Eduskunnan kirjelmä
EK
19
2019 vp
Eduskunta
Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2018
K 16/2019 vp
TaVM 2/2019 vp
Asia
Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2018 (K 16/2019 vp). 
Valiokuntakäsittely
Valiokunnan mietintö: Talousvaliokunta (TaVM 2/2019 vp). 
Päätös
Eduskunta on
hyväksynyt mietinnön mukaisen kannanoton, jonka mukaan eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta. 
Helsingissä 21.11.2019 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 22.11.2019 15.18