Eduskunnan kirjelmä
EK
16
2020 vp
Eduskunta
Muu asia: Valtioneuvoston asetus ravitsemisliikkeiden aukiolon väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi
M 15/2020 vp
PeVM 10/2020 vp
Asia
Muu asia: Valtioneuvoston asetus ravitsemisliikkeiden aukiolon väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi (M 15/2020 vp). 
Valiokuntakäsittely
Valiokunnan mietintö: Perustuslakivaliokunta (PeVM 10/2020 vp). 
Päätös
Eduskunta on päättänyt
ettei ravitsemisliikkeiden aukiolon väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi 31.3.2020 annettua valtioneuvoston asetusta kumota. 
Helsingissä 2.4.2020 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 3.4.2020 9.48