Viimeksi julkaistu 30.3.2020 17.09

Eduskunnan kirjelmä EK 14/2020 vp M 9/2020 vp  Valtioneuvoston asetus valmiuslain 118 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta

Eduskunta
M 9/2020 vp
PeVM 8/2020 vp

Asia

Valtioneuvoston asetus valmiuslain 118 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta (M 9/2020 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Perustuslakivaliokunta (PeVM 8/2020 vp). 

  Päätös

  Eduskunta on päättänyt

  että valmiuslain 118 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta 27.3.2020 annettu valtioneuvoston asetus saa jäädä voimaan. 
  Helsingissä 27.3.2020 

  Eduskunnan puolesta

  puhemies
  pääsihteeri