Viimeksi julkaistu 10.5.2022 12.39

Eduskunnan kirjelmä EK 18/2022 vp K 5/2022 vp  Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle puoluerahoituksen valvonnasta 2021

Asia

Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle puoluerahoituksen valvonnasta 2021 (K 5/2022 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Tarkastusvaliokunta (TrVM 4/2022 vp). 

Päätös

Eduskunta on

hyväksynyt mietinnön mukaisen kannanoton, jonka mukaan eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta. 
Helsingissä 5.5.2022 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri