Viimeksi julkaistu 12.5.2021 11.01

Eduskunnan kirjelmä EK 16/2021 vp KAA 6/2020 vp  Kansanäänestyksen järjestäminen EU:n elpymispaketista

KAA 6/2020 vp
PeVM 10/2021 vp

Asia

Eduskunnalle on 12. päivänä marraskuuta 2020 jätetty kansalaisaloite Kansanäänestyksen järjestäminen EU:n elpymispaketista (KAA 6/2020 vp — aloitteen vireillepanija ja edustaja Miko Bergbom).  

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Perustuslakivaliokunta (PeVM 10/2021 vp). 

Päätös

Eduskunta on

hylännyt kansalaisaloitteen. 
Helsingissä 11.5.2021 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri