Eduskunnan kirjelmä
EK
14
2018 vp
Eduskunta
Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan toimintakertomus 2017
K 7/2018 vp
UaVM 6/2018 vp
Asia
Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan toimintakertomus 2017 (K 7/2018 vp). 
Valiokuntakäsittely
Valiokunnan mietintö: Ulkoasiainvaliokunta (UaVM 6/2018 vp). 
Päätös
Eduskunta on
hyväksynyt mietinnön mukaisen kannanoton, jonka mukaan eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta. 
Helsingissä 13.6.2018 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 14.6.2018 15.33