Eduskunnan kirjelmä EK 18/2017 vp K 16/2017 vp  Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2016

Eduskunta
K 16/2017 vp
TaVM 10/2017 vp

Asia

Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2016 (K 16/2017 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Talousvaliokunta (TaVM 10/2017 vp). 

  Päätös

  Eduskunta on

  hyväksynyt mietinnön mukaisen kannanoton, jonka mukaan eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta. 
  Helsingissä 15.6.2017 

  Eduskunnan puolesta

  puhemies
  pääsihteeri
  Viimeksi julkaistu 16.6.2017 14.06