​Tilastotietoa ja raportteja 

Tälle sivus​tolle on koottu tilastotietoa valtiopäivien toiminnasta, kansanedustajista ja eduskunnan kokoonpanosta. Ajantasaiset tiedot tulevat eduskunnan asianhallintajärjestelmästä.

Tilastoja vuoden 2022 valtiopäiviltä

Tilastotietoa kansanedustajista

Alle on koottu tilastotietoa kansanedustajista ja eduskunnan kokoonpanosta. Ajantasaiset tiedot tulevat eduskunnan edustajatietojärjestelmästä. Pääosin raportit kuvaavat nykyistä eduskuntaa.

Valtiopäiväkokemustilastoissa on myös historiatietoa. Valtiopäiväkokemus mitataan sen mukaan, kuinka monille valtiopäiville edustaja on osallistunut. Näin ollen yhden päivän pituinen edustajakausikin kerryttää edustajan valtiopäiväkokemusta.

Edustajien valtiopäiväkokemus

Nykyisten kansanedustajien valtiopäiväkokemus (kokemuksen pituuden mukaan)
Nykyisten kansanedustajien valtiopäiväkokemus (aakkosjärjestys)
Kansanedustajien valtiopäiväkokemus (yhteenveto)

Eduskunnan kokoonpano

Eduskuntaryhmien voimasuhteet
Kansanedustajien määrä vaalipiireittäin ja eduskuntaryhmittäin
Kansanedustajien määrä eduskuntaryhmittäin ja vaalipiireittäin
Kansanedustajien sukupuolijakauma
Kansanedustajien ikärakenne
Eduskuntaryhmien puheenjohtajat
Ministerit

Kansanedustajat eduskunnan toimielimissä

Toimielinten puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat
Muutokset toimielimien puheenjohtajistossa kuluvalla vaalikaudella
Edustajien jäsenyys toimielimissä