Viimeksi julkaistu 10.5.2021 16.28

Eduskunnan kirjelmä EK 19/2019 vp K 16/2019 vp  Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2018

K 16/2019 vp
TaVM 2/2019 vp

Asia

Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2018 (K 16/2019 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Talousvaliokunta (TaVM 2/2019 vp). 

Päätös

Eduskunta on

hyväksynyt mietinnön mukaisen kannanoton, jonka mukaan eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta. 
Helsingissä 21.11.2019 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri