Eduskunnan kirjelmä
EK
10
2019 vp
Eduskunta
Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomen valtuuskunnan kertomus ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2018
K 14/2019 vp
UaVM 2/2019 vp
Asia
Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomen valtuuskunnan kertomus ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2018 (K 14/2019 vp). 
Valiokuntakäsittely
Valiokunnan mietintö: Ulkoasiainvaliokunta (UaVM 2/2019 vp). 
Päätös
Eduskunta on
hyväksynyt mietinnön mukaisen kannanoton, jonka mukaan eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta. 
Helsingissä 17.10.2019 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 22.10.2019 10.36