Viimeksi julkaistu 10.5.2021 16.28

Eduskunnan kirjelmä EK 16/2019 vp K 8/2019 vp  Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle puoluerahoituksen valvonnasta 2018

K 8/2019 vp
TrVM 3/2019 vp

Asia

Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle puoluerahoituksen valvonnasta 2018 (K 8/2019 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Tarkastusvaliokunta (TrVM 3/2019 vp). 

Päätös

Eduskunta on

hyväksynyt mietinnön mukaisen kannanoton, jonka mukaan eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta.  
Helsingissä 13.11.2019 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri