Eduskunnan kirjelmä
EK
14
2020 vp
Eduskunta
Valtioneuvoston asetus valmiuslain 118 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta
M 9/2020 vp
PeVM 8/2020 vp
Asia
Valtioneuvoston asetus valmiuslain 118 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta (M 9/2020 vp). 
Valiokuntakäsittely
Valiokunnan mietintö: Perustuslakivaliokunta (PeVM 8/2020 vp). 
Päätös
Eduskunta on päättänyt
että valmiuslain 118 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta 27.3.2020 annettu valtioneuvoston asetus saa jäädä voimaan. 
Helsingissä 27.3.2020 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 30.3.2020 17.09