Viimeksi julkaistu 7.4.2022 14.42

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2022 vp K 17/2021 vp  Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2020

Asia

Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2020 (K 17/2021 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Perustuslakivaliokunta (PeVM 1/2022 vp). 

Päätös

Eduskunta on

hyväksynyt mietinnön mukaisen kannanoton, jonka mukaan eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta. 
Helsingissä 24.3.2022 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri