Viimeksi julkaistu 1.4.2020 10.33

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2020 vp M 7/2020 vp  Muu asia: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 95 §:n 2 momentissa säädetyn toimivaltuuden käyttöönotosta ja 96—103 §:n soveltamisesta

Eduskunta
M 7/2020 vp
PeVM 7/2020 vp

Asia

Muu asia: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 95 §:n 2 momentissa säädetyn toimivaltuuden käyttöönotosta ja 96—103 §:n soveltamisesta (M 7/2020 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Perustuslakivaliokunta (PeVM 7/2020 vp). 

  Päätös

  Eduskunta on päättänyt

  että valtioneuvoston asetus valmiuslain 95 §:n 2 momentissa säädetyn toimivaltuuden käyttöönotosta ja 96—103 §:n soveltamisesta saa jäädä voimaan.  
  Helsingissä 27.3.2020 

  Eduskunnan puolesta

  puhemies
  pääsihteeri