Eduskunnan kirjelmä
EK
1
2019 vp
Eduskunta
Pääministerin valinta
M 1/2019 vp
Tasavallan presidentille
Asia
Perustuslain 61 §:n mukaan eduskunta valitsee pääministerin, jonka tasavallan presidentti nimittää tähän tehtävään. 
Tasavallan presidentti on 6 päivänä kesäkuuta 2019 antanut eduskunnalle tiedon, että pääministeriehdokas on puolueen puheenjohtaja, kansanedustaja, oikeustieteen kandidaatti Antti Juhani Rinne. 
Päätös
Toimitetussa äänestyksessä eduskunta on valinnut pääministeriksi tasavallan presidentin ilmoittaman pääministeriehdokkaan kansanedustaja, oikeustieteen kandidaatti Antti Juhani Rinteen. 
Eduskunta on päättänyt saattaa vaalin tuloksen tasavallan presidentin tietoon. 
Helsingissä 6.6.2019 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 6.6.2019 12.33