Eduskunnan kirjelmä
EK
13
2020 vp
Eduskunta
Muu asia: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 95 §:n 2 momentissa säädetyn toimivaltuuden käyttöönotosta ja 96—103 §:n soveltamisesta
M 7/2020 vp
PeVM 7/2020 vp
Asia
Muu asia: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 95 §:n 2 momentissa säädetyn toimivaltuuden käyttöönotosta ja 96—103 §:n soveltamisesta (M 7/2020 vp). 
Valiokuntakäsittely
Valiokunnan mietintö: Perustuslakivaliokunta (PeVM 7/2020 vp). 
Päätös
Eduskunta on päättänyt
että valtioneuvoston asetus valmiuslain 95 §:n 2 momentissa säädetyn toimivaltuuden käyttöönotosta ja 96—103 §:n soveltamisesta saa jäädä voimaan.  
Helsingissä 27.3.2020 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 1.4.2020 10.33