Kansanedustajien toimenpidealoitteet

Kansanedustajien toimenpidealoitteet

Toimenpidealoite on kansanedustajan aloite, joka sisältää ehdotuksen lainvalmisteluun tai muuhun toimenpiteeseen ryhtymisestä.

 Uusimmat toimenpidealoitteet

TPA 75/2020 vp
Toimenpidealoite pakolaisvakoilun kriminalisoimisesta
TPA 74/2020 vp
Toimenpidealoite valkoposkihanhen siirtämiseksi metsästyslain piiriin
TPA 72/2020 vp
Toimenpidealoite alkoholilain ja sen nojalla annettujen säädösten perusteella ravintoloitsijoilta perittävien maksujen väliaikaisesta helpottamisesta
TPA 70/2020 vp
Toimenpidealoite vesiosuuskuntien roolien ja vastuiden selkiyttämisestä ajantasaisella ohjeistuksella
TPA 71/2020 vp
Toimenpidealoite kansallisen muistiohjelman jatkamisesta
TPA 69/2020 vp
Toimenpidealoite valkoposkihanhien metsästyksen sallivien poikkeuslupien laajemmasta myöntämisestä sekä satovahinkokorvausten nostamisesta todellisia kuluja vastaavalle tasolle
TPA 68/2020 vp
Toimenpidealoite elimenluovuttajien yhdenvertaisesta kohtelusta
TPA 66/2020 vp
Toimenpidealoite luottotiedottomien henkilöiden kotivakuutuskelpoisuusrekisterin luomisesta
TPA 67/2020 vp
Toimenpidealoite ajoneuvoveron alentamiseksi useamman kuin kahden auton omistajille
TPA 65/2020 vp
Toimenpidealoite selvityksen käynnistämisestä kotimaisen rokotetuotannon palauttamisen mahdollisuuksista
TPA 63/2020 vp
Toimenpidealoite valtionyhtiö Postin toimipaikkojen sijoituspaikkojen tarkistamisesta
TPA 64/2020 vp
Toimenpidealoite kuluttajansuojan vahvistamisesta peruutustilanteissa ja ilmaisen koeajan tai myöhemmin maksullisena jatkuvan tilausjakson tapauksissa
TPA 62/2020 vp
Toimenpidealoite velvoittamisesta kasvomaskien käyttöön kaupoissa, joukkoliikennevälineissä sekä julkisissa tiloissa
TPA 60/2020 vp
Toimenpidealoite turvallisten tapaamisten järjestämisestä hoivalaitoksissa sekä ulkona myös koronavirusepidemian aikana
TPA 61/2020 vp
Toimenpidealoite ilmastoehtojen liittämisestä osaksi Finnair Oyj:n tulevia tukitoimia
TPA 57/2020 vp
Toimenpidealoite sairaanhoitajien erikoistumiskoulutuksen kehittämisestä
TPA 58/2020 vp
Toimenpidealoite veroparatiiseja hyödyntävien ja isoja osinkoja maksavien yritysten rajaamisesta jatkossa koronatukien ulkopuolelle
TPA 59/2020 vp
Toimenpidealoite suomalaisen maatalouden tukemisesta ja kotimaisen ruoantuotannon turvaamisesta poikkeusoloissa
TPA 56/2020 vp
Toimenpidealoite vierailujen ja kuntoutuspalveluiden mahdollistamiseksi ikäihmisten ja muiden riskiryhmissä olevien luona
TPA 55/2020 vp
Toimenpidealoite eläinsuojeluun keskittyvän poliisitoiminnan laajentamisesta
TPA 54/2020 vp
Toimenpidealoite hoitohenkilöstön erityistekijälisän käyttöönoton aikaansaamisesta
TPA 53/2020 vp
Toimenpidealoite kotitalousvähennyksen enimmäismäärän ja korvausprosentin väliaikaisesta nostamisesta
TPA 52/2020 vp
Toimenpidealoite Luumäki—Imatra-kaksoisraiteen rakentamisesta
TPA 50/2020 vp
Toimenpidealoite etäopiskelun mahdollistavan opetussuunnitelman laatimisesta
TPA 51/2020 vp
Toimenpidealoite virike- ja kulttuurisetelien käytön väliaikaisesta laajentamisesta kirjaostoihin
TPA 49/2020 vp
Toimenpidealoite kansainvälisten opiskelijoiden toimeentulon turvaamisesta poikkeusaikana ja välittömästi sen jälkeen
TPA 48/2020 vp
Toimenpidealoite valtakunnallisen koronavirusneuvonnan puhelinpalvelun laajentamiseksi myös sunnuntaihin
TPA 47/2020 vp
Toimenpidealoite kodinomaisten vanhustenhoivayksikköjen koronaviruspotilaiden erikoissairaanhoidon ja saattohoidon laadun, inhimillisyyden ja oikea-aikaisuuden turvaamisesta
TPA 44/2020 vp
Toimenpidealoite Saimaan kanavan sulkujen pidentämisestä
TPA 45/2020 vp
Toimenpidealoite valtatien 15 kunnostuksesta ja laajennuksesta
TPA 46/2020 vp
Toimenpidealoite sairaalatarvikkeiden ja -tuotteiden ja erilaisten tekstiili - ja suojamateriaalien desinfiointiin ja kierrättämiseen liittyvän osaamisen ja teknologian edistämisestä sekä suomalaisten yritysten toimintamahdollisuuksista huoltovarmuuden kannalta tärkeiden tuotteiden tuottajina ja toimittajina
TPA 42/2020 vp
Toimenpidealoite kevään yhteishakuun liittyvien yliopistojen ja korkeakoulujen pääsykokeiden järjestämisestä
TPA 43/2020 vp
Toimenpidealoite autoilun kustannusten pienentämisestä uuden koronaviruksen aiheuttaman pandemian takia
TPA 41/2020 vp
Toimenpidealoite suojavarusteiden tasapuolisen jakautumisen turvaamisesta koronakriisin aikana kaikille sosiaali- ja terveyspalveluita tuottaville toimijoille, sekä suojavarusteiden jakamista ja käyttöä koskevien yhtenäisten ohjeiden laatimisesta erityisvastuualueille ja sairaanhoitopiireille
TPA 40/2020 vp
Toimenpidealoite vuokrien laskemisesta ja häätöjen jäädyttämisestä koronaepidemian ajaksi
TPA 38/2020 vp
Toimenpidealoite opintotukilain väliaikaisesta muuttamisesta
TPA 39/2020 vp
Toimenpidealoite kuntien pelastusohjelman luomisesta koronakriisin aikana
TPA 36/2020 vp
Toimenpidealoite pienpanimoiden toimintaedellytysten turvaamisesta koronaviruspandemian aikana ja etämyyntioikeuden myöntämisestä
TPA 37/2020 vp
Toimenpidealoite lähimaksurajojen nostamisesta väliaikaisesti koronaepidemian aikana
TPA 34/2020 vp
Toimenpidealoite poliisien suojavarusteiden lisäämisestä
TPA 33/2020 vp
Toimenpidealoite tuotepakkauksissa annettavien tietojen selkeyttämisestä
TPA 35/2020 vp
Toimenpidealoite valtakunnallisen auttavan linjan (24/7) käynnistämisestä lapsille ja nuorille
TPA 31/2020 vp
Toimenpidealoite riskiryhmäläisten kanssa työskentelevien henkilöiden saattamiseksi vapaa-ajan karanteeniin
TPA 30/2020 vp
Toimenpidealoite toisen työn vastaanottamisen houkuttelevuuden lisäämisestä koronaviruspandemiasta johtuvan lomautuksen aikana
TPA 29/2020 vp
Toimenpidealoite suojavälineiden käyttöönottovelvoitteesta ruokakaupoille
TPA 32/2020 vp
Toimenpidealoite valtiontukijärjestelmän muutoksesta huoltovarmuuskeskuksen osalta
TPA 28/2020 vp
Toimenpidealoite puheterapeuttien koulutuspaikkojen lisäämisestä
TPA 27/2020 vp
Toimenpidealoite yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen työntekijöiden tai sen määrittelyjen perusteiden säätämiseksi
TPA 23/2020 vp
Toimenpidealoite lisätoimenpiteisiin ryhtymisestä koronavirusepidemian vuoksi
TPA 24/2020 vp
Toimenpidealoite valmiuslain 118 §:n aktivoimisesta liikkumis- ja oleskelurajoitusten voimaan saattamiseksi

 Lisää tietoa