Eduskunnan kirjelmä
EK
13
2019 vp
Eduskunta
Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus 2018
K 9/2019 vp
StVM 2/2019 vp
Asia
Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus 2018 (K 9/2019 vp). 
Valiokuntakäsittely
Valiokunnan mietintö: Sosiaali- ja terveysvaliokunta (StVM 2/2019 vp). 
Päätös
Eduskunta on
hyväksynyt mietinnön mukaisen kannanoton, jonka mukaan eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta. 
Helsingissä 23.10.2019 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 24.10.2019 11.12