Eduskunnan kirjelmä
EK
13
2018 vp
Eduskunta
Yleisradion hallintoneuvoston kertomus eduskunnalle yhtiön toiminnasta vuonna 2017
K 10/2018 vp
LiVM 12/2018 vp
Asia
Yleisradion hallintoneuvoston kertomus eduskunnalle yhtiön toiminnasta vuonna 2017 (K 10/2018 vp). 
Valiokuntakäsittely
Valiokunnan mietintö: Liikenne- ja viestintävaliokunta (LiVM 12/2018 vp). 
Päätös
Eduskunta on
hyväksynyt mietinnön mukaisen kannanoton, jonka mukaan eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta. 
Helsingissä 7.6.2018 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 11.6.2018 10.30