Viimeksi julkaistu 10.5.2021 16.20

Eduskunnan kirjelmä EK 19/2017 vp K 7/2017 vp  Yleisradion hallintoneuvoston kertomus eduskunnalle yhtiön toiminnasta vuonna 2016

K 7/2017 vp
LiVM 12/2017 vp

Asia

Yleisradion hallintoneuvoston kertomus eduskunnalle yhtiön toiminnasta vuonna 2016 (K 7/2017 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Liikenne- ja viestintävaliokunta (LiVM 12/2017 vp). 

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt kertomuksen johdosta seuraavan mietinnön mukaisen kannanoton: 

Eduskunta edellyttää, että hallintoneuvosto seuraa ja edistää Yleisradio Oy:n riippumattomuutta, puolueettomuutta ja luotettavuutta jatkossakin. 
 
Helsingissä 15.6.2017 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri