Eduskunnan kirjelmä
EK
1
2020 vp
Eduskunta
Mikromuovien kieltäminen kosmetiikassa lainsäädännöllä
KAA 3/2019 vp
YmVM 2/2020 vp
Asia
Eduskunnalle on 13. päivänä kesäkuuta 2019 jätetty kansalaisaloite Mikromuovien kieltäminen kosmetiikassa lainsäädännöllä (KAA 3/2019 vp — aloitteen vireillepanija ja edustaja Marion Routti ja varaedustaja Lotta Laaksonen). 
Valiokuntakäsittely
Valiokunnan mietintö: Ympäristövaliokunta (YmVM 2/2020 vp). 
Päätös
Eduskunta on
hylännyt kansalaisaloitteeseen sisältyvän ehdotuksen. 
Helsingissä 19.2.2020 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 20.2.2020 11.21