Eduskunnan kirjelmä
EK
16
2019 vp
Eduskunta
Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle puoluerahoituksen valvonnasta 2018
K 8/2019 vp
TrVM 3/2019 vp
Asia
Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle puoluerahoituksen valvonnasta 2018 (K 8/2019 vp). 
Valiokuntakäsittely
Valiokunnan mietintö: Tarkastusvaliokunta (TrVM 3/2019 vp). 
Päätös
Eduskunta on
hyväksynyt mietinnön mukaisen kannanoton, jonka mukaan eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta.  
Helsingissä 13.11.2019 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 15.11.2019 11.57