Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Kansanedustajien toimenpidealoitteet

Kansanedustajien toimenpidealoitteet

Toimenpidealoite on kansanedustajan aloite, joka sisältää ehdotuksen lainvalmisteluun tai muuhun toimenpiteeseen ryhtymisestä.

 Uusimmat toimenpidealoitteet

TPA 6/2020 vp
Toimenpidealoite vammaisten palveluasumisen eriarvoisesta kiinteistöverokohtelusta
TPA 2/2020 vp
Toimenpidealoite sukupuolten tasa-arvon edistämisestä turvapaikanhakijoiden sosiaaliturvassa
TPA 3/2020 vp
Toimenpidealoite vesihuollon yksityistämisen estämisestä
TPA 4/2020 vp
Toimenpidealoite tuulivoimalan rakentamisen saattamisesta ympäristöluvanvaraiseksi
TPA 5/2020 vp
Toimenpidealoite puhelinmyyntiä koskevan lainkohdan muuttamisesta
TPA 1/2020 vp
Toimenpidealoite koulumatkatuen myöntämisestä kahteen osoitteeseen
TPA 51/2019 vp
Toimenpidealoite tapahtumaopastajan nimikkeen luomisesta
TPA 50/2019 vp
Toimenpidealoite parlamentaarisen työ- ja seurantaryhmän asettamisesta liittyen soteuudistukseen
TPA 49/2019 vp
Toimenpidealoite itsehoitolääkkeiden saatavuuden laajentamisesta
TPA 47/2019 vp
Toimenpidealoite kuntien peruspalvelujen valtionosuuksista annetun lain muuttamisesta
TPA 48/2019 vp
Toimenpidealoite oppisopimusjaksojen saattamisesta opintotuen piiriin
TPA 45/2019 vp
Toimenpidealoite hirvi- ja karhukokeen ampumisesta sisäampumaradalla
TPA 46/2019 vp
Toimenpidealoite varusmiespalveluksen hyvitysjärjestelmän käyttöönottamiseksi opintoihin hakeuduttaessa
TPA 44/2019 vp
Toimenpidealoite älypuhelinten käyttökiellon voimaan saattamisesta avolaitosvankien valvonnan tehostamiseksi
TPA 43/2019 vp
Toimenpidealoite selvityksen tekemisestä tulevien ratahankkeiden kustannuksista, jos Pori—Parkano—Haapamäki-raideyhteys avattaisiin
TPA 41/2019 vp
Toimenpidealoite saattohoitolainsäädännön valmistelemisesta ja aikaansaamisesta
TPA 42/2019 vp
Toimenpidealoite saattohoidon kokonaisvaltaisen kehittämistyöhankkeen aloittamisesta ja työryhmän asettamisesta sosiaali- ja terveysministeriössä
TPA 39/2019 vp
Toimenpidealoite velkaongelmia aiheuttavien kulutusluottojen markkinoinnin kieltämisestä Postin verkkosivuilla
TPA 40/2019 vp
Toimenpidealoite puolueettoman selvitystyöryhmän perustamisesta pohtimaan Suomen puolustusratkaisuja
TPA 34/2019 vp
Toimenpidealoite polttoaineiden valmisteveron korotuksen perumisesta
TPA 35/2019 vp
Toimenpidealoite kotitalousvähennyksen heikennyksen perumisesta
TPA 36/2019 vp
Toimenpidealoite kauppa-alusten tuen leikkaamisesta viihdemerenkulun osalta
TPA 37/2019 vp
Toimenpidealoite asumistuen uudistamisesta
TPA 38/2019 vp
Toimenpidealoite Sitran pääoman osittaisesta tulouttamisesta valtiolle
TPA 32/2019 vp
Toimenpidealoite systemaattisemman tiedonkeruun hankkimisesta koirahyökkäyksistä ja muista eläinsuojelurikoksista
TPA 33/2019 vp
Toimenpidealoite yksineläjienasiainvaltuutetun viran perustamisesta
TPA 31/2019 vp
Toimenpidealoite poliisin virkapuvusta annetun asetuksen muuttamisesta
TPA 30/2019 vp
Toimenpidealoite korvaavista toimenpiteistä Malmin lentokentän toimintojen turvaamiseksi
TPA 29/2019 vp
Toimenpidealoite verkkokalastuskiellon pidentämisestä saimaannorppien elinalueella
TPA 21/2019 vp
Toimenpidealoite 1 000 euron vauvarahan maksamisesta lapsen saaville perheille
TPA 22/2019 vp
Toimenpidealoite diabeteslääkkeiden korvausluokan korottamisesta
TPA 23/2019 vp
Toimenpidealoite eläkkeiden verotuksen keventämisestä
TPA 24/2019 vp
Toimenpidealoite kaivostoiminnan rojaltimaksutyyppisen veron käyttöönottamisesta
TPA 25/2019 vp
Toimenpidealoite lapsilisän korottamisesta
TPA 26/2019 vp
Toimenpidealoite lisätylle sokerille tulevan terveysperusteisen veron käyttöönottamisesta
TPA 27/2019 vp
Toimenpidealoite varusmies- ja siviilipalveluksen eläkekertymästä
TPA 28/2019 vp
Toimenpidealoite varusmiesten kotiuttamisrahan käyttöönottamisesta
TPA 20/2019 vp
Toimenpidealoite valistustyön lisäämisestä nuorten keskuudessa nuuskan käytön vaaroista
TPA 18/2019 vp
Toimenpidealoite pienviljelijöille vuodelta 2020 maksettavaa tukea koskevan asetuksen antamisesta
TPA 19/2019 vp
Toimenpidealoite pienten ydinreaktoreiden hyödyntämisen edistämisestä
TPA 16/2019 vp
Toimenpidealoite miehien kannustamisesta hoiva-alalle
TPA 17/2019 vp
Toimenpidealoite maahanmuuttajien tulkkipalveluiden kustannusten selvittämisestä
TPA 15/2019 vp
Toimenpidealoite maksuttomista kuukautissuojista asunnottomille naisille
TPA 14/2019 vp
Toimenpidealoite lasten sijaishuoltopaikkojen vuositarkastuksista
TPA 13/2019 vp
Toimenpidealoite kannattavaan viljelyyn soveltumattomien peltojen metsittämisestä
TPA 12/2019 vp
Toimenpidealoite hoitajien laajemmasta oikeudesta osallistua reseptilääkkeitä käsitteleviin terveydenhuollon koulutuksiin
TPA 11/2019 vp
Toimenpidealoite asevelvollisuutta suorittaneiden varusmiesten lisävakuutusturvan myöntämisestä taannehtivasti ajanjaksolta 1.1.2017—31.12.2018 onnettomuuksissa menehtyneiden varusmiesten edunsaajille ja onnettomuuksissa loukkaantuneille ja vammautuneille
TPA 9/2019 vp
Toimenpidealoite koulukiusaajan opetuspaikan vaihtamisesta
TPA 10/2019 vp
Toimenpidealoite koulukiusatun mahdollisuudesta saada korvausta koulutuksenjärjestäjältä
TPA 7/2019 vp
Toimenpidealoite nuuskan ja muiden savuttomien tupakkatuotteiden myynnin ja maahantuonnin sallimisesta

 Lisää tietoa