siirtämisestä koronapandemian jälkeiseen aikaan

Valtiopäiväasia
TPA 36/2021 vp

Toimenpidealoite e-lääkekortin kehittämisestä Suomeen

Valtiopäiväasia
TPA 37/2021 vp

Toimenpidealoite ekologisen siirtymän joukkojen perustamisesta Suomeen

Valtiopäiväasia
TPA 38/2021 vp

Toimenpidealoite kehitysyhteistyörahoituksen jäädyttämisestä koronapandemian ajaksi ja rajoitustoimien yrityksille aiheuttamien kustannuksien kattamisesta

Valtiopäiväasia
TPA 39/2021 vp

Toimenpidealoite kokeilusta koulutussetelin tarjoamiseksi

Valtiopäiväasia
TPA 35/2021 vp

Toimenpidealoite kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman päivittämisestä

Valtiopäiväasia
TPA 34/2021 vp

Toimenpidealoite sotasankari Lauri Törnin upseerinarvon palauttamisesta

Valtiopäiväasia
TPA 33/2021 vp

Toimenpidealoite lapsikuolemaperheiden aseman parantamisesta

Valtiopäiväasia
TPA 32/2021 vp

Toimenpidealoite kulttuuri- ja tapahtuma-alan ammattilaisten tulonmenetysten korvaamisesta koronaepidemian aikana

Valtiopäiväasia
TPA 30/2021 vp

Toimenpidealoite poliisien, Tullin ja rajan henkilöstön sekä kriisinhallinnan asiantuntijoiden pikaisesta koronarokottamisesta

Valtiopäiväasia
TPA 31/2021 vp

Toimenpidealoite suunnitelluista ulkonaliikkumiskielloista luopumisesta

Valtiopäiväasia
TPA 29/2021 vp

Toimenpidealoite ulosottokaaren muuttamisesta

Valtiopäiväasia
TPA 28/2021 vp

Toimenpidealoite ajo-opetusta koskevan lainsäädännön muuttamisesta

Valtiopäiväasia
TPA 25/2021 vp

Toimenpidealoite kasvomaskivelvoitetta koskevan hallituksen esityksen valmistelusta sekä kasvomaskien tarjoamisesta julkisissa tiloissa

Valtiopäiväasia
TPA 26/2021 vp

Toimenpidealoite siirtymistuen säätämisestä turkistuottajille

Valtiopäiväasia
TPA 27/2021 vp

Toimenpidealoite virikesetelien laajentamisesta etänä toteutettaviin kulttuuri- ja liikuntapalveluihin

Valtiopäiväasia
TPA 22/2021 vp

Toimenpidealoite Ylen ohjelmaoppaasta pistekirjoituksella näkövammaisille

Valtiopäiväasia
TPA 23/2021 vp

Toimenpidealoite turkistuotantoalan kasvattamisesta

Valtiopäiväasia
TPA 24/2021 vp

Toimenpidealoite terveysperusteisesta verosta ja energiajuomien myynnin kieltämisestä alle 15-vuotiaille

Valtiopäiväasia
TPA 21/2021 vp

Toimenpidealoite tuulivoimaloiden purkuvakuuksien asettamisesta

Valtiopäiväasia
TPA 20/2021 vp

Toimenpidealoite tapahtuma- ja kulttuurialan tukemisesta koronapandemian aikana

Valtiopäiväasia
TPA 19/2021 vp

Toimenpidealoite trofeiden maahantuonnin kieltämisestä

Valtiopäiväasia
TPA 18/2021 vp

Toimenpidealoite vammaisvaikutusten lisäämisestä lainsäädäntötyössä

Valtiopäiväasia
TPA 17/2021 vp

Toimenpidealoite apteekkialan työntekijöiden ja poliisien covid-19-rokotusten nopeuttamisesta

Valtiopäiväasia
TPA 16/2021 vp

Toimenpidealoite kotimaisen rokotetuotannon ja rokotetutkimuksen rahoittamisesta sekä selvittävät toimenpiteet kotimaisten rokotealan osaajien, toimijoiden ja tuottajien kanssa

Valtiopäiväasia
TPA 15/2021 vp

Toimenpidealoite tori- ja markkinatapahtumien sallimisesta koronavirusepidemian aikana

Valtiopäiväasia
TPA 14/2021 vp

Toimenpidealoite Nesteen biojalostamoinvestoinnista

Valtiopäiväasia
TPA 13/2021 vp

Toimenpidealoite lääkärihelikoptereiden saamisesta Kaakkois-Suomeen ja Etelä-Pohjanmaalle

Valtiopäiväasia
TPA 12/2021 vp

Toimenpidealoite rokotetuotannon käynnistämisestä Suomessa ja rokotetutkimuksen rahoituksen turvaamisesta

Valtiopäiväasia
TPA 11/2021 vp

Toimenpidealoite poronhoitajien oikeuksista yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen elinkeinon harjoittamiseen ja reiluihin sijaistamiskäytäntöihin