Viimeksi julkaistu 10.2.2021 9.58

Eduskunnan kirjelmä EK 1/2021 vp K 9/2020 vp  Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus eduskunnan tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2019

Eduskunta
K 9/2020 vp
TrVM 7/2020 vp

Asia

Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus eduskunnan tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2019 (K 9/2020 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Tarkastusvaliokunta (TrVM 7/2020 vp). 

  Päätös

  Eduskunta on

  hyväksynyt mietinnön mukaisen kannanoton, jonka mukaan eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta. 
  Helsingissä 4.2.2021 

  Eduskunnan puolesta

  puhemies
  pääsihteeri