Viimeksi julkaistu 9.4.2021 15.49

Eduskunnan kirjelmä EK 14/2021 vp PNE 1/2021 vp  Eduskunta Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen 8 a luvun soveltamisesta

PNE 1/2021 vp
PeVM 7/2021 vp

Asia

Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen 8 a luvun soveltamisesta (PNE 1/2021 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Perustuslakivaliokunta (PeVM 7/2021 vp). 

Päätös

Eduskunta on

päättänyt, että valiokuntatyöhön sovelletaan eduskunnan työjärjestyksen 8 a luvun säännöksiä valiokunnan etäkokouksesta 14 päivänä huhtikuuta 2021 ja 31 päivänä toukokuuta 2021 välisenä aikana. 
Helsingissä 9.4.2021 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri