Viimeksi julkaistu 10.5.2021 16.28

Eduskunnan kirjelmä EK 1/2020 vp KAA 3/2019 vp  Mikromuovien kieltäminen kosmetiikassa lainsäädännöllä

KAA 3/2019 vp
YmVM 2/2020 vp

Asia

Eduskunnalle on 13. päivänä kesäkuuta 2019 jätetty kansalaisaloite Mikromuovien kieltäminen kosmetiikassa lainsäädännöllä (KAA 3/2019 vp — aloitteen vireillepanija ja edustaja Marion Routti ja varaedustaja Lotta Laaksonen). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Ympäristövaliokunta (YmVM 2/2020 vp). 

Päätös

Eduskunta on

hylännyt kansalaisaloitteeseen sisältyvän ehdotuksen. 
Helsingissä 19.2.2020 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri