Viimeksi julkaistu 15.4.2021 18.49

Eduskunnan kirjelmä EK 15/2021 vp M 6/2021 vp  Eduskunta Muu asia: Valtioneuvoston asetus ravitsemisliikkeiden aukiolon väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta

M 6/2021 vp
PeVM 8/2021 vp

Asia

Muu asia: Valtioneuvoston asetus ravitsemisliikkeiden aukiolon väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta (M 6/2021 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Perustuslakivaliokunta (PeVM 8/2021 vp). 

Päätös

Eduskunta on

päättänyt, että ravitsemisliikkeiden aukiolon väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta annettu valtioneuvoston asetus (275/2021) kumotaan siltä osin kuin se koskee asetuksen soveltamista Pohjois-Savon maakunnassa ja että asetusta ei muilta osin kumota. 
Helsingissä 15.4.2021 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri