Viimeksi julkaistu 10.5.2021 16.29

Eduskunnan kirjelmä EK 12/2019 vp VNS 1/2019 vp  Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Suomen osallistumisen jatkamisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa

VNS 1/2019 vp
UaVM 4/2019 vp

Asia

Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Suomen osallistumisen jatkamisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa (VNS 1/2019 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Ulkoasiainvaliokunta (UaVM 4/2019 vp). 

Päätös

Eduskunta on

hyväksynyt mietinnön mukaisen kannanoton, jonka mukaan eduskunnalle ei ole huomautettavaa selonteon johdosta. 
Helsingissä 22.10.2019 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri