Eduskunnan kirjelmä
EK
18
2017 vp
Eduskunta
Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2016
K 16/2017 vp
TaVM 10/2017 vp
Asia
Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2016 (K 16/2017 vp). 
Valiokuntakäsittely
Valiokunnan mietintö: Talousvaliokunta (TaVM 10/2017 vp). 
Päätös
Eduskunta on
hyväksynyt mietinnön mukaisen kannanoton, jonka mukaan eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta. 
Helsingissä 15.6.2017 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 16.6.2017 14.06