​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​Kansanedustajien poissaolot
eduskunnan täysistunnoista ja valiokunnista valtiopäivillä 2019-

Puhemiesneuvosto hyväksyi 19.10.2021 ohjeen eduskuntatyötä koskevien poissaolojen kirjaamisesta. ​

​Edustaja voi ilmoittaa täysistunnon poissaolosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän ja hyväksyttävän henkilökohtaisen syyn vuoksi. Muusta poissaolosta ei tehdä ilmoitusta. 

Valiokuntapoissaolosta toisen valiokunnan kokouksen vuoksi ilmoitetaan erikseen suoraan siihen valiokuntaan, josta edustaja on poissa.

Poissaoloilmoituksen tiedot ovat julkisia. Poissaolo merkitään ilmoituksen perusteella sekä täysistuntopoissaoloihin että valiokuntapoissaolojen tilastotietoihin. 

​Poissaolon merkitseminen täysistunnon pöytäkirjaan

Täysistunnon alkaessa toimitetaan nimenhuuto.  Edustaja, joka saapuu täysistuntoon 15 minuutin kuluessa nimenhuudosta, katsotaan nimenhuudossa läsnä olevaksi. Tätä myöhemmin täysistuntoon saapuva edustaja merkitään läsnä olevaksi siitä alkaen, kun hän ilmoittautuu puhemiehelle.

​Eduskunnan työjärjestyksen 48 §:n nojalla täysistunnon pöytäkirjaan merkitään tieto poissaolosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän ja hyväksyttävän henkilökohtaisen syyn vuoksi.

Poissaolojen tilastointi  

Edustajien poissaoloista täysistunnoista ja valiokuntien kokouksista laaditaan poissaolotilastot.  Eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä rinnastetaan poissaolojen tilastoinnissa läsnäoloon eduskuntatyössä. 

Tilastossa eritellään henkilökohtaisesta syystä johtuvat poissaolot sekä muut poissaolot.  

​Poissaolotietoja päivitetään noin kerran kuukaudessa kuun puolivälissä. Valiokuntien poissaoloja päivitetään myös takautuvasti.  Puuttuvia valiokuntien poissaolotietoja voi kysyä ao. valiokunnasta. 

Poissaolotietoja päivitetty 3.3.2023.