​​​​​​​

Kansanedustajien toimenpidealoitteet

Toimenpidealoite on kansanedustajan aloite, joka sisältää ehdotuksen lainvalmisteluun tai muuhun toimenpiteeseen ryhtymisestä.

 Uusimmat toimenpidealoitteet

Valtiopäiväasia
TPA 111/2021 vp

Toimenpidealoite kuluttajaluottoja koskevan lainsäädännön tiukentamisesta

Valtiopäiväasia
TPA 110/2021 vp

Toimenpidealoite huoltajien suostumuksesta 5—11-vuotiaiden rokottamiseen

Valtiopäiväasia
TPA 109/2021 vp

Toimenpidealoite koronalääkkeiden turvallisuuden selvittämisestä

Valtiopäiväasia
TPA 108/2021 vp

Toimenpidealoite uhanalaisten vesilintujen rauhoittamisesta

Valtiopäiväasia
TPA 107/2021 vp

Toimenpidealoite syyttäjälaitoksen rahoituksesta henkilöstöresurssien lisäämiseksi

Valtiopäiväasia
TPA 106/2021 vp

Toimenpidealoite apteekeissa toteutettavista koronarokotuksista ja apteekkihenkilöstön lisäkoulutuksesta

Valtiopäiväasia
TPA 105/2021 vp

Toimenpidealoite koronapikatestien verovähennysoikeudesta

Valtiopäiväasia
TPA 104/2021 vp

Toimenpidealoite opetusta häiritsevien mobiililaitteiden haltuun ottamisesta perusopetuksessa

Valtiopäiväasia
TPA 103/2021 vp

Toimenpidealoite maataloustuottajien aseman parantamisesta

Valtiopäiväasia
TPA 101/2021 vp

Toimenpidealoite yritysten investointirahoitusjärjestelmän perustamisesta

Valtiopäiväasia
TPA 102/2021 vp

Toimenpidealoite metsän kaatamisen ilmoituksesta rajanaapurille

Valtiopäiväasia
TPA 100/2021 vp

Toimenpidealoite kansallisen neuropsykiatrisen strategian valmistelemisesta

Valtiopäiväasia
TPA 99/2021 vp

Toimenpidealoite Konfutse-instituutin lakkauttamisesta tai saattamisesta Helsingin yliopiston ulkopuolelle

Valtiopäiväasia
TPA 98/2021 vp

Toimenpidealoite pitkäaikaisessa laitoshoidossa, palveluasumisessa tai sairaalahoidossa olevan terveydenhuoltomaksujen laskutuksesta

Valtiopäiväasia
TPA 97/2021 vp

Toimenpidealoite vammaisasiavaltuutetun viran perustamisesta

Valtiopäiväasia
TPA 94/2021 vp

Toimenpidealoite humanitaarisen viisumin käyttöönotosta

Valtiopäiväasia
TPA 95/2021 vp

Toimenpidealoite kunnallisten purkukohteiden tukemisesta

Valtiopäiväasia
TPA 96/2021 vp

Toimenpidealoite remonttilainojen myöntämisestä yksityisille asuinkiinteistöjen omistajille

Valtiopäiväasia
TPA 93/2021 vp

Toimenpidealoite ilmastonmuutoksen määritelmän muuttamisesta ilmastolain uudistuksen yhteydessä

Valtiopäiväasia
TPA 91/2021 vp

Toimenpidealoite potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain, terveydenhuoltolain ja sairausvakuutuslain muuttamisesta ja saattohoidon saamisesta lainsäädäntöön

Valtiopäiväasia
TPA 92/2021 vp

Toimenpidealoite sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköiden valvonnasta sekä tarkastuskäynneistä

Valtiopäiväasia
TPA 89/2021 vp

Toimenpidealoite lapsen oikeuksien sopimuksen suomenkielisen käännöksen käännösvirheen korjaamisesta

Valtiopäiväasia
TPA 90/2021 vp

Toimenpidealoite valtien 20 ja valtatien 5 osuuksien lisäämisestä pääväyläverkkoon

Valtiopäiväasia
TPA 88/2021 vp

Toimenpidealoite seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelman päivittämisestä

Valtiopäiväasia
TPA 83/2021 vp

Toimenpidealoite asumistuen uudistamisesta

Valtiopäiväasia
TPA 84/2021 vp

Toimenpidealoite Sitran pääoman osittaisesta tulouttamisesta valtiolle

Valtiopäiväasia
TPA 85/2021 vp

Toimenpidealoite Ilmastorahasto Oy:n lakkauttamisesta ja sen pääoman palauttamisesta valtiolle

Valtiopäiväasia
TPA 86/2021 vp

Toimenpidealoite energiaveron kiristyksen perumisesta

Valtiopäiväasia
TPA 87/2021 vp

Toimenpidealoite lisätylle sokerille tulevan terveysperusteisen veron käyttöönottamisesta

Valtiopäiväasia
TPA 82/2021 vp

Toimenpidealoite koronatodistuslainsäädännön voimassaolon jatkamisesta ja laajentamisesta

Valtiopäiväasia
TPA 81/2021 vp

Toimenpidealoite avoimien työpaikkojen hakijamäärätiedoista

Valtiopäiväasia
TPA 80/2021 vp

Toimenpidealoite kansallisen imetyskoordinaation toimintaedellytysten palauttamisesta

Valtiopäiväasia
TPA 79/2021 vp

Toimenpidealoite terveystieteiden koulutusvastuun myöntämisestä Helsingin yliopistolle

Valtiopäiväasia
TPA 78/2021 vp

Toimenpidealoite koronapassin vaatimisesta työntekijöiltä

Valtiopäiväasia
TPA 77/2021 vp

Toimenpidealoite mittariston kehittämiseksi biodiversiteettijalanjäljen seurantaan

Valtiopäiväasia
TPA 76/2021 vp

Toimenpidealoite mielenosoituksia valvoville poliiseille maksettavasta korvauksesta

Valtiopäiväasia
TPA 75/2021 vp

Toimenpidealoite oikeudesta hyvään kuolemaan

Valtiopäiväasia
TPA 74/2021 vp

Toimenpidealoite ammattibiodieselin käyttöönotosta

Valtiopäiväasia
TPA 73/2021 vp

Toimenpidealoite poliisin määrärahojen alijäämän korjaamisesta ja niiden turvaamisesta pysyvälle tasolle ylivaalikautisesti

Valtiopäiväasia
TPA 72/2021 vp

Toimenpidealoite vammais- ja harvinaissairausvaltuutetun viran perustamisesta

Valtiopäiväasia
TPA 71/2021 vp

Toimenpidealoite omaishoidon tuesta ja sen kriteerien valtakunnallisesta yhtenäistämisestä Suomessa

Valtiopäiväasia
TPA 69/2021 vp

Toimenpidealoite poliisin virka-avun maksullisuuden poistamisesta kiireellisissä lastensuojelu- ja eläintensuojelutehtävissä

Valtiopäiväasia
TPA 70/2021 vp

Toimenpidealoite ilmastohaitallisen mainonnan kieltämisestä Suomessa

Valtiopäiväasia
TPA 68/2021 vp

Toimenpidealoite kuntien purkukuntoisten rakennusten purkamisen tukemisesta

Valtiopäiväasia
TPA 67/2021 vp

Toimenpidealoite viranomaisten tiedonkulun parantamisesta lasten ja nuorten asioiden hoitamisessa

Valtiopäiväasia
TPA 66/2021 vp

Toimenpidealoite toimenpideohjelman käynnistämisestä sosiaali- ja terveydenhuoltoalan sekä varhaiskasvatuksen opettajien työvoimapulan ratkaisemiseksi

Valtiopäiväasia
TPA 65/2021 vp

Toimenpidealoite liikuntapalveluiden arvonlisäverokantojen yhtenäistämisestä

Valtiopäiväasia
TPA 64/2021 vp

Toimenpidealoite MAL-sopimusjärjestelmän uudistamisesta

Valtiopäiväasia
TPA 63/2021 vp

Toimenpidealoite kansanmurhaan liittyvien tunnusten demonstratiivisen esittämisen kriminalisoinnista

Valtiopäiväasia
TPA 61/2021 vp

Toimenpidealoite lainsäädäntötoimiin ryhtymisestä liittyen kansallisen rajamenettelyn käyttöönottoon ja mahdollisuuteen rajoittaa turvapaikanhakua määräaikaisesti kansallisen turvallisuuden vaarantumisen perusteella