Eduskunnan kirjelmä
EK
14
2019 vp
Eduskunta
Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2018
K 11/2019 vp
PeVM 2/2019 vp
Asia
Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2018 (K 11/2019 vp). 
Valiokuntakäsittely
Valiokunnan mietintö: Perustuslakivaliokunta (PeVM 2/2019 vp). 
Päätös
Eduskunta on
hyväksynyt mietinnön mukaisen kannanoton, jonka mukaan eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta.  
Helsingissä 13.11.2019 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 15.11.2019 12.00